Rate this post

Năm 1498, nhà hàng hải Vasco da Game đã vượt qua Mũi Hảo Vọng và tìm ra con đường biển đến tiểu lục địa Ấn Độ. Từ đó, các nước Phương Tây đã thâm nhập vào Ấn Độ. Các nước phương Tây chinh phục Ấn Độ như thế nào? Thực dân Anh đã độc chiếm và thực hiện chính sách thống trị trên đất Ấn Độ như thế nào? Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc ở Ấn Độ Nó xảy ra như thế nào Mời các bạn học sinh cùng tìm hiểu Bài 2: Ấn Độ để trả lời.

Bạn đang xem: Lý thuyết Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tình hình kinh tế – xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỷ XIX

1.1.1 Cuộc chinh phục thuộc địa của Ấn Độ

1.1.2 Chế độ cai trị của thực dân Anh

1.1.3. kết quả

1.2. Khởi nghĩa Xipay (1857-1859)

1.2.1. Lý do

1.2.2 Diễn biến

1.2.3. NGHĨA

1.3 Đảng Quốc đại và Phong trào Quốc dân (1885-1908)

1.3.1. Đảng Quốc Đại

1.3.2. phong trào quốc gia

2. Luyện cốt thép

2.1. bài tập trắc nghiệm

2.2. bài tập sách giáo khoa

Kinh tế: Đẩy mạnh bóc lột, cướp bóc tài nguyên, bóc lột sức lao động → Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của Anh

*

(Nạn đói 1876-1877)

Chính trị – xã hội
Chính phủ Anh nắm quyền kiểm soát trực tiếp Ấn Độ. Thực dân Anh thực hiện chính sách chia để trị, tha hóa giai cấp có thế lực vào giai cấp phong kiến ​​bản xứ. Ông cũng tìm cách làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ dàng quản lý. văn hóa – Giáo dục: Thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích hủ tục lạc hậu, cổ hủ

*

(Bản in thuộc địa Anh)

*

(Khởi nghĩa Xipay)

Từ giữa thế kỷ XIX, giai cấp tư sản và trí thức Ấn Độ dần dần đóng vai trò quan trọng
Giai cấp tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển kinh tế tìm cách tham gia chính quyền nhưng bị thực dân Anh kìm hãm, cuối năm 1885 Đảng Quốc đại (Quốc hội) ra đời. Đó là đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ. Nó đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước vào chính trường. Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương đấu tranh ôn hòa đòi tiếp tục chính quyền thuộc địa. Do lập trường thỏa hiệp của các nhà lãnh đạo và chính sách hai mặt của chính phủ Anh, Đảng Quốc đại bị chia thành hai phe: phe ôn hòa và phe cấp tiến (chắc chắn chống Anh do Tilaks lãnh đạo)

*

(Bạn lặp lại)

Xem thêm :   Tổng hợp kinh nghiệm du lịch bụi đà nẵng huế hội an hữu ích 2023

*

Tóm tắt Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ ngắn gọn và chi tiết sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến ​​thức trọng tâm của bài 2 Lịch sử 11 bài 2.

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ

1. Tình hình kinh tế – xã hội nửa sau thế kỷ XIX:

– Đến đầu thế kỉ 18, Ấn Độ rơi vào tình trạng khủng hoảng, bị các nước thực dân phương Tây đô hộ.

– Giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân Anh.

*

* Quy tắc người Anh:

– Kinh tế: cướp tài nguyên, bóc lột công nhân.

*

– Chính sách: trực tiếp cai trị Ấn Độ; thực hiện chính sách chia để trị.

*

– Xã hội:

+ Mua chuộc giai cấp phong kiến ​​bản xứ.

+ Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

* Kết quả: Mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

2. Khởi nghĩa Xipay (1857-1859)

Một. Lý do

– Nguyên nhân chủ yếu: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.

– Nguyên nhân trực tiếp: Do binh lính của Xi-pay bị sĩ quan Anh ngược đãi, làm nhục và sỉ nhục vì tôn giáo.

b. Những phát triển chính:

*

Cuộc nổi dậy nhanh chóng lan rộng khắp miền bắc Ấn Độ và một phần miền tây Ấn Độ.

– Thực dân Anh đàn áp dã man => 1859, khởi nghĩa Xipay thất bại.

c. NGHĨA

Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.

– Ý thức độc lập của nhân dân Ấn Độ.

– Để lại nhiều bài học cho các động tác tác chiến sau này.

3. Đảng Quốc đại và Phong trào Quốc dân (1885-1908)

Một. Đảng Quốc Đại.

– Sự hình thành: Cuối thế kỷ 19, giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ lớn mạnh và bị thực dân Anh đàn áp → Cuối năm 1885, Đảng Quốc đại được thành lập.

*

– Phương pháp chiến tranh: phương pháp hòa bình.

– Mục tiêu của cuộc chiến tranh: yêu cầu thực dân Anh mở rộng điều kiện để họ tham gia các hội đồng tự trị; thực hiện một số cải cách giáo dục và xã hội.

– Tách biệt:

+ Phe ôn hòa – chủ trương sử dụng phương pháp chiến tranh hòa bình.

+ Phái cấp tiến (do B. Tilak đứng đầu) – chủ trương sử dụng phương pháp bạo lực trong chiến tranh.

*

b. Phong trào dân tộc chủ nghĩa (1905-1908)

– Lý do:

+ Sâu sắc: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

+ Trực tiếp: Tháng 7-1905, Anh công bố đạo luật chia cắt xứ Ben-gan.

– Các đòn đánh tiêu biểu:

Xem thêm :   Tập Đoàn Yến Sào Thiên Nhiên Khánh Hòa, Tập Đoàn Yến Thiên Nhiên Khánh Hòa

+ Cuộc biểu tình của hơn 100.000 người bên bờ sông Hằng (10/1905).

+ Tổng bãi công của công nhân Bombay (6/1908).

*

– Kết quả: Anh nên thu hồi phân vùng của Bengal.

Thiên nhiên: chứa đầy ý thức dân tộc.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 2: Ấn Độ

Tôi biết

Câu hỏi 1. Nêu những nét chính về tình hình Ấn Độ từ đầu thế kỉ XVII?

A. Tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.

B. Sự ổn định và thịnh trị của chế độ phong kiến

C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển; xã hội bền vững.

D. Ấn Độ phát triển mạnh theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: hoặc

Giải thích: Đến đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến ​​ở các nước Ấn Độ suy yếu (SGK Lịch sử 11- Trang 8)

Câu 2. Lợi dụng sự suy yếu của Ấn Độ vào giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây nhân cơ hội nào xâm chiếm Ấn Độ?

A. Anh, Pháp, Bồ Đào Nha

B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

C. Anh, Pháp

D. Pháp, Tây Ban Nha

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích: Lợi dụng thời cơ Ấn Độ đang suy yếu, các nước tư bản phương Tây mà chủ yếu là Anh, Pháp đã đua nhau chinh phục Ấn Độ (SGK Lịch sử 11- Trang 8)

Câu 3. Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Anh hoàn thành cuộc xâm lược và đặt ách thống trị ở Ấn Độ, coi Ấn Độ là một

A. thuộc địa khó cai trị nhất

B. thuộc địa quan trọng nhất

C. kẻ thù nguy hiểm

D. thuộc địa nhỏ nhất.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích: Đến giữa thế kỉ XIX, Anh kết thúc đô hộ và thiết lập quyền thống trị nhẹ đối với Ấn Độ, biến Ấn Độ thành thuộc địa quan trọng nhất của mình (SGK Lịch sử 11- trang 8)

Câu 4.Điều kiện đáng chú ý ở Ấn Độ trong hai mươi lăm năm cuối của thế kỷ XIX là gì?

A. Nạn đói hoành hành khiến gần 26 triệu người chết

B. Chế độ phong kiến ​​bước vào thời kỳ phát triển cực thịnh.

C. Anh, Pháp chung tay khai thác thị trường Ấn Độ

D. Đảng Đại hội phát động khởi nghĩa vũ trang đánh thực dân Anh

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: hoặc

Giải thích: Trong 25 năm cuối thế kỉ XIX, nạn đói liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của gần 26 triệu người (SGK Lịch Sử 11- Trang 9)

Câu 5. Đến giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của thực dân

Xem thêm :   Ai là người đầu tiên khám phá ra châu mỹ ? hành trình tìm ra châu mỹ

Một anh trai.

B. Pháp.

C. Bồ Đào Nha.

D. Tây Ban Nha.

Hiển thị câu trả lời

Câu 6. Cuối năm 1885, chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ được thành lập và lấy tên là

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Cộng hòa

C. Đảng Quốc đại

D. Quốc dân đảng

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích: Cuối năm 1885, Đảng Quốc đại (gọi tắt là Đảng Quốc đại), chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Ấn Độ, được thành lập (SGK Lịch sử 11- Trang 11).

Câu 7. Chính sách thời chiến của Đảng Quốc Đại trong 20 năm đầu tiên là

A. vận động công cuộc canh tân đất nước.

B. chiến tranh hòa bình

C. bạo lực vũ trang

D. nghị trường chiến tranh.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích: Trong hơn 20 năm đầu (1885-1995), đường lối chiến tranh của Đảng Quốc đại là chiến tranh hòa bình (SGK Lịch sử 11- trang 10).

Câu 8. Điều nào sau đây không đúng về sự thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Duy trì chế độ đẳng cấp.

B. Sự mua chuộc của giai cấp phong kiến ​​địa phương.

C. thành lập chính quyền tự quản địa phương.

D. Khai thác và sử dụng tài nguyên.

Hiển thị câu trả lời

Câu 9. Đảng Quốc đại (thành lập năm 1885) là chính đảng đại diện cho giai cấp nào ở Ấn Độ?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Chủ sở hữu.

D. Giai cấp tư sản.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: một cách dễ dàng

Giải thích: Đảng Quốc đại (thành lập năm 1885) là đảng chính trị đại diện cho giai cấp tư sản ở Ấn Độ

Câu 10. Trước thái độ thỏa hiệp của một số lãnh đạo Đảng Quốc đại và chính sách hai mặt của thực dân Anh, Đảng Quốc đại đã chia thành hai phái.

A. ôn hòa và cực đoan

B. Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

C. Bảo thủ và Cấp tiến.

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế bài giảng điện tử, chỉ trong giây lát

D. phái bạo động và phái cải lương.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: hoặc

Giải thích: Bức xúc trước thái độ thỏa hiệp của một số thủ lĩnh đảng và chính sách của thực dân Anh, nội bộ đảng chia thành 2 phái: ôn hòa và cực đoan (SGK Lịch sử 11- Trang 10).

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lịch sử 11 bài 2 : ấn độ . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *