Rate this postBài học nhằm cung cấp cho các em những kiến thức quan trọng như:Việt Nam trong những năm 1929 – 1933; phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là và Xô Viết Nghệ Tĩnh; phong trào cách mạng 1932 – 1935.

Bạn đang xem: Củng Cố Lịch Sử 12 Bài 14 : Phong Trào Cách Mạng 1930

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

1.2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là và Xô Viết Nghệ Tĩnh

1.3.Phong trào cách mạng 1932 – 1935

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp Bài 14 Lịch Sử 12

– Tình hình kinh tế

1930, kinh tế Việt Nam suy thoái:

Nông nghiệp: lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang.
Công nghiệp: sản lượng hầu hết các ngành đều suy giảm.
Thương nghiệp: xuất nhập khẩu đình đốn, giá cả đắt đỏ.

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực.

– Tình hình xã hội

Công nhân: bị sa thải, đồng lương ít ỏi.
Nông dân: chịu thuế cao, vay nợ nặng lãi, nông phẩm làm ra phải bán giá thấp; ruộng đất bị địa chủ chiếm đoạt

-> Ngày càng bị bần cùng hóa.

Thợ thủ công bị thất nghiệp, nhà buôn phải đóng cửa, viên chức bị sa thải, tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
Mâu thuẫn xã hội Việt Nam ngày càng gay gắt, có hai mâu thuẫn cơ bản là:

Dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp
Nông dân với Địa chủ phong kiến

Cuối thập kỉ 20, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển, lôi kéo nhiều tầng lớp xã hội tham gia.
Đầu 1930, khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc Dân Đảng lãnh đạo đã thất bại, Pháp khủng bố dã man những người yêu nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng lên chống phong kiến, đế quốc.

– Phong trào cách mạng 1930 – 1931

Phong trào trên toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế – xã hội, phong trào cách mạng dâng cao
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của công – nông trong cả nước.
Tháng 2 đến 4/1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.
Mục tiêu: Công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm; nông dân đòi giảm sưu thuế.
Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến”, “Thả tù chính trị”…
Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh của công nhân đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước, thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
Tháng 6,7 8, liên tiếp nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và tầng lớp lao động khác trên cả nước.

Ở Nghệ – Tĩnh

Tháng 9/1930 phong trào dâng cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh:
Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị đòi giảm sưu, thuế ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh) …
Được công nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.
Ngày 12/ 9/1930 biểu tình của 8000 nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An) với khẩu hiệu “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc !”, “Ruộng đất về tay dân cày”… Đến gần Vinh, con số lên tới 3 vạn người, xếp hàng dài 4 km, bị Pháp đàn áp dã man cho máy bay ném bom làm chết 217 người, bị thương 126 người.
Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã.
Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn, xã lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là “Xô viết”.

– Xô viết Nghệ – Tĩnh

09/1930, Xô viết ra đời tại các huyện của Nghệ An, Hà Tĩnh thực hiện quyền làm chủ, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.

Về chính trị: quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng; các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.
Về kinh tế: chia ruộng đất công cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo; tu sửa cầu cống, đường giao thông; lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau.
Về văn hóa, xã hội: dạy chữ Quốc ngữ; xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc…; trật tự trị an giữ vững, đoàn kết giúp đỡ nhau.

Xô viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931, là nguồn cổ vũ mạnh nẽ của nhân dân.
Trước tác động của phong trào, thực dân Pháp khủng bố dã man, tập trung lực lượng càn quét, bắn giết dân chúng, đốt phá, triệt hóa làng mạc; chia rẽ, mua chuộc, dụ dỗ.

Xem thêm :   Lịch Sử Đối Đầu Hà Lan Vs Áo, Lịch Sử Đối Đầu Hà Lan Vs Argentina

-> Nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ sở quần chúng bị phá vỡ, cán bộ,đảng viên bị bắt ….

Từ giữa năm 1931, phong trào lắng xuống.

– Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930)

Tháng 10/1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hương Cảng (Trung Quốc).
Quyết định:

Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
Cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư
Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
Nội dung Luận cương chính trị tháng 10/1930

Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.
Nhiệm vụ: đánh phong kiến và đánh đổ đế quốc, hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít.
Động lực cách mạng là công nhân và nông dân.
Lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân với Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

Hạn chế:

Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.
Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quốc và phong kiến.

– Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931

Ý nghĩa lịch sử

Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.
Khối liên minh công nông hình thành.
Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.
Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Bài học kinh nghiệm:

Để lại cho Đảng ta nhiều bài học quý về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh…

– Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng

Hoàn cảnh lịch sử:

Cuộc khủng bố của thực dân Pháp làm cho lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề.
Hàng vạn người bị bắt, tù đày, các nhà tù như Hỏa Lò, Khám lớn, Côn Đảo …. chật ních tù chính trị, hầu hết các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đãng, các Xứ Ủy bị bắt.
Chính sách mị dân của Pháp nhằm lôi kéo hay mê hoặc các tầng lớp nhân dân:

Về chính trị: tăng số đại diện người Việt vào cơ quan lập pháp.
Về kinh tế: cho người bản xứ tham gia đấu thầu một số công trình công cộng.
Về văn hóa – xã hội: tổ chức một số trường Cao đẳng; lợi dung tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chương trình hành động:

Những đảng viên trong tù đấu tranh kiên trì bảo vệ lập trường, quan điểm cách mạng của Đảng, tổ chức vượt ngục;
Những đảng viên không bị bắt tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng và quần chúng.
Một số đảng viên hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan trở về nước họat động.
Năm 1932, Lê Hồng Phong cùng một số đồng chí theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương Đảng.
6/1932, Ban lãnh đạo Trung ương thảo ra chương trình hành động của Đảng, chủ trương đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động, thả tù chính trị, bỏ các thứ thuế bất công, củng cố và phát triển các đòan thể cách mạng của quần chúng.

Phong trào đấu tranh:

Phong trào đấu tranh của quần chúng như: Hội cấy, Hội cày, Hội hiếu hỉ, Hội đọc sách báo …
Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân nổ ra.
Cuối 1933 tổ chức Đảng dần hồi phục và củng cố.
Cuối 1934 đầu 1935, các Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ được lập lại.
Đầu 1935, các tổ chức Đảng và phong trào quần chúng được phục hồi .

– Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3 – 1935)

Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.
Thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đảng,vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ.
Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng tại Quốc tế Cộng sản.
Ý nghĩa: Đánh dấu mốc quan trọng Đảng, đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức quần chúng .

Xem thêm :   Khai Mạc Hội Chợ Du Lịch Vitm 2022, Khai Mạc Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế Vitm Năm 2022

Với bài học này, các em cần nắm vững những nội dung chính về:

Thực trạng kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)
Phòng trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ – Tĩnh
Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm tời Đảng Cộng Sản Việt Nam (10/1930)

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 14cực hay có đáp án và lời giải chi tiết.

Câu 1:

Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931?

A.
Ảnh hướng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933

B.
Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái

C.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng
lên chống đế quốc và phong kiến

D.
Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với
nông dân

Câu 2:

Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là khẩu hiệu nào?

A.
“Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”

B.
“Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”

C.
“Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ
phong kiến”

D.
“Chống đế quốc” “Chống phát xít”

Câu 3:

Điều gì đã chứng tỏ rằng: Từ tháng 9-1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 dần dần đạt tới đỉnh cao?

A.
Phong trào diễn ra khắp cả nước

B.
Sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập chính quyền Xô viết Nghệ –
Tĩnh

C.
Vấn đề ruộng đất của nông dân được giải quyết triệt để

D.
Đã thực hiện liên minh công- nông vững chắc

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

Bài tập Thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập Thảo luận 1 trang 96 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập Thảo luận 2 trang 96 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập Thảo luận 3 trang 96 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập Thảo luận 1 trang 97 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập Thảo luận 2 trang 97 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Bài tập 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Bài tập 3 trang 97 SGK Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 1 trang 72 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 2 trang 75 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 3 trang 75 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 4 trang 76 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 5 trang 76 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 6 trang 76 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Bài tập 7 trang 77 SBT Lịch sử 12 Bài 14

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mụcHỏi đáp, Cộng đồng Lịch sửHOC247sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

*

Lịch sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939

Lịch sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

*

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Đọc thêm nội dung về lịch sử 12 bài 14:

Giai đoạn 1929 – 1933, nền kinh tế nước ta phải gành chịu những hậu quả nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Pháp. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, thực dân Pháp đàn áp hết sức dã man khiến cho tình hình xã hội vô cùng căng thẳng. Trong bối cảnh đó, Đảng đã kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trong cả nước.

*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

1.Tình hình kinh tế

Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoáiHoạt động sản xuất công nghiệp bị suy giảmTrong thương nghiệp, xuất nhập khẩu đình đốn. Hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp cũng như so với các nước trong khu vực.

Xem thêm :   Điện Biên Các Điểm Thu Hút Du Lịch, 12 Địa Điểm Du Lịch Tại Tỉnh Điện Biên

2.Tình hình xã hội

Nhiều công nhân bị sa thải. Cuộc sống của chợ thuyền ngày càng khó khăn.Nông dân phải chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi, ruộng đất bị địa chủ người pháp và người Việt chiếm đoạt. Họ bị bần cùng hóa.Các tầng lớp nhân dân lao động khác cũng không tránh khỏi tác động xấu của khủng hoảng kinh tế. Các nghề thủ công bị phá sản, nhà buôn nhỏ phải đóng cửa, viên chức bị sa thải, học sinh ra trường không có việc làm. Số đông tư sản dân tộc cũng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

II.Phong trào cách mạng 1930 – 1931 và xô viết Nghệ – Tĩnh.

1.Phong trào cách mạng 1930 – 1931

a. Phong trào trong cả nước

Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dânTháng 5 trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày quốc tế lao động 1/5Tháng 6,7,8 phong trào tiếp tục diễn ra sôi nổi

b. Phong trào ở Nghệ-Tĩnh

2.Xô viết Nghệ – Tĩnh

Các mặt

Nội dung chính sách

Chính trị

Thực hiện các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Thành lập các đội tự vệ đỏ, lập tòa án nhân dân.

Kinh tế

Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ thuế thân, thuế chợ…

Văn hóa – xã hội

Xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới…

Nhận xét

Chính sách của Xô Viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, chứng tỏ bản chất ưu viết (Của dân, do dân, vì dân). Là đỉnh cao của phong trào cách mạng.

3.Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương lâm thời ĐCSVN (10/1930).

Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (TQ) vào tháng 10/1930Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương, cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm tổng bí thư và thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

Nội dung Luận cương chính trị tháng 10.1930

Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.Nhiệm vụ đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít.Động lực cách mạng là công nhân và nông dân.Lãnh đạo cách mạng là giai cấpcông nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

Hạn chế:

Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.Không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất, chống đế quôc và phong kiến.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 11 Bài 21 : Nguyên Lý Làm Việc Của Động Cơ Đốt Trong

4.Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931.

a. Ý nghĩa:

Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với CM ĐD.Khối liên minh công nông được hình thànhQua phong trào Quốc tế CS công nhận ĐCSĐD là bộ phận độc lập, trực thuộc QTCSCuộc tập dượt đầu tiên của Đảng, chuẩn bị cho CM tháng Tám 1945

b. Bài học kinh nghiệm :

Công tác tư tưởng, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranhXây dưng khối liên minh công nôngCần thành lập mặt trận dân tộc thống nhấtVấn đề giành và giữ chính quyền…

III.Phong trào cách mạng trong những năm 1932 – 1935

1.Cuộc đấu tranh phục hồi phong trào cách mạng

Cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được khôi phục và củng cố.Cuối năm 1934 – đầu năm 1935, các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì và Nam kì được lập lại

2. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935)

a. Nội dung Đại hội :

b. Ý nghĩa Đại hội

Đánh dấu mốc tổ chức Đảng đã được khôi phục hệ thống từ trung ương đến địa phương.Tổ chức quần chúng cũng được khôi phục

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 91 – sgk lịch sử 12

Hãy nêu thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)?

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Phong Trào Cách Mạng 1930 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *