Rate this post

Tài liệu liên quan

Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc thấp khớp nam dược kết hợp với cấy chỉ catgut trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn i, II

Bạn đang xem: Khám phá sức mạnh bản thân pdf

Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 182 164 0
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 196 259 7
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 319 69 0
Đánh giá hiệu quả điều trị của chế phẩm “thấp khớp ND” kết hợp với cấy chỉ catgut trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối
Đánh giá hiệu quả điều trị của chế phẩm “thấp khớp ND” kết hợp với cấy chỉ catgut trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối 51 146 0
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa 246 119 0
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa tt tiếng anh
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa tt tiếng anh 24 102 0
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa tt
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa tt 24 157 0
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã, phường, tỉnh Khánh Hòa (FULL TEXT)
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã, phường, tỉnh Khánh Hòa (FULL TEXT) 247 161 0
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa
Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn trầm cảm bằng liệu pháp kích hoạt hành vi kết hợp với amitriptyline tại 4 xã phường, tỉnh khánh hòa 246 78 0
Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 27 88 0
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 27 65 0
Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Luận án Tiến sĩ: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 27 101 0
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 319 26 0
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 319 18 0
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 321 16 0
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính
Mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại việt nam dựa vào đánh giá của khách hàng kết hợp với các chỉ số tài chính 319 13 0
Một số kiến nghị – Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình xây dựng tại công ty cổ phần 123 20,000 5,000
Sức mạnh của bản thân bắt nguồn từ sự tự khẳng định mình và hiểu mình kết hợp với ý chí và sức mạnh tinh thần. Hiểu được điều đó, tác giả Gillian Stokes đã biên soạn ra cuốn sách Khám phá sức mạnh bản thân để giúp người đọc có thể khám phá được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, điều mình thật sự muốn và điều mình có thể làm được từ đó thoát ra khỏi những khuôn khổ và lối mòn tư duy và bắt đầu khám phá nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn có của mình. KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN MỤC LỤC Hãy sống mơ 04 Chƣơng I HIỂU BIẾT CHÍNH MÌNH 06 KHÁM PHÁ ĐIỀU BẠN MONG MUỐN 07 NHẬN BIẾT NHỮNG KHÓ KHĂN 09 CHỌN NGUỒN SỨC MẠNH 11 KHÁM PHÁ TÍNH CÁCH 14 Chƣơng II HIỂU BIẾT THẾ GIỚI XUNG QUANH 15 CHỌN LỌC THÔNG TIN 17 VƯỢT LÊN ĐỊNH KIẾN CÁ NHÂN 18 TRẢ LỜI CÂU HỎI: “ BẠN LÀ AI?” 20 DÁM NGHĨ KHÁC, LÀM KHÁC 22 Chƣơng III THỨC TỈNH SỨC MẠNH TIỀM ẨN 25 SỬ DỤNG THẾ MẠNH TRỰC GIÁC 26 RÈN LUYỆN SỰ ĐIỀM TỈNH 28 KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN 30 TƯ DUY TÍCH CỰC 32 BIẾT TỰ TIN 34 TRUYỀN ĐẠT THÔNG MINH 35 VƯỢT QUA SỢ HÃI 37 GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN SỨC MẠNH CỦA Ý CHÍ 38 BIẾT ĐÁNH GIÁ MÌNH 39 VƯỢT LÊN THẤT BẠI 40 THÁI ĐỘ VỚI THÀNH CÔNG 41 TỰ HÀO VỚI BẢN THÂN 42 GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN HÃY SỐNG NHƢ ƢỚC MƠ “Ai có sống Nhưng có số người Mới có sống đích thực” -Khuyết Danh Sức mạnh thân bắt nguồn từ tự khẳng định tìm hiểu kết hợp với ý chí sức mạnh tinh thần Khi có nhìn tích cực thân biết tự đánh giá khả năng, điểm mạnh, điểm yếu, điều thật muốn điều làm lúc thoát khỏi khuôn khổ lối mòn tư bắt đầu khám phá nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn có Ngay từ thiếu thời, sẵn có sức mạnh tiềm ẩn lớn lao không bị giới hạn; thời gian trôi qua, lại lãng quên điều khác khiến không quan tâm đến việc tìm lại vốn quý hữu Đôi lúc người không dạy để hướng đến tự lập phát triển lòng tự trọng, sáng tạo, người thầy dạy chưa giáo dục cách thức Điều tạo nên đến lớn lên việc tự hạn chế thân trở thành chất sửa đổi Như vậy, từ hạn chế lại tiếp tục phát sinh khiếm khuyết khác, từ hệ qua lớp người khác Một bà mẹ có tuổi thơ bị cấm đoán xúc cảm riêng cảm thấy bất an đứa phát triển cảm xúc nội tâm, tính tự lập dường muốn thoát khỏi bảo bọc mẹ Một bậc vĩ nhân nói: “Đừng coi thường cảm xúc người khác, thiên tài họ đó” Người mẹ lo sợ không kiểm soát không yêu thương, gần gũi nương tựa vào Họ không vui ngày trưởng thành mà tìm cách ngăn trở khả sáng tạo, tính cách, cảm xúc tư chất độc lập Chính điều kìm hãm phát triển tự nhiên sức mạnh thân tự tin đứa trẻ biến chúng thành người khác với chất vốn có chúng Khi lớn lên chúng trở thành người khuôn khổ thiếu tự tin, không dám đưa ý kiến, khám phá hay quan điểm riêng sợ không giống với người khác Kết cuối chúng thoát khỏi định kiến, vỏ bọc để đạt thành công chôn chân tù túng “an toàn” Cuốn sách tiếng giới “Personal Power – Khám phá sức mạnh thân” tác giả Gillian Stokes sách đặc biệt với trải nghiệm ý tưởng thực tế làm thay đổi đời nhiều người, khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn bạn Sức mạnh tác động không đến suy nghĩ, cách nhìn sống, thành công hạnh phúc riêng bạn mà ảnh hưởng nhiều đến người xung quanh GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN Hãy phát huy sức mạnh thân, dũng cảm sống đời đích thực Hãy trở thành người mà bạn mong đợi Hãy vươn đến khát vọng mà bạn mơ ước Dù trễ, “Thà trễ không !” Sức mạnh tinh thần định đích đến bạn Chúc bạn thành công GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN Chƣơng I BIẾT HIỂU CHÍNH MÌNH “ Ai tự biết kẻ ngu dốt kẻ ngu dốt.” – TRANG TỬ Để phát huy sức mạnh thân, bạn cần phải hiểu rõ hết Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm qua, đời suy ngẫm tương lai, bạn mong muốn trở thành người vòng mười năm hai mươi năm nữa? Bạn có phải sống đời mà lúc phải lên từ đầy tiếc nuối kiểu “giá như” hay “phải chi”? Đối với bạn, hạnh phúc đích thực nghĩa gì? Điều khiến bạn say mê theo đuổi suốt đời? GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN KHÁM PHÁ ĐIỀU BẠN MONG MUỐN “Cuộc sống sẵn có cánh cửa, hội, dây đàn căng đón chờ giai điệu vui.” – RALPH WALDO EMERSON Bước hành trình khám phá sức mạnh thân cần nhận thức rõ xem bạn tìm kiếm điều sống Đó phải điều mong muốn bạn khác Đôi bạn băn khoăn, trăn trở tự hỏi ước muốn gì, làm để ước muốn trở thành thật….Những bước sau giúp bạn định hướng rõ ràng điều đó:  Dũng cảm đối diện với thật Bạn cần phải thay đổi điều để đạt mục tiêu mình?  Lập kế hoạch Liệt kê điều bạn cần phải thực để bước tiến gần đến mục tiêu  Dám ƣớc mơ Hãy tưởng tượng bạn đạt mục tiêu cho phép thân tận hưởng cảm giác tuyệt vời vào lúc tĩnh lặng, riêng tư, chẳng hạn chờ hẹn, xe buýt hay xe lửa Càng dành thời gian suy nghĩ điều này, bạn dễ dàng tập trung để từ nhanh chóng nhận nắm bắt hội chúng đến với  Sẵn sàng đƣơng đầu với trở ngại bất ngờ Hãy tiên liệu chuẩn bị đối phó với điều ngăn cản bạn tiến đến mục tiêu Nguồn gốc phát sinh vấn đề gì? Làm để vượt qua tất trở ngại này?  Loại trừ rào cản thân Phải bạn cảm thấy lo sợ không dám thực mạo hiểm nào? Hãy mạnh dạn đưa định riêng theo đuổi chúng đến – để tiến xa đạt tầm mức cao sống, nhiều lúc bạn cần phải can đảm rời khỏi không gian suy nghĩ quen thuộc  Suy nghĩ tích cực Hãy khám phá sức mạnh suy nghĩ lành mạnh lời nói tích cực để khẳng định mong muốn thân Hãy thay câu “Tôi thử” câu “Tôi làm”  Tin vào trực giác Nó thể nhạy cảm sáng suốt bạn giải vấn đề  Đừng thỏa hiệp Hãy giữ vững lý tưởng chuẩn mực thân; thành công thực đến bạn tìm thấy điều mẻ cho riêng  Hãy biết có sức mạnh tồn bên bạn Không tác nhân tiếp thêm hay lấy bạn sức mạnh – ngoại trừ bạn GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN Vậy bạn tìm sức mạnh thân để làm gì? Phải bạn khao khát thành công, mong có sức khỏe tốt hay mối quan hệ hoàn hảo? Câu trả lời bạn cho biết bạn có đạt điều mong ước hay không Một xác định rõ ràng mục tiêu mà thân hướng đến, bạn biết nên tập trung vào điều Bạn có nhận thấy rằng, thật hành trình dù dài khởi từ bước chân đầu tiên? Khi biết rõ ước muốn thật mình, bạn nên bắt đầu xác định bước cần thiết để đạt ước muốn Cứ bận tâm với suy nghĩ tiêu cực thân vụng về, qua ngốc nghếch, có lẽ bạn không trẻ để bắt đầu cho ước mơ…sẽ khiến bạn xao nhãng mục tiêu Vũ trụ không đợi để hòa điệu với bạn đâu, mà bạn phải người bắt kịp hòa nhịp với bước nhảy vũ trụ Hẳn có ước mơ thầm kín lại không dám chia sẻ sợ gặp phải lời giễu cợt, cười đùa Có lẽ không lần bạn tin làm điều đó, như…? Tại không dũng cảm theo đuổi ước muốn khát vọng bị quên lãng lâu nay, hẳn ngạc nhiên điều mẻ đến với bắt tay vào hành động để thực chúng! “ Không có khái niệm tốt hay xấu, mà cách nghĩ tạo nên điều đó.” WILLIAM SHAKESPEARE GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN NHẬN BIẾT NHỮNG KHÓ KHĂN “ Đừng khóc than chuyện qua Hãy mỉm cười với hội phía trước.” – EDWARD MATCHETT Chúng ta thường tiêu tốn nhiều thời gian suy nghĩ để bận tâm đến trở ngại gặp phải hành trình đến mục tiêu Cứ thế, chuyển từ việc tập trung vào điều tìm kiếm sống sang tìm câu trả lời cho vấn đề ước mơ lại thực Càng sâu vào điều này, thấy bất lực bị nhấn sâu vào vũng lầy khó khăn Từ quay ngược trở lại, lấy nguyên nhân ngăn trở làm vỏ bọc bảo vệ khỏi lời công kích hay nhạo báng Và quẩn quanh với lớp vỏ bọc mà không dám gỡ bỏ để tìm sức mạnh thân Nhưng hành trình đến với ước mơ, chắn không tránh khỏi lần thất bại Tuy nhiên, chưa phải tất để định bạn người Nó phụ thuộc nhiều vào thái độ bạn vấp ngã Nếu bạn dám nhìn nhận trực tiếp đối diện với thực tế, có tồi tệ đến mức có nghĩa bạn đặt bước chân lên đường người chiến thắng Nó khẳng định bạn tự tin vào lực nguồn sức mạnh nội Điều có nghĩa bạn biết cách tìm vận dụng sức mạnh thân để giải vấn đề tình Nếu bạn chưa chịu nhìn nhận điều mà thường đưa để biện hộ cho hoàn cảnh bạn phải tiếp tục quẩn quanh với khó khăn Nhưng hiểu rõ thân, bạn nhận có cách lựa chọn khác Điều nghĩa bạn hành động khác lúc thực lựa chọn, mà nghĩ thân lòng trắc ẩn với tâm thành công, bạn thấy dễ dàng để chấp nhận mạo hiểm Đừng thất vọng hay tự trách bạn chưa thể tiến thêm bước phía trước Bạn nhận đủ ý kiến không tán thành sống nên bạn không cần phải nhận thêm lời trách móc từ Hãy suy ngẫm lại tất hiểu dự, chần chừ bạn từ trước đến để tránh cho khỏi bị tổn thương hay bị phê bình, chế giễu, điều hoàn toàn thông cảm Hãy xem người bạn cũ, mỉm cười tha thứ cho thân định xem hôm có phải ngày mà thứ thay đổi? Sự lựa chọn bạn đấy! “Một khỉ nắm đầy hạt đậu hai tay Một hạt đậu nhỏ rơi xuống đất Nó cố nhặt lại hạt đậu lên đánh rơi hai mươi hạt khác Nó lại cố nhặt hai mươi hạt đậu lên làm tất GILLIAN STOKES Page KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN hạt đậu lại rơi hết Không bình tĩnh, hất tung hạt đậu chạy mất.”_ LEO TOLSTOY Thỉnh thoảng, tỏ giận có thái độ gây hấn với người xung quanh, nhiên hành động thái độ khiến đánh sức mạnh Chính bạn người biết rõ có khuynh hướng dễ nóng, hay gây vô cớ hay không, chí có bạn cho cách để tự bảo vệ Tuy nhiên, biết rèn luyện để bình tĩnh kiểm soát hành động thay tỏ nóng nảy, giận dữ, bạn người tôn trọng đạt mục tiêu nhanh Những người thường phải sử dụng đến hành động thiếu lành mạnh để đạt mục tiêu chốc lát bộc lộ yếu đuối người họ Câu chuyện ví dụ: Một người phụ nữ nhận làm công việc dọn dẹp nhà cửa để tăng thu nhập nhằm trang trải cho sống gia đình gặp khó khăn Mặc dù làm việc chăm cư xử trung thực, người chủ nhà lại người khó tính xét nét cô đủ điều, có lẽ từ trước đến bà chưa tin tưởng nhân cách người giúp việc Các bà chủ nhà tỏ ngờ vực với cô giúp việc Quá đáng nữa, chủ nhà cấm cô giúp việc sử dụng nhà vệ sinh gia đình (có lẽ sợ cô làm trở nên ô uế) Trước thái độ khinh miệt này, trả miếng điều tránh khỏi Vào lần lau dọn mà giám sát, người giúp việc trả thù cách lấy khăn lau mặt bà chủ để lau chùi nhà vệ sinh, sau trả lại chỗ cũ để bà ta tiếp tục sử dụng Hành động rõ ràng không chút có lẽ làm cho cô giúp việc thỏa mãn phần nỗi ấm ức lâu Nhưng thỏa mãn tồn thời gian ngắn, sau cô nhận mối quan hệ cô chủ nhà không tốt mà chí xấu chuyện bị phát Khi cảm thấy người chủ nhà không tin mình, lẽ cô giúp việc nên tìm cách chứng minh cố gắng bộc lộ cho bà ta thấy cô người trung thực, đáng tin cậy biết đặt trách nhiệm công việc lên tất Hoặc có thể, cô nên đề cập đến nơi làm trước để chủ nhà kiểm chứng Bằng cách cô kiềm chế lấy lại tự chủ thân trước điều không mong muốn diễn Nếu lời đề nghị khiến chủ nhà đuổi việc tội xấc láo cô cảm thấy thản ngừng công việc mà phải tiếc nuối Còn cô thực cần công việc đó, cô phải chấp nhận nhẫn nhục Khi hiểu rõ vấn đề mà phải đối diện, cô dễ dàng xóa bỏ cảm giác tức giận không để dẫn đến hành động trả thù vặt vãnh, khiếm nhã GILLIAN STOKES Page 10 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN RÈN LUYỆN SỰ ĐIỀM TĨNH “Ta giữ bình tĩnh trước biến cố lớn; Nhưng việc nhỏ lại làm rối lòng ta.” -NỮ HOÀNG VICTORIA Trong sống, thường xuyên bắt gặp người muốn chứng tỏ quyền lực họ người khác Họ làm điều nhiều cách khác tỏ không quan tâm đến người đối diện, áp đặt người khác phải theo tiêu chí họ, bắt người khác phải chờ đợi để nâng tầm quan trọng lên…Những trường hợp thường xuất vị giám đốc gặp gỡ cấp hay ứng viên dự tuyển việc làm Họ không ngần ngại đẩy đối phương vào tình không thuận lợi để làm bật quyền lực Những vị giám đốc bắt người khác phải chờ đợi họ tín hiệu ngầm thể địa vị Hoặc gặp mặt, họ khiến nhân viên cấp tin thân chẳng có chút quan trọng cả, điều không hoàn toàn Trong sống có lần phải trải qua khoảnh khắc tương tự thế, vấn đề từ công việc, gia đình, mối quan hệ xã hội… bạn làm để ứng phó cách hoàn hảo mà giữ lòng tự trọng tự tin mình? Bạn vượt qua vấn đề này, vài mẹo nhỏ sống giúp sử dụng đắn nguồn sức mạnh cá nhân mình: Khi phải chờ đợi đó, đừng nên để phí thời gian cách tỏ thái độ bực tức, hờn giận hay căng thẳng, đừng đánh tự chủ mắt nhìn vào đồng hồ… Hãy suy nghĩ vấn đề mà bạn giải dở dang hay lập kế hoạch để thực công việc cho khoảng thời gian lại ngày Tận dụng khoảng thời gian phải đợi chờ vô nghĩa biến chúng thành thời gian hữu ích Bạn cảm thấy thoải mái không điều phải phiền muộn Và điều bạn thực có tác dụng ngược trở lại người bắt bạn phải đợi chờ! Bạn chứng tỏ sức mạnh không ngăn cản hay kìm giữ nguồn lực “Người có tư tích cực lạc quan cảm nhận áp lực tuổi tác Người có tính cách ngược lại dù trẻ tuổi hay già nua có gánh nặng nhau.”_Plato Khi gặp mặt người đó, bạn định vào ngồi vị trí không thuận tiện, di chuyển đến vị trí khác tốt miễn không gây phiền toái cho Tuy nhiên, đừng tỏ đề cao trước mặt người khác, vẻ huênh hoang chắn giả tạo dễ bị xuyên thủng bộc lộ thiếu tự tin bạn mà Nếu cảm thấy tay bạn run, từ chối mời cà phê hay nước uống khéo léo đặt chúng lên bàn để tỏ tự nhiên lịch Đôi lời mời hút thuốc hay nhấp thử rượu dụng ý để đánh giá tính cách hay để quan sát xem bạn có thói quen xấu hay GILLIAN STOKES Page 28 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN không Đừng tỏ bồn chồn hay bối rối, bạn cảm thấy điều Hãy tỏ bình tĩnh để kiểm soát thân tình Luôn chủ động lời nói hay hành động mình, đừng để nói chuyện trở nên nhàm chán bạn biết làm theo người khác yêu cầu Nếu làm chủ sức mạnh cá nhân mình, bạn truyền cảm hứng cho người tiếp chuyện với bạn Khi đó, bạn có nhiều hội để đạt mong muốn “Thật ra, chẳng có điều khiến ta phải phiền muộn – có suy nghĩ ta điều khiến ta phiền muộn.”_ Epictetus GILLIAN STOKES Page 29 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN “Một tin, người ta sẵn sàng dấn thân dám hy sinh Còn suy nghĩ, người ta thay đổi.” -KHUYẾT DANH Để cho sức mạnh thân phát triển cách trọn vẹn không ngừng tiến bộ, bạn cần phải hành động nhiều học để nhận biết lực cá nhân Hãy bắt đầu cách lập cho danh sách mục tiêu cần thực hiện, bao gồm khát vọng lâu dài lẫn lời tâm khẳng định điều Việc đọc đọc lại lời khẳng định giúp bạn giữ vững mục tiêu mà kích hoạt sức mạnh cá nhân bạn Sự tự khẳng định có tác động cách đáng ngạc nhiên việc giúp bạn vượt qua hoài nghi thân xóa bỏ thói quen dựa dẫm vào người khác hình thành nhiều năm Bạn ghi nhớ mục tiêu đặt cách đọc to danh mục lên nhẩm đầu có thời gian rảnh rỗi, đặt tên cho mục là: Không căng thẳng, Sự khó khăn, Sự lành mạnh, Tôi dự định… Mỗi bạn đọc dự định, có nghĩa bạn gửi thông điệp cụ thể cho sống tâm Bởi bạn khẳng định rõ ràng mục tiêu phải thực hành động bạn chuẩn bị lên kế hoạch Bạn chờ để đón lấy hội đến tiến hành điều mong muốn mà Với dự định rõ ràng hành động có mục đích vậy, chắn bạn có cảm giác thuận tiện, dễ dàng thực chúng Bạn thường xuyên bổ sung, cập nhật thay đổi danh sách tùy theo biến đổi hoàn cảnh “Nếu chưa chắn bạn đừng hành động Những nghi ngờ dự bạn ảnh hưởng đến việc bạn muốn thực Tính nhút nhát không mang lại điều thất bại Những lỗi lầm mà bạn mắc phải dũng cảm dấn thân dễ dàng sửa chữa lòng dũng cảm Lòng dũng cảm ca ngợi – tính nhút nhát không.”_Robert Greene “Một cậu bé chơi cánh đồng chạm phải bụi gai bên đường Cậu bé vội chạy nhà nói với mẹ chạm phải bụi gai đâm “Đó chạm phải đấy, trai ạ!”, người mẹ vỗ “Vì đâm được; lần sau gặp phải mà chưa biết xem xét cẩn thận, không làm đau” Hãy dũng cảm với làm.”_Aesop Bạn cần học cách trân trọng tài sản thời gian đồng thời có ý thức chia sẻ điều Khi sẻ chia với người khác có nghĩa bạn sẵn sàng đón nhận điều mẻ tuôn chảy vào đời Bạn đừng sợ người khác lấy hội hay thành công Ngược lại, bạn thu lợi từ thiếu hụt người khác Khi bạn coi trọng cảm giác nhu cầu người khác, lúc bạn kết nối với xúc cảm nhiên GILLIAN STOKES Page 30 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN người bạn Sự nhận thức giúp bạn đến gần với lực cá nhân tiềm ẩn bạn Nếu bạn e ngại có người kéo bạn tụt lại phía sau, chắn bạn tạo “chân lý” kìm hãm khác Ngay bạn gặp phải thất bại đừng tìm cách đổ lỗi cho ai, điều Bạn đủ khả để chịu trách nhiệm lựa chọn định đời Bạn sống đời bạn, bạn sử dụng nguồn sức mạnh mà Hãy nhớ bạn sinh đời bạn có học cần phải học cần có trải nghiệm riêng để khám phá lực Một mũi tên bắn trúng hai đích Nếu suy nghĩ bạn không tập trung vào mục tiêu rõ ràng mũi tên bạn vô ích Hãy tập trung ý chí tinh thần sức mạnh thể chất vào mục tiêu cụ thể mũi tên bạn trúng đích BALTASAR GRACIANS GILLIAN STOKES Page 31 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN TƢ DUY TÍCH CỰC “Chúng ta suy nghĩ tin chúng trở thành người ấy.” -ANTON CHEKHOV Trong giao tiếp xã hội, lời nói lạc quan quan trọng cá nhân bạn cộng đồng Khi gặp gỡ, giao tiếp với người khác, nhìn thẳng vào mắt người đối diện để chứng tỏ tự tin bạn niềm hứng thú người nói Và bạn, tự hỏi xem bạn có đủ tự tin để làm bạn thường rụt rè, nhút nhát, cúi gằm mặt, nhìn bâng quơ chỗ khác nói chuyện? Có thể thâm tâm bạn không muốn hành động bạn để lại ấn tượng ban đầu không thiện cảm với người tiếp chuyện, chưa kể đến việc họ nghĩ bạn không tôn trọng không quan tâm đến họ nói Thành công giao tiếp xã hội góp phần lớn vào thành công đời bạn Chắc bạn không muốn bỏ lỡ hội nằm tầm tay chứ? Nếu bạn chưa quen với điều thử làm theo hướng dẫn xem có mang lại hiệu cho bạn không nhé! Khi giao tiếp nhìn vào mắt người đối diện sau thay đổi điểm nhìn lên phần khác gương mặt họ mũi, miệng, trán, chân mày…nhưng lấy đôi mắt làm trung tâm Điều tạo cảm giác hứng thú cho bạn tận mắt khám phá dần đặc điểm gương mặt người khác, nên nhớ đừng nên nhìn chằm chằm tạo cho họ cảm giác bị soi mói Bên cạnh bạn thay đổi điểm nhìn từ mắt sang mắt người đối diện Có thực dường dễ dàng để nhìn thẳng vào mắt trái người khác nhìn vào mắt phải Vì số người cho mắt trái nơi phản ánh tâm hồn chân thật, mắt phải nơi bộc lộ mà muốn thể với giới Có thể lý mà cảm thấy tự nhiên nhìn vào mắt trái người khác Bạn tỏ thân thiện đặc biệt quan tâm, thích thú với vấn đề người khác nói cách khẽ nghiêng người phía họ Đối phương cảm thấy truyền thêm nguồn cảm hứng để bộc lộ cởi mở với bạn Nếu bạn vốn tính nhút nhát cảm thấy thật khó để nhìn vào mắt người khác giao tiếp có mẹo khác giúp bạn giải vấn đề Hãy tập trung hướng nhìn vào sống mũi – hai mắt, hay nhìn vào vầng trán phía đôi mắt Điều giúp bạn có cảm giác nhìn thẳng vào mắt người đối diện Dần dần quen, bạn cảm thấy thoải mái dễ dàng để nhìn thẳng vào đôi mắt người đối thoại Khi giao tiếp, ý thức thân thân người khác, nhận biết nhu cầu, điểm mạnh điểm yếu hai Hãy tỏ hào phóng hứa hẹn với người khác, đừng mà hứa hẹn điều bạn ý định thực Thái độ thẳng GILLIAN STOKES Page 32 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN thắn chân thực quan hệ với người giúp bạn hoàn thành tâm từ khẳng định nội lực bạn “Những có, nên sử dụng Những làm, làm hết mình.” -CICERO GILLIAN STOKES Page 33 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN BIẾT TỰ TIN “Hãy dũng cảm ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào giới này.” -HELEN KELLER Nếu bạn muốn cảm nhận thể sức mạnh thân, ngẩng cao đầu bước Cách đi, dáng đứng không tất để đoán định người bạn, thường biểu bên tự tin bạn Một phong thái ung dung, đôi mắt hướng phía trước, cằm ngước cao sống lưng đứng thẳng thoải mái chứng tỏ bạn người đầy đủ niềm tin lực mình, sẵn sàng đương đầu với hoàn cảnh xảy đời Còn bạn ngồi thõng người, bạn hạn chế khả hoạt động lồng ngực hạn chế lượng khí oxy hít vào thể Một tinh thần lành mạnh tồn thể chất căng tràn nhựa sống Ngược lại, với thể chất yếu đuối dù lực bạn có cao đến khó đến thành công trọn vẹn Hãy luyện tập thể chất đặn để nâng cao sức khỏe cải thiện dáng vóc Hãy thể lực thân qua tự tin dáng điệu Nếu bạn chưa có điều bắt tay vào cải thiện tình hình Bạn cảm nhận nhiều điều bất ngờ đến với “Tự tin cảm giác tuyệt vời làm tâm trí sống với niềm hy vọng chắn lòng tin tuyệt đối.” CICERO GILLIAN STOKES Page 34 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN TRUYỀN ĐẠT THÔNG MINH “Lời nói làm chết cứu sống người.” -JOHANN WOLFGANG VON GOETHE Đã bạn để tâm đến việc tìm hiểu cảm nhận người khác nghe giọng nói bạn chưa? Bạn có giọng nói đầy uy quyền giọng nói ngập ngừng, chói gắt, đơn điệu? Giọng bạn gấp gáp hay bồn chồn? Một giọng nói thiếu tự tin làm giảm sức mạnh thân khiến cho người khác không đánh giá bạn Để luyện giọng nói cho buổi thuyết trình, buổi vấn hay tọa đàm, tìm không gian yên tĩnh đồng hồ bấm giờ, sau thực hành theo bước sau:  Chọn chủ đề quen thuộc chuẩn bị sẵn cho nội dung cần nói, tập nói cho trôi chảy  Để ý đến thời gian bạn bắt đầu nói, sau đừng nhìn đồng hồ  Nói vòng phút  Khi bạn ước chừng phút trôi qua, ngừng nói kiểm tra thời gian Bằng cách giúp bạn đoán định thời gian trôi qua xác đến mức Hãy thực tập bạn cảm thấy kiểm soát thời gian cách xác Thực tế, nhiều người rơi vào tình trạng đoán định thời gian không xác dẫn đến lo lắng, thiếu tự tin kiểm soát giọng nói Họ hấp tấp nói cho xong thuyết trình sợ lấy nhiều thời gian người khác Hoặc ngược lại, cố gắng trạng thái căng thẳng làm cho thuyết trình bạn trở thành chuỗi tiếng lắp bắp đầy lo âu khán giả Khi phải trả lời câu hỏi đó, bạn giữ bình tĩnh dành thời gian để suy nghĩ trước trả lời Không cảm thấy khó chịu bạn dừng lại mươi giây trước đưa câu trả lời, đặc biệt bạn nói trước rằng: “Để nghĩ xem…” hay câu tương tự Hãy nhớ nắm bắt suy nghĩ định rõ ràng điều mà bạn muốn nói trước phát ngôn Những câu nói sâu sắc khả kiểm soát mực cách ứng đối tăng thêm động lực cho bạn nói Sau vài bước nhỏ giúp bạn rèn luyện sức mạnh thân đối diện với đám đông:  Chuẩn bị thật kỹ Đừng tỏ lo lắng làm bạn tự chủ không kiểm soát nói Hãy tìm hiểu người mà bạn nói chuyện: Tại họ mời bạn? Họ mong đợi bạn? Có thể bạn cảm thấy đôi chút khó khăn, bạn GILLIAN STOKES Page 35 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN             nghĩ chịu áp lực Người khác chịu nghe bạn bạn nắm giữ thông tin mà họ muốn tìm hiểu Khi bạn cầm theo tài liệu, xếp chúng theo thứ tự kẹp chặt chúng lại với để không bị lộn xộn Nắm rõ chủ đề trình bày Đừng biến thuyết trình thành học nhàm chán, linh động theo tình hình xuất nhiều ý tưởng bạn hào hứng với trình bày Khi sử dụng công cụ hỗ trợ điện tử, bạn điều khiển chúng cách nhịp nhàng Hít thở sâu (một cách tế nhị) để lấy bình tĩnh trước luận điểm khó quan trọng, tranh thủ thời gian để suy nghĩ bạn phải trình bày tiếp sau Hãy mở đầu câu nói ấn tượng để thu hút người nghe Cảm ơn khán thính giả đến tham dự, cảm ơn ban tổ chức mời bạn đến nói chuyện, cảm ơn người giới thiệu bạn Để làm cho buổi nói chuyện thêm thân tình, bạn tâm chút với khán giả kể câu chuyện vui có tính chất riêng tư Điều giúp bạn để lại ấn tượng đặc biệt tâm trí người nghe Hãy chuẩn bị sẵn lời nói chữa phòng bạn lỡ lời, chẳng hạn: “Hôm đến vui nên lời nói nhảy lung tung hết cả!” Sự khéo léo phong cách tự tin bạn làm người nghe cảm thấy thoải mái gần gũi Tránh danh sách số liệu thống kê khô khan Tốt trình bày với khán giả thông tin qua máy chiếu hay chuyển thông tin qua tờ rơi trước buổi thuyết trình Nếu vấn đề bạn trình bày gặp phải phản đối hay thái độ không thiện chí từ phía khán giả, chuẩn bị sẵn phương án đối phó cách mời người lên nói rõ quan điểm họ bạn trình bày xong vấn đề Bạn phải người kiểm soát tình hình giải cách có lợi cho làm hài lòng khán giả Kiểm soát giọng nói Đừng lên giọng cao nói dồn dập người khác phát bạn lo lắng, hồi hộp Nên nói điềm đạm chậm rãi, đừng cường điệu giọng nói làm người nghe cảm thấy buồn cười Hãy tập cho giọng nói khoan thai uyển chuyển tình Thỉnh thoảng nên tạo khoảng dừng để nâng cao hiệu hay để người nghe thấm nhận xét bạn Khi bạn tạo khoảnh khắc yên lặng cách này, bạn thể khả kiểm soát sức mạnh bạn hoàn cảnh Nếu khán giả cảm nhận thoải mái bạn, họ cảm thấy dễ chấp nhận luận điểm bạn Giải vấn đề sau buổi thuyết trình Hãy đề nghị câu hỏi chất vấn kết thúc thuyết trình nhớ lưu tâm đến chúng Nếu có người hỏi bạn câu hỏi mà bạn trả lời ngay, đưa câu nói tế nhị: “Tôi chưa có thông tin điều này, tìm chúng cho bạn” Và ghi nhớ bạn hứa giữ lời Cuối kết luận cách ngắn gọn điều cho toàn thuyết trình GILLIAN STOKES Page 36 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN VƢỢT QUA SỢ HÃI “Người hiểu thấu nỗi sợ hãi tìm thấy an toàn.” -KHUYẾT DANH Sự trải nghiệm sống thường để lại tâm trí người cung bậc cảm xúc khác Nó phản ánh thái độ người vấn đề gặp phải Lấy ví dụ, số bà mẹ miêu tả trình sinh nở kinh nghiệm đau đớn, có bà mẹ hồi tưởng lại giây phút cảm xúc mãnh liệt nỗi đau Mong chờ để đón nhận hay lo sợ muốn khước từ? Thái độ ngày hôm với trải qua cho phép cảm nhận chúng sau Đối với đau đớn hay nỗi sợ hãi vậy, giảm bớt đẩy lùi chúng tâm trí trước thân trải nghiệm cảm giác Bạn có thường bị lấn át lo lắng ý nghĩ tình đó, thực trải qua nó, bạn lại cảm thấy không khó khăn tưởng? Hãy nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi ghi nhận kích thước, màu sắc, vị trí Bạn biết cách nên tập trung ý chí vào đâu để cắt bớt chúng hay để kiểm soát chúng Ví dụ, bạn người sợ độ cao hay sợ nước sâu, bạn tự bảo vệ cách tránh xa vị trí gây cảm giác lo sợ vậy, nhiên nhiều trường hợp bắt buộc bạn phải suy nghĩ lại chúng Tại bạn lại sợ độ cao? Nó nảy sinh từ đâu, từ lúc nào? Và liệu nỗi ám ảnh sợ hãi bảo vệ bạn suốt đời hay không? Chỉ đến tìm hiểu cách thấu đáo vấn đề bạn có khả giải tỏa chúng khỏi tâm trí chí làm giảm sợ hãi cố hữu bám riết vào bạn “Chỉ ước mơ không chưa đủ, cần phải tâm hành động chấp nhận thất bại xảy ra.”_Thomas Fuller Nếu chịu khó quan sát rõ ràng cảm giác sau trải nghiệm mở cho nhiều cánh cửa để cảm nhận sống Trước bạn bắt đầu né tránh cảm giác nặng nề xảy ra, thân bạn cảm nhận chúng cách trọn vẹn Hãy làm mà không cần phải phán đoán điều Thay sử dụng suy nghĩ để ước định hoàn cảnh, luyện tập cách để trải qua hoàn cảnh trạng thái an toàn không căng thẳng Khi hiểu rõ điều gì, thay đổi điều “Đừng để cảm giác lo sợ xen vào tâm trí bạn bắt tay vào làm việc gì, bạn không cảm thấy tự tin để thực thành công điều đó.”_Baltasar Gracians Nhiều người muốn sống nơi an toàn, cố gắng bám vào điều biết để tự an ủi thân mà không dám đối diện thử thách – thử thách ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp Nhưng có nghĩa tự hạn chế lực tiềm ẩn ngăn cản trưởng thành thân, tự biến thành người nhỏ bé chấp nhận điều giới bao la, vô tận Chúng ta nhận thức rõ điều để đừng lãng phí nguồn sức mạnh mà tạo hóa ban tặng cho GILLIAN STOKES Page 37 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN SỨC MẠNH CỦA Ý CHÍ “Nơi có ý chí Nơi có đường.” -KHUYẾT DANH Suy nghĩ lời nói thực đến với Mỗi nói “thử” làm việc hay việc kia, ta hàm ý không đủ tự tin để định thành công ta gặp thất bại Bạn học cách nói “Tôi làm” “Tôi cố gắng làm” Đó khác biệt lớn Những biểu bên phản ánh ý định, tâm tư bên người Nếu câu “Tôi làm” bạn cho thấy tâm cách mạnh mẽ câu “Tôi cố gắng làm” bạn nghi ngại việc làm không chắn khả thành công Bạn nên học cách diễn đạt bạn muốn thực từ ngữ xác, rõ ràng tâm hoàn thành điều Khi làm thế, không bạn tạo lòng tin tưởng người tiếp xúc với bạn, mà ngày thân, bạn cảm thấy tự tin vào lời nói có nghĩa bạn sẵn sàng hành động để hoàn thành điều bạn muốn Hãy trở thành người tự chủ lời nói mình, cảm thấy hoàn thành việc hay nhận lời mời người bạn có quyền từ chối Đừng sợ bạn nói thật làm lòng họ Đừng tỏ nhượng bộ, hứa để an lòng người khác sau lại đem đến thất vọng cho họ Nếu làm tức bạn đánh sức mạnh ý chí mình, chí đánh dần niềm tin tôn trọng mà người dành cho bạn Ví dụ bạn nói: “Tôi vui nhận lời mời bạn Chắc chắn đến” thể ý định chân thành ý chí cao câu nói: “Tôi hy vọng đến được” “ Tôi cố gắng đến” Nếu có điều bất ngờ xảy đến khiến bạn tham dự được, bạn giải thích nguyên nhân mong thông cảm người mà không cần phải tìm câu nói gắng gượng để làm bình phong tạm bợ Bạn nhận thông cảm tôn trọng người khác họ biết bạn người có trách nhiệm kiểm soát lời nói Sức mạnh bạn phát huy bạn nắm quyền điều khiển “Bậc thánh nhân không tích lũy, giúp người giàu có, cho nhận lại nhiều Đạo trời làm lợi mà không làm hại Đức thánh nhân chia sẻ không tranh giành.”_Lão Tử GILLIAN STOKES Page 38 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN BIẾT ĐÁNH GIÁ MÌNH sống bạn có tốt đẹp, bền vững chắn hay không tùy thuộc vào bạn sức mạnh bạn.” “Cuộc -NICCOLOS MACHIAVELL Ƣớc lƣợng lực thân:  Nhận thức – Hãy khám phá mạnh điểm yếu bạn Hãy thư giãn trí tưởng tượng, sáng tạo tự bay bổng Dành thời gian để suy nghĩ sống bạn giới lý tưởng Hãy ý đến trực giác giấc mơ bạn  Đánh giá – Hãy thành thật nhìn thẳng vào hoàn cảnh bạn Bạn cần phải giải điều lúc này? Bạn đón nhận hội ủng hộ nào? Làm bạn kết hợp lực ý tưởng vào thực tế sống? Làm để hiểu rõ sở thích mình?  Hành động – Cân sáng tạo khả ứng dụng vào thực tế để bước thực bạn hiệu Hãy khơi dậy lực cá nhân bạn Kiểm tra lại bạn có kinh nghiệm bạn tích lũy đánh giá giá trị thực tế chúng Xác lập mục tiêu nỗ lực thực để đạt chúng Thường xuyên theo dõi tiến bạn bước đạt được, đồng thời nhận thức tình hình thay đổi mục tiêu cần thiết Bạn bắt đầu thành công nho nhỏ để đặt niềm tin tảng cho thành công lớn sau Khi không ngừng rèn luyện kỹ thân ngày hoàn thiện hơn, bạn nhận điều mà bạn mong đợi Hãy đem hiểu biết vào ứng dụng thực tế, bạn khám phá thêm nhiều bí mật thân Bạn trở thành người khác đêm nhờ đọc sách hay làm điều khác tương tự Năng lực bạn thực bộc lộ bắt tay vào hành động, dù việc nhỏ bé Bạn đâu cần phải trở thành Einstein hay Marie Curie thứ hai Sống với người thực bạn Cuộc sống mang đến cho quà vô giá, cần bạn biết mở lòng với người, với sống với thân điều tốt đẹp từ sống tự nhiên tràn ngập vào đời bạn Hãy dang tay đón nhận làm cho niềm vui nhân lên gấp bội cách tiếp tục sẻ chia Hôm bạn muốn thay đổi để đón lấy điều tốt đẹp tương lai, bạn hy vọng điều tốt đẹp đến với người khác Hãy làm cho vòng luân chuyển vũ trụ biến đổi không ngừng, bạn bạn bạn đóng góp sức mạnh riêng cá nhân bạn vào vòng quay vô tận giới GILLIAN STOKES Page 39 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN VƢỢT LÊN THẤT BẠI “Khi hai bên đối đầu nhau, phần thắng đến với biết nhường nhịn.” -LÃO TỬ Mọi thứ đời dù tốt đẹp đến đâu có lúc xấu đi; thực quy luật sống Dù bạn ai, dù ngày hôm bạn đạt thành công rực rỡ bạn người tìm hoàn thiện cho qua lần vấp ngã Bạn đừng thất vọng hay chán nản nhìn vào thất bại mình, xem sai lầm trải nghiệm thực tế để đánh giá, học hỏi rèn luyện thân Bạn làm sai điều gì? Điều cần phải thay đổi để thành công vào lần sau? Và bạn thử nghĩ xem, không gặp phải vấn đề rắc rối, vấp váp ban đầu bạn đánh giá tiến mình? Tất người rèn luyện thân cách Những anh hùng vĩ đại trưởng thành từ thất bại thất vọng Thất bại thật nguồn sức mạnh ẩn sau tất kinh nghiệm cá nhân Hãy tiến bước hòa nhập vào sống Đừng cố gắng kiểm soát thứ tầm tay để cảm thấy lo lắng gặp phải trở ngại Nếu có gặp phải thất bại đường đời chấp nhận để vượt qua chúng, bạn cảm thấy ngày mạnh mẽ trở nên tốt đẹp Hãy dám đương đầu với nỗi thất vọng thất bại, coi chúng cột mốc đường hành trình đời bạn, đừng từ chối bạn không muốn giữ yếu vượt qua Trong số người tìm cách đơn giản hóa vấn đề, lại có người quan trọng hóa tất thứ Họ phóng đại, nghiêm trọng hóa vấn đề phàn nàn chúng Khi giữ lời phàn nàn lòng mình, bạn lo lắng vô mà Thật thiếu khôn ngoan giữ lại lòng điều phiền muộn mà ta hoàn toàn vứt hẳn chúng -BALTASAR GRACIAN GILLIAN STOKES Page 40 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN THÁI ĐỘ VỚI THÀNH CÔNG hiểm lớn thường xuất vào lúc vừa có vinh quang.” “Nguy -NAPOLEON BONAPARTE Trên đường đời, hẳn lần đặt chân đến thành công, dù ta đạt thành tựu lớn lao kết nhỏ bé Trong lúc ấy, bạn nghĩ gì? Thừa nhận thành công, hay nuôi đầu ý nghĩ chưa đạt không xứng đáng để đón nhận thành công ấy? Bạn cảm thấy hạnh phúc đón nhận thành công, xem kết xứng đáng cho nỗ lực bạn hay bạn tỏ tự ti xem may mắn mà thôi? Bạn sợ có người vạch trần bạn kẻ gian lận? Hay bạn có cảm giác thành công đạt hôm lại dễ dàng bạn hy vọng lại đến với lần nữa? Bạn trả lời câu hỏi cách thật lòng, kết nhận phản ánh người bạn đối diện với đạt Bạn có đủ mạnh mẽ kiên trì để tiếp đường thành công mở cánh cửa hay tự khép lại, nhốt ước mơ hoài bão phòng tối tăm? Tất phụ thuộc vào tích cực hay tiêu cực điều bạn nghĩ thành công đạt Con đường để đến với thành công vô khó khăn, việc đối diện để đón nhận tiếp tục tới thành công gian khổ nhiều “Thành công đơn giản đo tâm thân.”_Khuyết Danh Một người đàn ông tiếng tài trèo hướng dẫn cho chàng trai trẻ trèo lên cao Ông yêu cầu chàng trai trèo lên chặt Trong suốt thời gian đó, chàng trai tình nguy hiểm, ông giữ im lặng không nói lời Chỉ đến chàng trai xuống nửa, ông nói lớn: “Cẩn thận! Hãy coi chừng!” Quá đỗi ngạc nhiên, hỏi ông: “Ông nói để làm gì? Ở độ cao an toàn nhiều chứ!” “Đó vấn đề”, ông nói “Khi cậu ta trèo lên đến độ cao nguy hiểm lúc ngã lúc nào, cậu ta khắc biết cách để cẩn thận nên không cần phải nhắc nhở Nhưng sai lầm thường đến người ta vị trí tưởng chừng an toàn.” -KENKÔ GILLIAN STOKES Page 41 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN TỰ HÀO VỚI BẢN THÂN “Sự lạc quan đường dẫn đến thành công Không điều hoàn thành thiếu lòng nhiệt huyết niềm tin.” -HELEN KELLER Cuộc sống ẩn chứa quà vô giá dành cho chúng ta, lời khen tặng số đó, ta phải từ chối? Khi bạn đón nhận lời khen tặng người khác đáp lại lời cảm ơn chân thành tức bạn thể trân trọng với người tặng cho bạn lời khen ấy, ngược lại, bạn khiến họ bối rối bạn từ chối sỗ sàng Bạn có nghĩ người khác có cảm nhận không tốt bạn bạn né tránh lời khen? Bạn tỏ khiêm nhường hay vờ để tính tự kiêu trỗi dậy? Thực tế bạn yêu mến nhiều biết đón nhận lời khen tặng cảm xúc chân thành, người biết bạn tôn trọng xem lời nói họ có giá trị Hôm bạn người đón nhận ngày mai bạn hào phóng trao tặng lời khen ngợi chân thành đến người khác họ xứng đáng với nó, bạn nhận lại lời cám ơn từ họ Mọi người trở nên gắn kết với hơn, trao tặng, đón nhận, thân lực tiềm ẩn người tuôn chảy Khám phá sức mạnh thân giống việc khơi nguồn dòng chảy sông đổ vào biển lớn đời Càng tuôn chảy bạn thể mạnh mẽ nhiêu “Khi đạt thành công hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt – cố gắng – người ta trân trọng thành cảm nhận hạnh phúc thực sự.” -T.S.ELIOT END GILLIAN STOKES Page 42 <... wp_automatic_readability="17">… nợ bản thân mình và cuộc sống này một điều, đó là việc trải nghiệm những khả năng và khám phá ý nghĩa của sự tự do trong suy nghĩ của chính mình GILLIAN STOKES Page 18 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN Đã có khi nào bạn tự hỏi: Tại sao chính chúng ta – mà không phải là ai khác, mới là người khẳng định sức mạnh của bản thân? Câu trả lời đang ở trong chính bạn, vì bạn là người duy nhất có thể sử dụng nguồn sức. .. công.”_ Samuel Johnson “Hãy dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh.”_ Marcus Annaeus Seneca GILLIAN STOKES Page 13 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN KHÁM PHÁ TÍNH CÁCH “Chỉ có duy nhất một cuộc sống cho mỗi chúng ta – của chính chúng ta.” – EURIPIDES Để phát huy tối đa sức mạnh của bản thân, chúng ta phải hiểu rõ bản chất của công việc mà mình đang làm Bạn có nhận ra chính mình trong những miêu tả dưới đây? Có thể bạn…KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN CHỌN NGUỒN SỨC MẠNH “Càng bị cấm đoán, tính phản kháng càng cao.” – KHUYẾT DANH Cảm giác lo sợ rằng mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân khiến chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng Roberto Assagioli – Nhà phân tâm học người Ý đã đưa ra một ví dụ từ sự trải nghiệm của bản thân về sự tự chủ dù rơi vào nghịch cảnh Vào năm 1938, ông bị bọn phát xít bắt… giữ mình lại, hay bạn sẵn sàng đón nhận những thử thách để khám phá ra năng lực của mình? Niềm vui chiến thắng, sự hân hoan khi đối diện với thành công sẽ đến và cho bạn sức mạnh để sẵn sàng đón nhận những thử thách mới GILLIAN STOKES Page 25 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN SỬ DỤNG THẾ MẠNH TRỰC GIÁC “Khi bạn sống với trực giác của mình, bạn sẽ khám phá được những cung bậc mới mẻ của cuộc sống.” – EVELYN UNDERHILL… trạng của mỗi chúng ta Mối quan hệ tương tác này tác động rất nhiều đến việc nhận ra cũng như thể hiện sức mạnh trong bản thân mỗi con người Không nhất thiết chúng ta phải có những đóng góp nhất định về vật chất hay tinh thần cho xã hội thì mới có thể nhận ra được sức mạnh của bản thân mình Sức mạnh bản thân không phụ thuộc vào vận may hay sự thông minh, cũng không phụ thuộc vào những mối quan hệ gia đình… trong nguồn thông tin mênh mông của truyền hình, báo chí, internet… Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ khám phá được sức mạnh bản thân nếu chỉ làm người thứ ba đứng quan sát như một kẻ ngoài cuộc Để hiểu được sức mạnh bản thân, chúng ta cần phải có những trải nghiệm thật về cuộc sống và về chính bản thân mình Hãy luôn làm cuộc sống của bạn trở nên sinh động bằng cách không ngừng tìm kiếm những cơ hội… phiền muộn – chỉ có suy nghĩ của ta về điều đó mới khiến ta phiền muộn.”_ Epictetus GILLIAN STOKES Page 29 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN “Một khi đã tin, người ta sẵn sàng dấn thân và dám hy sinh Còn khi chỉ suy nghĩ, người ta có thể thay đổi.” -KHUYẾT DANH Để cho sức mạnh bản thân phát triển một cách trọn vẹn và không ngừng tiến bộ, bạn cần phải hành động nhiều hơn là chỉ học để nhận… của người đối thoại Khi giao tiếp, hãy ý thức được cả về bản thân mình và bản thân người khác, nhận biết những nhu cầu, điểm mạnh cũng như điểm yếu của cả hai Hãy tỏ ra hào phóng khi hứa hẹn với người khác, nhưng đừng bao giờ vì thế mà hứa hẹn những điều bạn không có ý định thực hiện Thái độ thẳng GILLIAN STOKES Page 32 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN thắn và chân thực trong quan hệ với mọi người là căn… cương, nhượng thắng cường, điều đó ai cũng biết, nhưng mấy ai làm được.” – LÃO TỬ GILLIAN STOKES Page 24 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN Chƣơng III THỨC TỈNH SỨC MẠNH TIỀM ẨN “Không dám mạo hiểm làm điều gì thì đó chính là sự mạo hiểm lớn nhất với cuộc đời bạn” – ERICA JONG Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu thực tế, xem mỗi một mục tiêu đó như một bước tiến để hướng tới một đích đến… điều khôn ngoan nhất ta cần làm là: Hãy tìm ra con đường đó Đó là điều quan trọng nhất.” GILLIAN STOKES Page 14 KHÁM PHÁ SỨC MẠNH BẢN THÂN Chƣơng II HIỂU BIẾT THẾ GIỚI XUNG QUANH “Người thông minh tạo ra cơ hội cho chính mình nhiều hơn là đi tìm kiếm, trông chờ.” – FRANCIS BACON Sức mạnh bản thân chính là biểu hiện của sự tự tin và khả năng nhận thức vấn đề Nhưng rõ ràng là môi trường bên ngoài cũng

Xem thêm :   15+ Địa Điểm Du Lịch Nha Trang 2022, Top 10+ Địa Điểm Du Lịch Nha Trang Vạn Người Mê

Audio Book Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân của Gillian Stokes là sách nói kỹ năng sống thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Cuốn sách với những trải nghiệm và ý tưởng thực tế sẽ khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn. Sức mạnh đó sẽ tác động không chỉ đến suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, sự thành công và hạnh phúc của riêng bạn mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Sách nói Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân tại Sách Nói Online gồm những lời khuyên bổ ích của Gillian Stokes sẽ giúp bạn thoát khỏi những khuôn khổ và lối mòn tư duy và bắt đầu khám phá nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn có của chính mình.

Giới Thiệu Sách Nói Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân

Cuốn sách Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân (Personal Power) của tác giả Gillian Stokes là một cuốn sách đặc biệt với những trải nghiệm và ý tưởng thực tế đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều con người, sẽ khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn. Sức mạnh đó sẽ tác động không chỉ đến suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, sự thành công và hạnh phúc của riêng bạn mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Hãy phát huy sức mạnh bản thân, hãy dũng cảm sống cuộc đời đích thực của chính mình. Hãy trở thành con người mà bạn luôn từng mong đợi. Hãy vươn đến những khát vọng mà bạn hằng mơ ước. Dù có thể là hơi trễ, nhưng “Thà trễ còn hơn không bao giờ”! Sức mạnh tinh thần sẽ quyết định đích đến của bạn.

*

Sách Nói Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân

Sức mạnh bản thân bắt nguồn từ sự tự khẳng định và hiểu mình kết hợp với ý chí và sức mạnh tinh thần. Khi chúng ta có được cái nhìn tích cực về bản thân và biết tự đánh giá những khả năng, điểm mạnh, điểm yếu, điều mình thật sự muốn và điều mình có thể làm được thì đó là lúc chúng ta mới thoát khỏi những khuôn khổ và lối mòn tư duy và bắt đầu khám phá nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn có của chính mình. Ngay từ thiếu thời, chúng ta đã sẵn có một sức mạnh tiềm ẩn lớn lao và không bị giới hạn; nhưng thời gian trôi qua, chúng ta lại lãng quên và những điều khác đã khiến chúng ta không quan tâm đến việc tìm lại vốn quý đã từng hiện hữu đó.

Xem thêm :   Top 8 cảnh đẹp quảng ngãi (cập nhật 12/2022), 11 cảnh đẹp quảng ngãi không thể bỏ lỡ

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn 9 – Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 Hay Nhất

Đôi lúc con người không được dạy để hướng đến sự tự lập và phát triển lòng tự trọng, sự sáng tạo, ngay chính những người thầy dạy chúng ta cũng chưa bao giờ được giáo dục cách thức như vậy. Sách Nói Online gửi đến các bạn Audio book Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi nghe sách nói miễn phí tại Sách Nói Online!

*

Nghe Sách Nói Khám Phá Sức Mạnh Bản Thân – Gillian Stokes

QBQ! Tư Duy Thông Minh – John G. Miller – Sách Nói Online

01 – Nói Thế Nào Để Được Chào Đón Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Sách Nói Online

02 – Nói Thế Nào Để Được Chào Đón Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Sách Nói Online

03 – Nói Thế Nào Để Được Chào Đón Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Sách Nói Online

04 – Nói Thế Nào Để Được Chào Đón Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Sách Nói Online

05 – Nói Thế Nào Để Được Chào Đón Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Sách Nói Online

06 – Nói Thế Nào Để Được Chào Đón Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận – Sách Nói Online

01 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

Xem thêm :   Bạn đã khám phá biển lagi resort 4, top 6 resort ở lagi bình thuận đẹp nhất hiện nay

02 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

03 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

04 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

05 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

06 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

07 – Blockchain – Bản Chất Của Blockchain Bitcoin Tiền Điện Tử – Sách Nói Online

01 – Chuyến Xe Năng Lượng – Jon Gordon – Sách Nói Online

02 – Chuyến Xe Năng Lượng – Jon Gordon – Sách Nói Online

03 – Chuyến Xe Năng Lượng – Jon Gordon – Sách Nói Online

04 – Chuyến Xe Năng Lượng – Jon Gordon – Sách Nói Online

05 – Chuyến Xe Năng Lượng – Jon Gordon – Sách Nói Online

01 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

02 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

03 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

04 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

05 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

06 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

07 – Chăm Sóc Sức Khỏe Không Dùng Thuốc – Sách Nói Online

01 – Nhạc Thiền Dễ Ngủ – Thôi Miên Để Ngủ Ngon – Sách Nói Online

02 – Ngủ An – Sách Nói Online

03 – Ngủ Trong Tỉnh Thức – Sách Nói Online

04 – Sạc Lại Năng Lượng Tinh Thần – Sách Nói Online

05 – Bong Bóng Trị Liệu – Sách Nói Online

01 – Trở Về Từ Cõi Sáng – Nguyên Phong – Sách Nói Online

01 – Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong – Sách Nói Online

02 – Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong – Sách Nói Online

03 – Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong – Sách Nói Online

04 – Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong – Sách Nói Online

05 – Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong – Sách Nói Online

06 – Hoa Sen Trên Tuyết – Nguyên Phong – Sách Nói Online

01 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

02 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

03 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

04 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

05 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

06 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

07 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

08 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

09 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

10 – Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái – Sách Nói Online

01 – Hành Trình Về Phương Đông – Baird T. Spalding – Sách Nói Online

02 – Hành Trình Về Phương Đông – Baird T. Spalding – Sách Nói Online

03 – Hành Trình Về Phương Đông – Baird T. Spalding – Sách Nói Online

04 – Hành Trình Về Phương Đông – Baird T. Spalding – Sách Nói Online

01 – Nói Ít Lại L

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sách nói khám phá sức mạnh bản thân pdf online, khoa học tâm linh . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *