Dốc đá như “Ai Cập cổ đại” ở Gia Lai

gia lai
Dốc Vàn dài với những tảng đá có hình thù đặc biệt là địa điểm ít du khách biết đến khi đến Tây Nguyên.

mip
sl
ETxc
YK0Tfk
NBw
Ồ” alt=”*”>