Rate this post

Đời sống xã hội ngày càng được cải thiện, nâng cao. Con người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của mình, được thể hiện thông qua một trong những xu hướng hiện nay là du lịch nghỉ dưỡng. Điều này đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các công ty du lịch và hoạt động du lịch ở trong nước và quốc tế. Đầu tư vào lĩnh vực này cũng rất hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư do tạo ra được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, điều kiện, thủ tục mở công ty du lịch hiện nay như thế nào vẫn là vấn đề nhiều nhà đầu tư chưa nắm bắt được.

Bạn đang xem: Kinh nghiệm mở văn phòng du lịch lợi nhuận cao năm 2023

*

Ngành du lịch phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam

Hiểu được điều này, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

Điều kiện mở công ty du lịch
Thủ tục và Hồ sơ đăng ký mở công ty du lịch
Kinh nghiệm khi mở công ty du lịch
Dịch vụ mở công ty du lịch tại Nam Việt Luật

Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty du lịch

Điều kiện mở công ty du lịch

Khi mở công ty du lịch, bạn phải đáp ứng thêm các điều kiện bắt buộc theo khoản 1, khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch:

Điều 31. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế

Trong đó, chuyên ngành về lữ hành đối với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (người mở công ty du lịch) được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;Quản trị lữ hành;Điều hành tour du lịch;Marketing du lịch;Du lịch;Du lịch lữ hành;Quản lý và kinh doanh du lịch;Quản trị du lịch MICE;Đại lý lữ hành;Hướng dẫn du lịch

1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Điều 14. Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ

1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

*

Giảm mức ký quỹ là hành động hỗ trợ cho các công ty du lịch trong giai đoạn khó khăn

Thủ tục & Hồ sơ đăng ký mở công ty du lịch

Để mở công ty du lịch, bạn cần thực hiện thủ tục thành lập công ty du lịch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, bạn phải tiếp tục thực hiện ký quỹ và xin Giấy phép tương ứng với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành của công ty mình. Trình tự và thủ tục thực hiện như sau:

Giai đoạn 1: Mở công ty du lịch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ mở công ty du lịch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm các thành phần sau:

Bạn cần lưu ý rằng, trường hợp bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký chỉ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hiện nay, gần như toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được nộp thông qua mạng điện tử để thuận tiện cho các nhà đầu tư. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các thao tác tương ứng để nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty du lịch của bạn dự định đặt trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty du lịch. Khi hồ sơ đăng ký mở công ty du lịch được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

*

Thủ tục mở công ty du lịch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là bước đầu tiên & cần thiết

Giai đoạn 2: Công ty du lịch ký quỹ và xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sau thủ tục mở công ty du lịch tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bạn cùng các thành viên/cổ đông công ty du lịch cần thảo luận, xem xét phạm vi kinh doanh của công ty để ký quỹ và xin giấy phép phù hợp. Trường hợp công ty du lịch chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thì công ty cần ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và xin Giấy phép kinh doanh tương ứng. Nếu công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thì cần ký quỹ và xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Trường hợp công ty du lịch có nhu cầu kinh doanh cả dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế thì cần ký quỹ tương ứng và chỉ cần xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Xem thêm :   Polime Nào Sau Đây Là Polime Thiên Nhiên ? Cao Su Isopren Polime Nào Sau Đây Là Polime Thiên Nhiên

Công ty du lịch thực hiện ký quỹ

Khi đã xác định được phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành khi mở công ty du lịch, công ty cần thực hiện ký quỹ theo Điều 15 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP:

Điều 15. Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng. Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này. Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp…

Công ty du lịch cần lưu ý, công ty phải thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam. Công ty có thể ký quỹ tại bất kỳ ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ. Tiền ký quỹ này phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Nhóm 1: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Công ty du lịch xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp công ty chỉ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty du lịch
Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, công ty cần nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở (Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho công ty.

Nhóm 2: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Sau khi mở công ty du lịch, công ty cần xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nếu công ty có nhu cầu kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hoặc kinh doanh cả dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. Công ty du lịch cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tếBản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Sau khi chuẩn bị, công ty nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Kinh nghiệm khi mở công ty du lịch

Trải qua nhiều năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm khi mở công ty du lịch cho khách hàng, Nam Việt Luật tổng hợp một số kinh nghiệm quan trọng khi bạn làm thủ tục này như sau:

1. Lưu ý trước khi mở công ty du lịch

Về ngành nghề đăng ký kinh doanh: Khi mở công ty du lịch, bạn cần lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với các thiết bị mà công ty kinh doanh, có thể tham khảo các mã ngành nghề dưới đây:

Mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch.Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh doanh lữ hành quốc tế

Mã ngành 7920: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường)

Mã ngành 7911: Đại lý du lịch

Mã ngành 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu; Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa

Mã ngành 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke)

Mã ngành 7310: Quảng cáo

Mã ngành 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Mã ngành 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô; Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô

Mã ngành 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Tham khảo chi tiết danh sách các ngành nghề tại bài:Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

2. Các công việc phải thực hiện sau khi mở công ty du lịch:

Trước khi thực hiện các thủ tục ký quỹ, xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho công ty, công ty cần thực hiện các thủ tục sau mở công ty du lịch gồm:

Công ty liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu.Thực hiện treo bảng hiệu công ty
Tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số
Tiến hành thông báo phát hành hóa đơn
Tiến hành kê khai và đóng thuế.

*

Những kinh nghiệm hữu ích khi mở công ty du lịch là thông tin cần thiết cho nhiều doanh nghiệp

3. Những kinh nghiệm hữu khác

Kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu truyền thống và Online cho công ty du lịch:

– Khi thành lập công ty mọi doanh nghiệp đều muốn xây dựng và phát triểnthương hiệu cho doanh nghiệp mình, cho nên cần chú ý xây dựng thương hiệu dạng dễ nhớ, dễ đọc, ngắn gọn, xúc tích và đặc biệt phải có ý nghĩa đối với khách hàng và với ngành nghề mình kinh doanh. Đặc biệt phải kết hợp giữa Marketing truyền thống và Marketing online trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển. Marketing truyền thống là bán hàng và giữ những mối quan hệ khách hàng thông qua quan hệ thân quen, giới thiệu. Còn Marketing Online là xây dựng và phát triển thương hiệu trên không gian mạng, đây là kênh phát triển thương hiệu không giới hạn biên giới và là xu thế hiện tại và trong tương lai. Cho nên doanh nghiệp muốn phát triển mạnh và bền vững thì cần kết hợp tốt 2 loại hình Marketing này để có được lượng khách hàng ổn định.

Xem thêm :   Kinh Nghiệm Du Lịch Pai Tự Túc 2022, Hành Trình Đến Với Pai

Amhiểu pháp luật, nắm vững thị trường với ngành hàng mà bạn kinh doanh:

Cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa, nước ta đã gia nhập
WTOvà ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, là cơ hội làm ăn rộng mở song hành cùng nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt Việt Nam sắp ký kết hiệp định TPP ( Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ). Do đó, dĩ nhiên, bạn phải am hiểu pháp luật để tránh những tình trạng rủi ro, thiếu hiểu biết có thể xảy ra với công ty của bạn.

Bên cạnh đó việc am hiểu thị trường, thị hiếu của khách hàng cũng luôn có lợi bởi chúng sẽ giúp bạn giải quyết bài toán về nguồn cung, cầu, từ đó giải pháp về vấn đề tồn kho sẽ được đưa ra giải quyết sớm. Am hiểu pháp luật đầu tiên sẽ giúp bạn nhanh chóng làmthủ tục thành lập công tynhanh chóng, gọn lẹ để đi vào kinh doanh.

Huy động vốn khi mở công ty du lịch

Vốn luôn là phần quan trọng của công ty, dù mục đích sử dụng vốn của bạn muốn xoay vòng hay sản xuất. Chúng quyết định sự tiếp tục hoạt động hay ngừng hoạt động của công ty bạn. Huy động vốn với việc thành lập công ty du lịch có chút khó khăn là bạn phải chứng minh cho các cổ đông thấy kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ sinh lời. Từ đó họ mới đầu tư, Bạn muốn biến ý tưởng trên giấy của mình thành hiện thực, hãy lưu tâm huy động vốn.

Lên kế hoạch chi tiết các chiến lược kinh doanh lâu dài cho công ty du lịch

Hoạch định tài chính, địa điểm kinh doanh, phân bố nhân công hợp lý là những vấn đề không bao giờ cũ cả. Bạn cũng nên có kế hoạch dự phòng và tính toán tỉ mỉ phương án rủi ro để tìm cách khắc phục, tháo gỡ nếu không may vấp phải. Đồng thời xác định hướng đi lâu dài cho công ty bạn là gì? bỏ qua cái lợi trước mắt, bạn cần lập kế hoạch tác chiến lâu dài, vừa để quay vòng vốn vừa để ổn định nhân công, mặt bằng.

Trong thời gian hoạt động công ty có rất nhiều chuyện sảy ra, có thể công ty bạn đang hoạt động nhưng có hướng kinh doanh mặt hàng khác bạn cũng có thểthay đổi giấy phép kinh doanhđể có thể kinh doanh bình thường, công ty có thành công hay không tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn.

Kinh nghiệm đóng thuế sau khi thành lập công ty du lịch?

+ Thuế môn bài (Mức đóng thuế môn bài phụ thuộc vào mức vốn điều lệ mà công ty đăng ký. Tham khảo mức đóng thuế môn bài tại bài viết:Vốn điều lệ là gì?). Công ty phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Thuế giá trị gia tăng. Đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đóng sau khi kết thúc năm tài chính

+ Thuế xuất khẩu (Đối với doanh nghiệp xuất khẩu). Đóng khi thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa.

+ Thuế nhập khẩu(Đối với doanh nghiệp nhậpkhẩu).Đóng khi thực hiện việc nhậpkhẩu hàng hóa.

Kinh nghiệm đóng thuế qua mạng bằng phần mềm chữ ký số điện tử

– Đóng thuế qua mạng bằng phần mềm chữ ký số điện tử. Mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải mua phần mềm chữ ký số điện tử này để phục vụ việc báo cáo và đóng thuế. Và cần kế toán của công ty là người thực hiện các thao tác đóng thuế cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệmmở tài khoản ngân hàng như thế nào?

– Đại diện pháp luật mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp ra ngân hàng mở tài khoản.

Kinh nghiệm về việc đăng ký nộp thuế điện thử thông qua tài khoản ra sao?

– Kế toán dùng phần mềm chữ ký số lựa chọn ngân hàng để đăng ký thuế điện tử cho doanh nghiệp, sau đó ngân hàng sẽ xác nhận trên hệ thống việc đăng ký thuế điện tử cho doanh nghiệp.

Kinh nghiệm dùng phần mềm để nộp tờ khai thuế và đóng thuế khi mở công ty du lịch:

– Dùng phần mềm chữ ký số điện tử. Toàn bộ doanh nghiệp bắt buộc phải mua phần mềm chữ ký số này để nộp báo cáo thuế và đóng thuế.

Kinh nghiệm lựa chọn người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán khi mở công ty du lịch

– Doanh nghiệp sau khi được thành lập thì bắt buộc phải có người làm kế toán cho công ty.Kế toán của công ty thực hiện việc báo cáo thuế, đóng thuế,làm sổ sách, xuất hóa đơn chứng từ. Nếu doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài chính thì có thể thuê 01 người làm kế toán về công ty. Mức lương để kế toán có kinh nghiệm làm được việc này giao động từ 9-15 triệu. Còn nếu công ty muốn tiết kiệm chi phí ban đầu thìthuêdịch vụ kế toántại Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí tối đa nhất.

Dịch vụ mở công ty du lịch tại Nam Việt Luật

Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định trước khi mở công ty du lịch, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

Tư vấn trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập và các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết;Tư vấn các bước làm thủ tục mở công ty du lịch
Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

*

Đơn vị tư vấn thủ tục mở công ty du lịch

—————————————————–

Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện mở công ty du lịch thủ tục đăng ký mở công ty du lịch dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem – vì phạm vi lĩnh vực khá rộng, để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu thực hiện thủ tục, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Để thuận lợi trong việc thành lập công ty du lịch và giúp công ty đi vào hoạt động tốt bạn cần lưu ý đến những vấn đề sau:

*

 

Du lịch là ngành kinh doanh đặc biệt vừa mang tính chất sản xuất kinh doanh vừa phục vụ văn hóa xã hội. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khá phong phú gồm có: kinh doanh vận chuyển du lịch, kinh doanh hướng dẫn du lịch, kinh doanh hàng ăn uống, kinh doanh buồng ngủ, hay kinh doanh dịch vụ như: giặt là, tắm hơi, massage, bán hàng lưu niệm, chụp ảnh,..

*

Sản phẩm của ngành này không phải quá trình sản xuất hay vật chất cụ thể mà gắn liền với quá trình tiêu thụ. Khách hàng mua sản phẩm trước khi họ nhìn thấy sản phẩm.

Xem thêm :   Khám Phá 12 Điểm Du Lịch Ở Hà Tiên Kiên Giang "Hút Hồn" Du Khách

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lại có tính rủi ro cao. Có khi phải bỏ ra nhiều chi phí mới hoàn thành sản phẩm dịch vụ nhưng không hoàn thành được như mong muốn. Ví dụ chi phí đặt khách sạn, chi phí quảng cáo,.. 

Nhưng kết quả thu về có thể rất ít khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch ấy. Tuy nhiên khi đã có khách hàng sẽ có nhiều ngành khác nhau được hưởng thu nhập như; vận chuyển, khách sạn, hải quan, bưu điện, thuế,..

Hoạt động kinh doanh du lịch mang tính thời vụ và phải phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, môi trường, điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa của từng vùng. 

Các đặc điểm này đều ảnh hưởng trực tiếp tới công tác kế toán chi phí, doanh thu cũng như xác định kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch.

2.04 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ du lịch

Để việc thành lập công ty du lịch phát triển mạnh mẽ, các bạn nên tham khảo 04 kinh nghiệm kinh doanh và phát triển khách hàng

*

2.1 Lựa chọn dịch vụ kinh doanh

Bạn có thể chọn mở công ty tư vấn du lịch, đại lý bán vé du lịch hay tổ chức các tour du lịch,…. Nếu như muốn trở thành công ty tư vấn du lịch chi phí đầu tư ban đầu thường ít hơn các loại hình khác. Thế nhưng số lượng khách hàng của các loại dịch vụ còn phụ thuộc vào hãng du lịch. 

Ví dụ nếu bạn là nhà thầu tour thì đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình dịch vụ. Tất nhiên chi phí thành lập công ty du lịch kiểu này thường có xu hướng cao hơn công ty tư vấn. Căn cứ vào khả năng cũng như mục tiêu ban đầu của bạn mà chọn loại hình kinh doanh thích hợp nhất.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi nếu không xác định rõ thế mạnh và hạn chế của mình bạn khó mà cạnh tranh được trên thị trường.

Ngoài ra xác định được loại hình dịch vụ hoạt động của bạn còn có cả việc chọn đối tác như: tàu thuyền, xe hơi, hãng tàu, hãng hàng không, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ mát. Nếu như bạn không thể thành lập công ty du lịch độc quyền bạn có thể kết hợp với công ty du lịch khác có điều kiện tương đồng. Hình thức này cũng khá phổ biến khi các doanh nghiệp có thế mạnh riêng ở một lĩnh vực nào đó. 

2.2. Đầu tư cơ sở hạ tầng

Đừng quên đầu tư vào cơ sở hạ tầng 

Khi đã xác định được loại hình dịch vụ của công ty bạn sẽ cần tới không gian cho văn phòng của mình. Không cần không gian quá lớn nhưng cần đảm bảo đáp ứng được nhu cầu giao dịch hàng ngày.

Tài liệu, nội thất hay số lượng nhân viên của bạn đều phải đáp ứng được. Bạn cũng có thể chọn các đại lý bất động sản với cơ sở hạ tầng sẵn có cũng là yếu tố quan trọng khi thành lập công ty du lịch. Nếu có thể đặt văn phòng ở vị trí trung tâm bạn sẽ có được nhiều ưu thế hơn đó. 

2.3. Xây dụng website khi thành lập công ty du lịch

Đây cũng là kinh nghiệm thành lập công ty du lịch khá quan trọng. Bạn cần chuẩn bị một trang web với đầy đủ thông tin về dịch vụ, doanh nghiệp, thông tin liên lạc và tạo kênh để khách hàng giao dịch trực tuyến. Tiếp thị internet thực sự rất hữu ích khi thành lập công ty du lịch, đặc biệt là trong thời đại số hóa.

Website giúp tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn 

Chỉ cần một cú nhấp chuột bạn có thể chuyển cho khách hàng các thông tin về những địa điểm du lịch hấp dẫn. Hoặc một kế hoạch hoàn hảo cho kỳ nghỉ thú vị. Bạn nên tận dụng tối đa công cụ internet để quảng bá cho dịch vụ của công ty. Marketing luôn là yếu tố ưu tiên khi thành lập công ty. 

2.4.Tìm kiếm khách hàng khi thành lập công ty du lịch

Có thể thấy rằng thị trường của các công ty du lịch rất đa dạng và rộng lớn. Bạn có thể tìm thấy khách hàng mục tiêu của mình ở mọi đối tượng nhất là trong cuộc sống hiện đại thì đi du lịch là cách giải trí mà nhiều người lựa chọn.

Bởi vậy khi thành lập công ty du lịch bạn đừng quên xây dựng khách hàng gồm có sở thích du lịch, địa chỉ email hay các địa điểm họ từng đến. Như vậy bạn có thể cập nhật được xu hướng của khách hàng để thúc đẩy chiến lược tiếp thị. 

Để có thể thành lập công ty du lịch bước đầu tiên bạn buộc phải tìm hiểu kiến thức về du lịch đồng thời trang bị cho mình những kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ du lịch. Hơn nữa bạn cần phải nắm rõ nhu cầu của thị trường và cơ hội của doanh nghiệp mình so với các đối thủ cạnh tranh khác. 

Mong rằng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây về kinh nghiệm thành lập công ty du lịch có thể giúp ích cho bạn khi đang muốn triển khai loại hình dịch vụ này.

Tân Thành Thịnh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại tphcm. Với hơn 17 năm hoạt động và phát triển, Tân Thành Thịnh đã và đang hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước về các vấn đề tư vấn pháp lý, thành lập công ty, kế toán, thuế….

 

*

Đến với Tân Thành Thịnh, mọi vấn đề khó khăn về pháp lý của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ, giúp hạn chế mọi rủi ro và doanh nghiệp hoàn toàn an tâm trong việc tập trung kinh doanh và phát triển.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Tân Thành Thịnh là giải pháp phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty tư vấn luật doanh nghiệp uy tín tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Xem thêm: Ai Là Người Khám Phá Ra Châu Mỹ, Ai Là Người Đầu Tiên Tìm Ra Châu Mỹ

3.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có năng lực xử lý vấn đề nhanh, chính xác, đặc biệt là những vấn đề khó.Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Thực hiện đúng quy định pháp luật. Giảm thiểu mọi rủi ro cho doanh nghiệp.Chịu trách nhiệm 100% trước pháp luật với những công việc Tân Thành Thịnh thực hiện.Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp xử lý mọi vấn đề phát sinh.Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.

3.2 Cam kết dịch vụ

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, Tân Thành Thịnh cam kết:Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ tại chúng tôi.Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Top Những Ý Tưởng Kinh Nghiệm Mở Văn Phòng Du Lịch Lợi Nhuận Cao Năm 2023 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *