Rate this post

https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/playlist

Tài liệu gồm 619 trang, được thầy giáo Trần Đình Cư biên soạn, trình bày các bài học Toán 12 từ cơ bản đến nâng cao giúp các em học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình ôn tập môn Toán 12.

Bạn đang xem: Bài Tập Toán 12 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

*

CHƯƠNG 1. ỨNG DỤNG TỔNG QUÁT VÀO ĐỒ THỊ HÀM SỐ.BÀI 1. Sự đồng biến và nghịch biến của HÀM SỐ + Dạng 1. Hàm số yf x đã cho. Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số. + Dạng 2. Dựa vào bảng biến thiên tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số. + Dạng 3. Dựa vào đồ thị của hàm số yfx hoặc yf x. Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số. + Dạng 4. Tìm tham số m để hàm số đồng biến trên tập xác định. + Dạng 5. Tìm tham số m để hàm số đồng biến và nghịch biến trên tập e trên an khoảng có độ dài l.+ Dạng 6. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+ BÀI 2. TỐI ĐA CỦA HÀM SỐ+ Dạng 1. Hàm số yf x đã cho. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, cực đại, cực tiểu.+Dạng 2. Dựa vào bảng kí hiệu fx hoặc hàm số fx hoặc đồ thị fx bảng biến thiên hàm số fx và đồ thị hàm số fx. Tìm các điểm cực trị của hàm số. + Dạng 3. Tìm tham số m để hàm số có một cực trị, hàm số có một cực trị thỏa mãn điều kiện K. + Dạng 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị . + Dạng 5. Bài tập dành cho học sinh lớp 8+, 9+. BÀI 3. GIÁ TRỊ TỐI ĐA, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.+ Dạng 1. Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên a b.+ Dạng 2. Tìm GTLN, GTNN trong khoảng hoặc nửa khoảng.+ Dạng 3. Dựa vào bảng biến thiên của hàm số yfx hoặc trên đồ thị của hàm số. Tìm giá trị nguyên hàm, giá trị của hàm số.+ Dạng 4. Tìm tham số m để hàm số có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.+ Dạng 5. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.CHUYÊN ĐỀ 4. ĐƯỜNG BẰNG ĐƯỜNG CẠNH CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ+ Dạng 1 Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số dựa vào định nghĩa.+ Dạng 2. Tìm các tiệm cận dựa vào bảng biến thiên của đồ thị hàm số.+ Dạng 3 Cho hàm số yf x . Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số + Dạng 4. Bài toán tìm tham số m liên quan đến các tiệm cận + Dạng 5. Bài tập dành cho học sinh lớp 8+, 9+ CHUYÊN ĐỀ 5. Đồ thị của HÀM SỐ + Dạng 1. Đồ thị của hàm số. Tìm của hàm số.+ Dạng 2. Lập bảng biến thiên cho trước. Yêu cầu tìm của hàm số.+ Dạng 3. Cho bảng biến thiên, đồ thị của hàm số. Tìm và xác định dấu các tham số của hàm số yf x.CHUYÊN ĐỀ 6. TƯƠNG TÁC CỦA HAI ĐỒ THỊ VÀ ĐỒ THỊ VỚI ĐỒ THỊ+ Dạng 1. Dựa vào đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình.+ Dạng 2. Dựa vào sự biến thiên . lập bảng, biện luận số nghiệm của phương trình.+ Dạng 3. Giao điểm của hai đồ thị.+ Dạng 4. Phương trình tiếp tuyến tại điểm.+ Dạng 5. Tiếp tuyến có hệ số góc.+ Dạng 6. Phương trình của tiếp tuyến đi qua.+ Dạng 7. Bài tập dành cho học sinh lớp 8+, 9+.

Xem thêm :   Top 30 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Đẹp “Nao Lòng” Không Thể Bỏ Qua 2023

CHƯƠNG 2. CHỨC NĂNG REVIEW, CHỨC NĂNG CODE, CHỨC NĂNG TÀI KHOẢN.BÀI 1. GIẢI.+ BIỂU THỨC 1. Tính, rút ​​gọn, biến đổi biểu thức+ BIỂU THỨC 2. So sánh đẳng thức, bất đẳng thức đơn giản BÀI 2. GIẢI HÀM.+ Dạng 1. Tìm tập xác định, xác định và tính đạo hàm của hàm số.+ Dạng 2. Tính đạo hàm.+ Dạng 3. Biến đổi và nhận dạng đồ thị của hàm số BÀI 3. LOGARI.+ Dạng 1. Tính logarit.+ Dạng 2. So sánh hai số logarit.+ Dạng 3. Đẳng thức lôgarit.+ Dạng 4. cho học sinh 8+, 9+.CHUYÊN ĐỀ 4. HÀM SỐ VÀ HÀM SỐ.+ Dạng 1. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số.+ Dạng 2. Tính đạo hàm.+ Dạng 3. So sánh, đẳng thức , bất đẳng thức.+ Dạng 4. GTLN và GTNN của hàm số.+ Dạng 5. Nhận biết biểu đồ.+ Dạng 5. PHƯƠNG TRÌNH MÃ VÀ PHƯƠNG TRÌNH SỐ HỌC.+ Dạng 1. Phương pháp hành vi cùng cơ số.+ Dạng 2. Phương pháp đặt chỉ số.+ Dạng 3 Phương pháp logarit, mũ. + Dạng 4. Sử dụng hàm tính đơn thức. + Dạng 5. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+. BÀI 6. MÃ CỦA 1 VÀ LOGARI CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH.+ Dạng 1. Quy về cùng cơ số.+ Dạng 2. Phương pháp tính lũy thừa và logarit.+ Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn số.+ Dạng 4. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.

CHƯƠNG 3. NGUYÊN LÝ – PHÂN TÍCH VÀ ỨNG DỤNG.BÀI 1. Nguyên hàm.+ Dạng 1. Nguyên hàm đa thức.+ Dạng 2. Nguyên hàm phân số.+ Dạng 3. Nguyên hàm căn.+ Dạng 4. Nguyên hàm hàm lượng giác.+ Dạng 5. Số nguyên. mũ, logarit 6 Dạng phân số. nguyên hàm.+ Dạng 7. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.BÀI 2. Tích phân.+ Dạng 1. Tích phân hữu tỷ.+ Dạng 2. Tích phân vô tỷ.+ Dạng 3. Tích phân lượng giác.+ Dạng 4. Tích phân từng phần.+ Dạng 5. Tích phân có dấu tuyệt đối.+ Dạng 6. Tích phân ẩn cơ bản.+ Dạng 7. Bài tập dành cho học sinh lớp 8+, 9+ CHUYÊN ĐỀ 3. ỨNG DỤNG CỦA HÌNH HỌC SỐ+ Dạng 1. Tính diện tích giới hạn bởi 1 đồ thị. + Dạng 2. Tính diện tích giới hạn bởi 2 hình có 2 đồ thị + Dạng 3. Tính thể tích vật tròn xoay dựa vào định nghĩa + Dạng 4. Tính thể tích vật tròn xoay khi quay mặt phẳng giới hạn bằng 1 đồ thị .+ Dạng 5. Ứng dụng tích phân vào logic đối tượng. + Dạng 6. Ứng dụng tích phân để giải các bài toán thực tế.

Xem thêm :   10 Địa Điểm Du Lịch Nha Trang Có Bãi Tắm Đẹp Nhất Nha Trang, 10 Địa Điểm Du Lịch Nha Trang Có Bãi Tắm Đẹp Nhất

CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.BÀI TẬP 1. SỐ PHỨC. BÀI 2. CỘNG, TRỪ, NHÂN NHIỀU SỐ BÀI 3. CHIA CÁC SỐ CÓ ĐẦY ĐỦ.+ Dạng 1. Phần thực – phần ảo & các thao tác.+ Dạng 2. Tìm điều kiện phức mr. kiện.+ Dạng 3. Biểu diễn số phức.+ Dạng 4. Đặt.+ Dạng 5. Bài tập 8+, 9+. BÀI 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực + Dạng 1. Phương trình bậc hai hệ số thực + Dạng 2. Quy về phương trình bậc hai + Dạng 3. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.

CHƯƠNG I. Khối đa diện.BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA GIÁC BÀI 2. ĐỊNH NGHĨA VỀ TÍCH ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ KHỐI ĐA GIÁC BÀI 3. KHÁI NIỆM VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA GIÁC.+ Hình dạng 1. Khối chóp bên có dạng vuông góc với mặt bên hình chóp. mặt vuông góc với mặt đáy.+ Dạng 3. Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều.+ Dạng 7. Thể tích của khối lăng trụ xiên.+ Dạng 8. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.

CHƯƠNG II. KIỂM SOÁT, CILIFE VÀ CÂU LẠC BỘ.BÀI TẬP 1. Hình nón – Hình nón – Khối lập phương.+ Hình 1. Bài tập cơ bản.+ Dạng 2. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+. CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI LẬP PHƯƠNG.+ Dạng 1. Bài tập cơ bản.+ Dạng 2. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.CHUYÊN ĐỀ 3. Hình cầu – Sphere.+ Dạng 1. Bài tập cơ bản.+ Dạng 2. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+.

Xem thêm :   Những điểm du lịch bụi ở đà nẵng đẹp nhất không thể bỏ qua, trọn bộ kinh nghiệm du lịch đà nẵng tự túc từ a

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP TRONG KHÔNG GIAN.

Xem thêm: soi cầu giải mã mn

BÀI 1. HỆ TỔNG HỢP TRONG KHÔNG GIAN+ DẠNG 1. Các dạng toán đầu bài trong hệ tọa độ oxyz DẠNG 2. CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU+ Dạng 3. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+ CHUYÊN ĐỀ 2. TRONG PHÒNG 1.1DE. Viết phương trình mặt phẳng biết một điểm thuộc mặt phẳng và tìm vectơ pháp tuyến.+ Dạng 2. Viết phương trình mặt phẳng biết một điểm thuộc mặt phẳng đó. phẳng và tìm một cặp vectơ chỉ phương.+ Dạng 3. Lập phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách+ Dạng 4. Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu+ Dạng 5. Bài tập dành cho học sinh 8+, 9+ CHUYÊN ĐỀ 3. GIẢI TRONG KHÔNG GIAN + Dạng 1 .Viết phương trình của đường thẳng khi vectơ chỉ phương và một điểm nằm trên đường thẳng.+ Dạng 2. Viết phương trình của đường thẳng bằng phương pháp tham số hóa.+ Dạng 3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.+ Dạng 4. Tương đối vị trí giữa đường thẳng và mặt phẳng.+ Dạng 5. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu.+ Dạng 6 Bài tập dành cho học sinh lớp 8+, 9+.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bài Giảng Toán 12 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Video Bài Giảng Toán Lớp 12 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *