Rate this post

Như chúng ta đã biết, giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn, tham gia lao động, bao gồm lao động chân tay và lao động trí óc. Vậy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay và vai trò của họ quan trọng như thế nào. Theo dõi bên dưới để biết thêm chi tiết về vấn đề này.

Bạn đang xem: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

*
*

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Giai cấp công nhân Việt Nam:

Công nhân là những người làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam. Ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân nói chung, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản, giai cấp trực tiếp chống lại thực dân Pháp và bọn bù nhìn. Ở những thời điểm khác nhau, giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng trưởng thành về ý thức chính trị, thực hiện rất nhanh lý tưởng, mục tiêu cách mạng của mình và trong đội ngũ công nhân họ có mối quan hệ mật thiết với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và giai cấp công nhân.

Hiện nay, giai cấp công nhân có vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước nâng cao năng suất lao động. chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, sản phẩm góp phần to lớn vào việc nâng cao tiềm lực của nền kinh tế đất nước.

Không chỉ vậy, nói đến giai cấp công nhân, chúng ta còn nhận thấy ở họ bản lĩnh cách mạng, tính tích cực chính trị – xã hội, thực sự là bản chất của khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nông, xã hội chủ nghĩa. đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ngày càng tiến bộ.

Qua 35 năm đổi mới, có thể thấy giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh về số lượng, trưởng thành về chất lượng và khẳng định mình, giai cấp công nhân ngày càng phát huy vai trò, vị trí của mình trong thực tiễn xây dựng đất nước. , bảo vệ đất nước. Theo thống kê hiện nay, tổng số lao động làm công ăn lương trong các loại hình doanh nghiệp ở nước ta khoảng 24,5 triệu người, trong đó công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 60 triệu người. %, chiếm khoảng 14% dân số và 27% lực lượng lao động xã hội, đây là một con số rất lớn.

Xem thêm :   Khám Phá 13 Danh Lam Thắng Cảnh Nổi Tiếng Ở Hà Nội Nổi Tiếng

Hiện nay với số lượng công nhân của nước ta là trên 11 triệu người, đây là một con số ấn tượng, chiếm khoảng 13,5% dân số, 26,46% lực lượng lao động xã hội.. Người lao động. Việt Nam ngày càng đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề, trình độ học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Đã hình thành ngày càng nhiều đội ngũ trí thức (có trình độ từ đại học, khoa trở lên) làm công tác quản lý, nghiên cứu, quản lý khoa học kỹ thuật có liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Giai cấp công nhân Việt Nam tuy chiếm một bộ phận nhỏ so với dân số cả nước nhưng hàng năm đóng góp trên 50% tổng sản phẩm xã hội và cung cấp hơn 60% ngân sách nhà nước. Đây là những giá trị thực không thể phủ nhận.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa công nhân với nông dân và trí thức đã hình thành nên khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thúc đẩy quan hệ hợp tác, liên minh, liên kết giữa các tầng lớp xã hội. Có như vậy mới thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, số lượng và chất lượng công việc, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay:

Thứ nhất, khi nói đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chúng ta đã nhận thấy sứ mệnh toàn cầu của giai cấp công nhân do C. Mác (1818-1883) phát hiện và lập luận bởi cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất, cho đến nay nó đã trải qua ba quá trình phát triển. . Nội dung cơ bản của lý luận này đã được thể hiện và tiếp tục được bổ sung bởi thực tiễn của các cuộc cách mạng công nghiệp và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, sự phát triển của công nghiệp 4.0 nhìn chung sẽ tiếp tục những lý thuyết và nội dung mà C. Mác đã đưa ra bằng cách tiếp nối nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại phát triển của thông tin.

Xem thêm :   Bồ Đào Nha Vs Đức Lịch Sử Đối Đầu Bồ Đào Nha Vs Đức, Bồ Đào Nha Vs Đức Lịch Sử Đối Đầu

Hiện nay, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự phát triển liên tục, phi thường của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc điểm “Tốc độ vận động ngày càng nhanh, không thường xuyên”, với tốc độ “thúc đẩy những thay đổi mô hình chưa từng có trong nền kinh tế”. các khía cạnh kinh doanh, xã hội và cá nhân”, những tác động của nó “dẫn đến sự chuyển đổi toàn bộ hệ thống giữa (và bên trong) quốc gia, doanh nghiệp, ngành và toàn xã hội”. Vì vậy, đây cũng là cơ sở để chúng ta có thể diễn đạt nhìn nhận của chúng ta về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân từ logic chung của các cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra và từ những quan sát đưa ra những kiến ​​thức bước đầu về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, cũng như những dự báo.

Căn cứ vào luận cứ của chủ nghĩa Mác – Lênin, giai cấp công nhân được thừa nhận là giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất, là lực lượng xã hội duy nhất có sứ mệnh lịch sử: xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân bắt nguồn từ địa vị kinh tế – xã hội khách quan cụ thể như sau:

– Giai cấp công nhân có nguồn gốc từ chủ nghĩa tư bản, có thể nói giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất có trình độ xã hội hóa cao.

– Giai cấp công nhân họ sinh ra là những người không có tư liệu sản xuất và việc bán sức lao động của mình cho nhà tư bản để sinh sống và duy trì hoạt động ở thời điểm hiện tại là điều đương nhiên. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư mà họ đã tạo ra trong thời gian lao động.

Không những rất yếu kém về vật chất và kinh tế, mà những khó khăn đó đã tạo điều kiện cho giai cấp công nhân trở thành một giai cấp cách mạng triệt để, có khả năng thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, đó là khả năng đoàn kết toàn thể giai cấp công nhân và các dân tộc in. chống chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi quốc tế.

Xem thêm :   Top 25 Điểm Đến Du Lịch Nổi Tiếng Nhất Thế Giới 2023, Khám Phá 51 Địa Điểm Đẹp Nhất Thế Giới

Như vậy, đối với đề án phát triển hiện nay, chúng ta thấy rằng giai cấp công nhân Việt Nam đã khẳng định được tầm vóc, vị trí của mình, xứng đáng là một bộ phận của giai cấp công nhân thế giới và tiếp tục phát huy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. nền tảng tư tưởng. Ngày nay, người lao động Việt Nam tích cực tham gia giải quyết các vấn đề thu hút sự quan tâm chính của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những vấn đề rất thời sự như dân số, môi trường, văn hóa, năng lượng, lương thực, v.v.

Giai cấp công nhân là lực lượng kiên trì bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận đa đảng, đa nguyên chính trị.

Giai cấp công nhân tham gia đông đảo vào các thành phần kinh tế, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội, là lực lượng chính trị – xã hội quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự chính trị, quyền tự quyết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Từ những phân tích trên ta kết luận:

Như vậy, từ những thông tin trên ta thấy sứ mệnh lịch sử vĩ đại của giai cấp công nhân Việt Nam là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ bóc lột, giải phóng và giải phóng thành công. xây dựng xã hội cộng sản.

Hay nhin nhiêu hơn:

Như vậy, họ ngày càng được phát triển cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp để thực hiện “dân trí hóa công nhân”, cũng như nâng cao năng lực. Ứng dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. của công nhân, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới là việc làm cần thiết và quan trọng cần phải làm.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân, Nội Dung Hiện Nay . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *