Rate this post

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) có đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1

Trắc nghiệm Lịch sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Bài giảng Lịch sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Câu hỏi nhận biết

Câu 1. Hội nghị Ianta quyết định thành lập tổ chức mang tính chất quốc tế với mục đích duy trì hòa bình, an ninh thế giới là

A. Hội quốc liên

B. Liên hợp quốc

C. Tổ chức Hòa bình thế giới.

D. Tổ chức theo dõi Nhân quyền.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:Liên hợp quốc ra đời với mục đích duy trì hòa bình, an ninh thế giới. (SGK Lịch Sử 12, trang 7).

Câu 2: Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai gọi là

A. trật tự Vécxai- Oasinh tơn.

B. trật tự hai cực Ianta.

C. trật tự hai cực Đông – Tây.

Đáp án: B

Giải thích: Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành khuân khổ trật tự thế giới mới gọi là trật tự hai cực Ianta, một cực là Mĩ đại diện tư bản chủ nghĩa và một cực là Liên Xô đại diện cho phe xã hội chủ nghĩa (SGK Lịch Sử 12, tr6).

Câu 3: Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Các nước Đông Âu.

B. Các nước phương Tây.

C. Mĩ, Anh và Liên Xô.

D. Đức, Pháp và Nhật Bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:Theo thỏa thuận các cường quốc tại hội nghị Ianta, các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. (SGK Lịch Sử 12, tr5,6)

Câu 4: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ tuyến 38 là giới tuyến chia cắt

A. bán đảo Đông Dương.

B.Trung Quốc.

C. Đức.

D. bán đảo Triều Tiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Theo quyết định tại hội nghị Ianta, ở Triều Tiên Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới. (SGK Lịch Sử 12, tr5)

Câu 5: Dựa vào hình ảnh bên dưới, hãy cho biết: tham dự hội nghị Ianta gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia nào?

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Pháp, Liên Xô.

C. Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. Liên Xô, Mĩ, Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:Dựa vào hình 1 và tài liệu SGK Lịch Sử 12, tr 5, các nước tham dự Hội nghị Ianta là Thủ tướng Anh – U. Sớcsin, Tổng thống Mĩ – Ph.Rudơven, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô – I. Xtalin (từ trái sang phải).

Câu 6: Duy trì hòa bình, an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của tổ chức nào?

A. Liên minh châu Âu.

B. Liên minh châu Phi.

C. ASEAN.

D. Liên hợp quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Duy trì hòa bình an ninh thế giới là nhiệm vụ chính của tổ chức Liên Hợp Quốc (SGK Lịch Sử 12, tr 7).

Câu 7: Ianta là địa điểm thuộc quốc gia nào dưới đây?

A. Anh.

B. Mĩ.

C. Liên Xô.

D. Pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối thắng lợi thuộc về

A. phe Đồng minh.

B. các lực lượng dân chủ tiến bộ.

C. Mĩ và Liên Xô.

D. Anh và Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối thắng lợi thuộc về phe Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp), SGK Lịch Sử 12, trang 4.

Câu 9: Hội nghị Ianta diễn ra vào thời gian nào?

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 10. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, việc chiếm đóng để giải giáp quân đội phát xít tại Đông Đức và Đông Béclin sẽ được giao cho

A. Mĩ.

B. Anh.

C. Liên Xô.

D. Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:Việc đóng quân ở nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai được quyết định tại Hội nghị Ianta: Liên Xô đóng quân ở Đông Đức và Đông Béclin, Mĩ, Anh, Pháp đóng quân ở Tây Đức và Tây Béclin. (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu hỏi thông hiểu

Câu 11: Nguyên thủ 3 quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh dự Hội nghị Ianta đã thống nhất mục tiêu chung là

A. ủng hộ sự bành trướng thế lực của các nước phát xít.

B. thành lập tổ chức Hội quốc liên để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới.

C. phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Phi.

D. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Nguyên thủ 3 quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh dự Hội nghị Ianta đã thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. (SGK Lịch Sử 12, trang 5)

Câu 12: Nội dung nào gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta?

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít để kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Thành lập Liên Hợp Quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu.

D. Hỗ trợ các nước châu Âu khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận, vì liên quan đến lợi ích của các nước thắng trận.

Câu 13. Mục tiêu chung được các cường quốc Liên Xô, Mĩ , Anh đề ra trong Hội nghị Ianta là gì?

A. Viện trợ các nước châu Âu và châu Á để khắc phục hậu quả chiến tranh.

B. Ngăn chặn và tiến tới tiêu diệt tận gốc các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận ở khu vực châu Phi.

D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Xem thêm :   Đêm khai trương du lịch sầm sơn 2022, lễ hội du lịch biển sầm sơn 2022

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Nguyên thủ 3 quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh dự Hội nghị Ianta đã thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu 14. Quyết định nào của Hội nghị Ianta đã tạo cơ hội cho thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam ?

A. Mĩ chiếm đóng phía Nam bán đảo Triều Tiên.

B. Liên Xô tham chiến chống phát xít Nhật ở châu Á.

C. Thành lập Liên hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới.

D. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Hội nghị Ianta đã quyết định khu vực Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây, điều này đã tạo cơ hội cho Pháp quay lại xâm lược Việt Nam, đặc biệt khi được sự giúp đỡ của quân Anh khi tiến vào giải giáp phát xít Nhật sau quyết định của hội nghị Pốt đam. (SGK Lịch Sử 12, trang 6).

Câu 15. Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới của Liên hợp quốc là

A. Đại hội đồng.

B. Hội đồng Bảo an.

C. Hội đồng kinh tế – xã hội

D. Tòa án Quốc tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:Hội đồng Bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới của Liên hợp quốc. (SGK Lịch Sử 12, trang 7).

Câu 16. Mọi quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chỉ được thông qua khi

A. có sự chấp thuận của Mĩ và Liên Xô.

B. có sự nhất trí của 3/5 nước ủy viên thường trực.

C. có sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực.

D. có sự chấp thuận của Mĩ và Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước này mới được thông qua và có giá trị. (SGK Lịch Sử 12, trang 7).

Câu 17. Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do

A. Mĩ, Anh, Liên Xô muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.

B. Mĩ có tham vọng làm bá chủ thế giới,

C. mâu thuẫn giữa các cường quốc về phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Phi.

D. các cường quốc có quan điểm khác nhau về vấn đề tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hội nghị Ianta diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu do các nước tham dự đều muốn giành quyền lợi tương xứng với vai trò, địa vị của mình.

Câu hỏi vận dụng

Câu 18. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Trật tự thế giới đơn cực, nhiều trung tâm.

B. Hoàn toàn do các nước tư bản chủ nghĩa chủ thao túng.

C. Có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

D. Hoàn toàn do các nước xã hội chủ nghĩa thao túng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Câu 19. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về Hội nghị Ianta?

A.Tham dự hội nghị có nguyên thủ của 3 nước Anh, Liên Xô và Mĩ

B. Có liên quan mật thiết tới hòa bình và an ninh trật tự thế giới sau này.

C. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh cần phải tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

D. Mĩ được quyền đóng quân ở Nhật Bản, toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Mĩ được quyền đóng quân tại Nhật Bản, phía Nam bán đảo Triều Tiên để giải giáp quân đội phát xít.

Câu 20: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?

A. Đông Đức.

B. Đông Âu.

C. Đông Bec-lin.

D. Tây Đức.

Hiển thị đáp án

Câu 21. Hội nghị Ianta đã có những quyết định quan trọng ngoại trừ việc

A. thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

B. thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

C. phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

D. thiết lập trật tự thế giới mới theo hướng đơn cực, nhiều trung tâm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Hội nghị Ianta có những quyết định quan trọng ngoại trừ việc thiết lập trật tự thế giới hai cực Ianta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực. (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu 22. Nội dung nào sau đây không nằm trong quyết định của hội nghị Ianta?

A. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới

C. Hợp tác giữa các nước nhằm khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

D. Thỏa thuận về việc đóng quân giữa các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hợp tác giữa các nước nhằm khắc phục hậu quả sau chiến tranh không nằm trong quyết định của hội nghị Ianta. (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu 23. Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để Liên Xô tham chiến chống quân phiệt Nhật?

A. Giữ nguyên trạng Mông Cổ.

B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga đã mất sau cuộc chiến tranh Nga – Nhật.

C. Liên Xô được đóng quân ở phía Nam bán đảo Triều Tiên.

D. Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Hội nghị Ianta chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến chống quân phiệt Nhật là giữ nguyên trạng Mông Cổ; khôi phục quyền lợi của nước Nga đã mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin. (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu 24. Nội dung nào sau đây không đúng về “Trật tự 2 cực Ianta” ?

A. Hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Hình thành trên cơ sở những quyết định của Hội nghị Ianta.

Xem thêm :   Lý thuyết địa lý lớp 7 bài 26 thiên nhiên châu phi, bài 26: thiên nhiên châu phi

C. Có sự phân tuyến triệt để giữa 2 phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

D. Khiến quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Những quyết định của hội nghị Ianta đã đưa đến sự hình thành hai cực, hai phe đối lập là Mĩ (tư bản chủ nghĩa) và Liên Xô (xã hội chủ nghĩa), sau đó Mĩ và Liên Xô dần chuyển sang thế đối đầu với nhau gây ra cuộc chiến tranh lạnh.

Câu 25. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Mĩ không được đóng quân tại khu vực nào dưới đây?

A. Nhật Bản.

B. Tây Đức.

C.Tây Béc-lin.

D. Bắc Triều Tiên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Theo quyết định của Hội nghị Ianta, phía Bắc bán đảo Triều Tiên là khu vực chiếm đóng của Liên Xô (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu 26. Quyết định quan trọng nào dưới đây không phải của Hội nghị Ianta (2/1945)?

A. Thỏa thuận việc giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương.

B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới.

D. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:Hội nghị Ianta (2/1945) thông qua 3 quyết định quan trọng: Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản;Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới; Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. (SGK Lịch Sử 12, trang 5).

Câu 27. Thỏa thuận nào tại Hội nghị Ianta dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật.

C. Thỏa thuận về việc thành lập Liên hợp quốc.

D. Thỏa thuận về việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng sau chiến tranh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:Thỏa thuận về việc đóng quân (chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô) sau chiến tranh dẫn đến sự phân chia hai cực trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 28. Những quyết định của Hội nghị Ianta đã dẫn đến hệ quả gì đối với tình hình thế giới?

A. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Khuôn khổ trật tự thế giới mới từng bước thiết lập – trật tự hai cực Ianta

D. Đánh dấu sự xác lập vai trò duy nhất thống trị toàn cầu của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:Những quyết định của Hội nghị Ianta đã dẫn đến hệ quả là sự hình thành của một khuôn khổ trật tự thế giới mới từng bước thiết lập – trật tự hai cực Ianta.

Câu 29: Một trong những đóng góp của Việt Nam khi gia nhập, hoạt động trong tổ chức Liên hợp quốc là

A. gửi lực lượng hỗ trợ hòa bình đến giải quyết vấn đề Triều Tiên.

B. hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an.

C. đệ trình đề xuất phi thực dân hóa lên Đại hội đồng.

D. đệ trình đề xuất giải trừ vũ khí hạt nhân lên Đại hội đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: – Một trong những đóng góp của Việt Nam khi gia nhập, hoạt động trong tổ chức Liên hợp quốc là hoàn thành nhiệm vụ Ủy viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an các nhiệm kì (2008 – 2009 và 2020 – 2021).

Câu 30: Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành vớiđặc trưng lớn là:

A.Thế giới chia làm 2 phe XHCN và TBCN do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe

B.Mĩ và Liên Xô ra sức chạy đua vũ trang

C.Thế giới chìm trong “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động

D.Loài người đứng trước thảm hoạ “đung đưa trên miệng hố chiến tranh”

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:-Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia làm 2 phe XHCN và TBCN do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe.

Câu 31:Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm

A.2006

B.2007

C.2008

D.2009

Đáp án: C

Giải thích:- Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm 2008

Câu 32:Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại San
Francisco đã diễn ra với sự tham gia của

A.45 nước

B.50 nước

C.55 nước

D.60 nước

Đáp án: B

Giải thích:- Để thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc, Hội nghị tại San Francisco đã diễn ra với sự tham gia của 50 nước.

Câu 33:Bản Hiến chương Liên hợp quốc có hiệu lực từ ngày

Câu 37:Em có nhận xét gì về sự phân chia phạm vi ảnh hưởng ở khu vực châu Âu giữa các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. Sự phân chia diễn ra chủ yếu giữa Mĩ và Liên Xô

B. Sự phân chia diễn ra không đồng đều giữa các cường quốc

C. Nước Đức là trung tâm của sự phân chia giữa các cường quốc

D. Sự phân chia diễn ra ở toàn bộ châu Âu

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:-Theo quy định của Hội nghị Ianta (2-1925), vùng Đông Âu thuộc ảnh hưởng của Liên Xô; vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ. Ở đây có sự khác biệt giữa thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít với phân chia phạm vi ảnh hưởng. Việc chiếm đóng có sự tham gia của 4 nước Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. Phân chia phạm vi ảnh hưởng chỉ có sự tham gia của Liên Xô và Mĩ.

Câu 38:Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) có hạn chế gì?

A. Quá bất công với các nước bại trận và dân tộc thuộc địa

B. Không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước tư bản

C. Do các nước tư bản hoàn toàn chi phối

Xem thêm :   40 Hình Nền Phong C Ảnh Nền Thiên Nhiên, Phong Cảnh Đẹp, 120000+ Vé Miễn Phí Thiên Nhiên Tấm Ảnh Nền

D. Tạo điều kiện để các nước phương Tây khôi phục lại quyền thống trị ở các thuộc địa cũ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:-Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây”-quyết định này là tín hiệu của hội nghị cho phép các nước phương Tây quay trở lại tái chiếm, khôi phục quyền thống trị của mình ở các thuộc địa cũ => Gây bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ví dụ như ở Đông Nam Á, Hội nghị Ianta quy định các nước này vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây cho nên sau khi chiến tranh kết thúc, các nước phương Tây đã xâm lược trở lại các thuộc địa cũ của mình. Có thể liên hệ với chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu ở giai đoạn 1945 – 1950 (Pháp quay trở lại Việt Nam, Anh quay lại Mã Lai, … )

Câu 39:Việc triệu tập hội nghị Ianta và một trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?

A. Sự thay đổi so sánh tương quan lực lượng giữa các cường quốc sau chiến tranh

B. Nhu cầu thiết lập một nền hòa bình bền vững sau chiến tranh

C. Tham vọng chi phối thế giới của các cường quốc

D. Thái độ coi thường của các nước lớn đối với các dân tộc nhược tiểu

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:-Quan hệ quốc tế là mối quan hệ giữa các quốc gia trong phạm vi thế giới và trong 4 đáp án trên chỉ có đáp án A đáp ứng được yêu cầu. Sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các cường quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai phản ảnh khoảng cách phát triển giữa các nước ngày càng lớn. Nếu như ở hội nghị Véc-xai (1919) có 27 nước tham dự và 5 nước giữ vai trò chủ chốt; thì ở hội nghị Ianta (1945) chỉ có 3 nước tham dự và 2 nước giữ vai trò chủ chốt.

Các câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000). Liên Bang Nga (1991 – 2000) có đáp án

Bạn đang xem: Tổng hợp 8+ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 hay nhất. Thông tin, nội dung và kiến thức về chủ đề câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 hay nhất do Trung Tâm Tiêng Anh baigiangdienbien.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: Soạn bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình bài giảng tiết 6

*

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 6

Tóm Tắt Kiến Thức Lịch Sử 12 – Bài 1: Sự Hình Thành Trật Tự TG Mới Sau Chiến Tranh TG T2 (1945-1949)Tóm Tắt Kiến Thức Lịch Sử 12 – Bài 1: Sự Hình Thành Trật Tự TG Mới Sau Chiến Tranh TG T2 (1945-1949)BÀI 1. SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬCâu 1….

*

Sơ đồ tư duy bài 1 Lịch sử 12: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945-1949)

Trắc nghiệm Lịch sử 12 | Bài 1: Trật tự Thế giới sau chiến tranh | Ôn tập Lịch sử 12Trắc nghiệm Lịch sử 12 | Bài 1: Trật tự Thế giới sau chiến tranh | Ôn tập Lịch sử 12Sơ đồ tư duy bài 1 Lịch sử 12: Sự hình thành trật tự thế…

*

TOP 40 câu Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1 (có đáp án 2023): Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2|| Phần 1Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2|| Phần 1TOP 40 câu Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 1 (có đáp án 2023): Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)Bộ 40 câu hỏi trắc…

*

Đáp án bộ 50 câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bài 1

ĐỀ SỐ 1 – ÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THI THPTQG 2022ĐỀ SỐ 1 – ÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THI THPTQG 2022Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Lịch sử lớp 12 hiệu quả nhất, chúng tôi xin giới thiệu các bạn tham khảo bộ tài liệu câu hỏi…

*

Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm Lịch sử có đáp án ôn thi THPT quốc gia năm 2020

Trắc nghiệm Lịch sử 12 – Bài 1 – Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Trắc nghiệm Lịch sử 12 – Bài 1 – Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
Sau đây là tổng hợp 400 câu…

Tuyển tập câu hỏi ôn tập Lịch sử thế giới hay

trắc nghiệm lịch sử 12 – bài 1 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới 2trắc nghiệm lịch sử 12 – bài 1 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới 2TUYỂN TẬP CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ…

câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 theo bài có đáp án

Trắc nghiệm lịch sử 12 || Bài 1 Trật tự thế giới sau chiến tranh
Trắc nghiệm lịch sử 12 || Bài 1 Trật tự thế giới sau chiến tranh

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 1 phần 1 Online

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 1 phần 1 Online
Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 1Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 bài 1 phần 1 có đáp án gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm Sử 12 bám sát nội dung bài Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến…

Style Clipboant Font Faraymph Style 1. Đơn vị cơ sở của sự sống là gì? Nếu cấu tạo chung của nó? 2. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bảo là gi? 3.

“>Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?>

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Top 40 câu trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1 2 bài 1 vận dụng cao có đáp án . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *