Rate this post

Tóm tắt lý thuyết Lịch Sử 11 bài 1: Nhật Bản ngắn gọn và chi tiết sẽ giúp các em học sinh nắm vững những kiến ​​thức trọng tâm Lịch Sử 11 Bài 1.

Bạn đang xem: Lý Thuyết Lịch Sử 11 Bài 1 1 Bài 1: Nhật Bản

Lý thuyết Lịch sử 11 Bài 1: Nhật Bản

1. Nhật Bản từ nửa đầu thế kỷ 19 đến trước 1868

Vào đầu thế kỷ XIX, Mạc phủ Tokugaoa ở Nhật Bản rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị và xã hội.

Một. Chính trị:

Nhật Bản vẫn là một chế độ quân chủ tuyệt đối.

Đứng đầu nhà nước là Thiên hoàng.

+ Quyền lực hiện nay tập trung trong tay So-gun (Tướng quân).

Chế độ Mạc phủ lâm vào khủng hoảng.

*

– Các nước phương Tây dùng vũ lực, đòi Nhật “mở cửa”.

b. Nền kinh tế

– Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu; mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra,..

– Ở các thành thị, mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng:

+ Xuất hiện các công trường thủ công quy mô lớn.

+ Xuất hiện các thành phố thương mại, hải cảng sầm uất như: Edo, Kyoto,…

*

c. Xã hội.

– Chế độ cấp độ vẫn được lưu.

+ Giai cấp Daimio – những đại quý tộc phong kiến, cai quản các nội địa, có quyền lực tuyệt đối trong các lĩnh vực.

*

+ Tầng lớp võ sĩ suy tàn, đời sống khó khăn.

– Các lớp và lớp học mới xuất hiện:

+ Giai cấp tư sản công thương giàu có nhưng không có quyền lực chính trị.

Dân số đô thị đang tăng lên từng ngày.

– Đời sống các tầng lớp nhân dân lầm than, mâu thuẫn gay gắt với chế độ phong kiến.

=> Nhật Bản đứng trước hai lựa chọn:

+ Tiếp tục duy trì chế độ phong kiến ​​trì trệ => bị các nước phương tây xâm lược.

+ Tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

2. Cuộc Duy Tân Minh Trị.

Một. Lý do và mục tiêu của cải cách:

* Lý do

– Giữ thế kỷ XIX, Nhật Bản lâm vào tình trạng suy yếu, khủng hoảng mọi mặt.

– Nhật Bản phải đứng trước sự kiểm soát và đe dọa của các nước phương Tây.

→ Tháng 1 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị tiến hành cải cách và canh tân đất nước.

*

*Mục đích:

Xem thêm :   Trọn Bộ Kinh Nghiệm “Phá Đảo” Khu Du Lịch Đại Nam Đầy Đủ Nhất

+ Đưa Nhật Bản thoát khỏi thân phận một nước phong kiến ​​lạc hậu.

+ Bảo vệ độc lập dân tộc.

b. Nội dung thực hiện:

– Chính trị: thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân,…

– Kinh tế: thống nhất tiền tệ, đơn vị đo lường; cho phép mua bán đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông…

– Quân sự: Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, nghĩa vụ quân sự, công nghiệp quốc phòng được chú trọng phát triển…

– Giáo dục: thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc; chú trọng khoa học công nghệ trong giảng dạy,…

c. kết quả:

– Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

– Nước Nhật giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

d. Thiên nhiên: cách mạng tư sản không triệt để.

đ. Ý nghĩa – hạn chế

* Nghĩa:

– Giúp Nhật Bản giữ vững độc lập và chủ quyền; mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

*

* Giới hạn:

– Các thế lực phong kiến, quân phiệt chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

– Không thực hiện được lợi ích của quần chúng.

3. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

* Thời gian: cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20.

* Biểu hiện:

– Sự xuất hiện của các công ty độc quyền chi phối, thao túng đời sống kinh tế, chính trị.

*

– Tiến hành chiến tranh xâm lược, mở rộng lãnh thổ.

Chiến tranh Đài Loan (1874).

+ Chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895).

+ Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905).

*

Tính năng: chủ nghĩa đế quốc quân phiệt.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 1: Thế giới động vật rất đa dạng và phong phú

I. Ghi nhận.

Câu hỏi 1. Đến giữa thế kỉ XIX, đặc điểm nổi bật của chế độ Mạc phủ Nhật Bản là gì?

A. Rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.

B. Mạc phủ bước vào thời kỳ thịnh vượng và phát triển nhất.

C. Thời kỳ nhân dân ủng hộ mạnh mẽ chế độ Mạc phủ.

D. Tầng lớp võ sĩ giữ quyền lực chính trong chính phủ.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: hoặc

Giải thích: Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm cai trị, Mạc phủ Tokugao ở Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng và suy yếu nghiêm trọng (SGK Lịch sử 11- Trang 4)

Xem thêm :   Kinh Nghiệm Du Lịch Nghệ An Ăn Ngon, Chơi Ở Đâu, Top 10 Điểm Đến Ở Tỉnh Nghệ An

Câu 2. Từ đầu thế kỉ XIX, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản dần trở thành tư sản?

A. Daimyo (đại quý tộc phong kiến)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Sở hữu vừa và nhỏ

D. Quý tộc

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích: Do lâu ngày không có chiến tranh nên địa vị võ sĩ đạo giảm sút, tiền công bấp bênh, đời sống khó khăn, nhiều người rời bỏ lãnh thổ, hoạt động thương nghiệp, mở xưởng thủ công… tư sản hóa dần dần (Sách giáo viên Lịch sử 11- Trang 4 )

Câu 3.Người đứng đầu Mạc phủ Tokugawa là

A. Tướng quân (tướng quân)

B. Hoàng đế

C. Hoàng đế Nhật Bản

D. Daimyo

Hiển thị câu trả lời

Câu 4.Nội dung nào không phản ánh nét mới của kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Các trang web thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

B. Nền kinh tế hàng hóa phát triển

C. Vốn nước ngoài đầu tư mạnh vào Nhật Bản

D. Những mầm mống của sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích: Ở các thành phố và hải cảng của Nhật Bản, nền kinh tế hàng hóa phát triển, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều. mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng (SGK Lịch Sử 11-trang 4)

Câu 5.Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

A. Nền nông nghiệp vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu

B. Các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều

C. Mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

D. Sản xuất công nghiệp theo dây chuyền chuyên môn hóa

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: một cách dễ dàng

Giải thích: Về kinh tế, nền nông nghiệp Nhật Bản vẫn dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu. Trong khi đó, kinh tế hàng hoá phát triển ở các thành thị, cảng thị, các điểm thủ công xuất hiện ngày càng nhiều. Mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng (SGK Lịch Sử 11 trang 4)

Câu 6.Nội dung nào là đặc điểm nổi bật của xã hội Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868?

Xem thêm :   Kinh nghiệm du lịch nghệ an

A. Nhiều đảng ra đời

B. Chế độ đẳng cấp vẫn được giữ nguyên

C. Chính đảng của giai cấp vô sản được thành lập

D. Giai cấp tư sản công thương nghiệp nắm quyền lực về kinh tế và chính trị

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích: Về mặt xã hội, chính quyền Sogun vẫn duy trì chế độ ban phát (SGK Lịch sử 11- trang 4)

Câu 7.Cho đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản vẫn là một nước

A. chủ nghĩa tư bản

B. chế độ phong kiến

C. xã hội chủ nghĩa

D. quân chủ lập hiến

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích: Cho đến giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản vẫn duy trì chế độ phong kiến. Thiên hoàng giữ địa vị tối cao nhưng thực quyền lại thuộc về Tướng quân Tokugao (SGK Lịch sử 11- trang 5)

Câu 8.Người đứng đầu chính phủ Mạc phủ Tokugawa ở Nhật Bản được gọi là

A. Hoàng đế

B. Nhà vua

C. Thiên hoàng Nhật Bản.

D. Sogun (Đại tướng).

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: một cách dễ dàng

Giải thích: Người đứng đầu chính phủ Mạc phủ Tokugawa ở Nhật Bản được gọi là Shogun (tướng quân).

Câu 9: Lực lượng chính trị thực sự cai trị Nhật Bản vào giữa thế kỷ 19 là

A. Tướng quân (tướng quân)

B. Hoàng đế

C. Võ sĩ đạo

D. Tư sản công thương nghiệp.

Xem thêm: Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 1 (Chân Trời Sáng Tạo), Sách Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 1

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: hoặc

Giải thích:

Vào giữa thế kỷ 19, mặc dù Hoàng đế là người cai trị hệ thống phong kiến, nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay các Tướng quân.

(SGK Lịch sử 11- Trang 4)

Câu 10: Trong số các nước tư bản phương Tây, là nước đầu tiên yêu cầu Nhật Bản “mở cửa”.

A. Pháp

B. Đức

C. Mỹ

Tên

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích: Trong cuộc khủng hoảng Mạc phủ nghiêm trọng, các nước phương Tây, trước hết là Mĩ, đã dùng vũ lực quân sự buộc Nhật phải “mở cửa” (SGK Lịch sử 11- Trang 5)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lý Thuyết Lịch Sử 11 Bài 1 1 Bài 1: Nhật Bản, Bài 1: Nhật Bản (Trang 4 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *