Rate this post

Trang chủ » đáp án 80namlichsudoithudo.vn đăng Ký » Đáp án Cuộc Thi Tìm Hiểu Về Lịch Sử 80 Năm Thành Lập Đội

Bạn đang xem: 80 năm lịch sử thủ đô chấm vn

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội – Tuần 2 (THCS)

Bộ số 1

Câu 1: Chi đội được thành lập khi có từ bao nhiêu đội viên trở lên?

A. Có từ 3 đội viên trở lên B. Có từ 4 đội viên trở lên
C. Có từ 6 đội viên trở lên
D. Có từ 5 đội viên trở lên

A. Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội
B. Cả 03 phương án trên đều đúng C. Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội
D. Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện

Câu 3: Điều lệ Đội quy định số lượng thành viên Ban Chỉ huy chi đội là bao nhiêu?

A. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 5 thành viên
B. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 11 thành viên
C. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 7 thành viên D. Tối thiểu có 3 thành viên, tối đa không quá 9 thành viên

A. Đội viên lớp 6 và lớp 7B. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3 C. Đội viên lớp 8 và lớp 9D. Đội viên lớp 4 và lớp 5

Câu 5: Có bao nhiêu em nhi đồng thì có thể thành lập Sao Nhi đồng?

A. Tối thiểu 9 em nhi đồng
B. Tối thiểu 5 em nhi đồng C. Tối thiểu 3 em nhi đồng
D. Tối thiểu 7 em nhi đồng

Câu 6: Ban Chỉ huy liên đội do ai bầu ra?

A. Do Đại hội Liên đội bầu ra B. Do Ban giám hiệu bầu ra
C. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội bầu ra
D. Do liên đội bầu ra

A. Yêu Sao, yêu Đội, tiếu bước lên Đoàn
B. Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật
C. Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống
D. Biết sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin thành thạo

Câu 8: Phân đội trưởng, phân đội phó do ai cử?

A. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cử ra
B. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cử ra
C. Do chi đội trưởng cử ra
D. Do tập thể đội viên trong phân đội cử ra

Câu 9: Điều lệ Đội quy định số lượng thành viên Ban Chỉ huy Liên đội là bao nhiêu?

A. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 19 thành viên
B. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 15 thành viên
C. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 17 thành viên
D. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên

Câu 10: Bài hát “Cùng nhau ta đi lên” do nhạc sĩ nào sáng tác?

A. Nhạc sĩ Phong Nhã B. Nhạc sĩ Hoàng Vân
C. Nhạc sĩ Phạm Tuyên
D. Nhạc sĩ Văn Cao

Câu 11: Điều lệ Đội quy định Sao Nhi đồng do ai thành lập?

A. Do giáo viên chủ nhiệm – phụ trách lớp nhi đồng thành lập
B. Do chi đội phụ trách lớp nhi đồng thành lập
C. Do Liên đội thành lập D. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thành lập

Câu 12: Chi đội có từ bao nhiêu đội viên thì có thể chia thành các phân đội?

A. Có từ 5 đội viên trở lên
B. Có từ 11 đội viên trở lên
C. Có từ 9 đội viên trở lên D. Có từ 7 đội viên trở lên

Câu 13: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp?

A. 04 cấp
B. 02 cấp
C. 03 cấp
D. 01 cấp

Câu 14: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do cấp nào quyết định?

A. Do đội viên và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước quyết định
B. Do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định
C. Do Hội đồng Đội Trung ương quyết định
D. Do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.

Câu 15: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm Đội TNTP Hồ Chí Minh là…?

A. Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
B. Cả 3 đáp án trên C. Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường
D. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi

Câu 16: Các biểu trưng của Đội bao gồm?

A. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng
B. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội C. Cờ Đội, Huy hiệu Đội Khăn quàng, Khẩu hiệu Đội
D. Cờ Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội

Câu 17: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ban hành năm 2018 gồm mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 06 chương và 19 điều
B. 07 chương và 18 điều
C. 07 chương và 17 điều D. 07 chương và 19 điều

Câu 18: Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Cả 3 đáp án trên B. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.C. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh
D. Tuân theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 19: Người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền và bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 02 quyền – 03 nhiệm vụ
B. 03 quyền – 03 nhiệm vụ
C. 03 quyền – 02 nhiệm vụ
D. 02 quyền – 02 nhiệm vụ

A. Đội viên lớp 6 và lớp 7B. Đội viên lớp 8 và lớp 9C. Đội viên lớp 4 và lớp 5D. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3

Câu 21: Cuốn truyện mang tên Vừa A Dính ghi lại tấm gương hi sinh oanh liệt của anh, do nhà văn nào sáng tác?

A. Tố Hữu
B. Tô Hoài C. Nguyễn Đình Thi
D. Chính Hữu

A. Đội viên lớp 6 và lớp 7 B. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3C. Đội viên lớp 8 và lớp 9D. Đội viên lớp 4 và lớp 5

Câu 23: Nhiệm vụ của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định trong Điều lệ Đội như thế nào?

A. Thực hiện Điều lệ, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và Chương trình Rèn luyện đội viên.B. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.C. Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác nhi đồng.D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24: Người anh hùng đầu tiên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công Hạng Ba là ai?

A. Dương Văn Nội B. Lí Tự Trọng
C. Phan Đình Giót
D. Lê Văn Tám

Câu 25: Độ tuổi của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Từ 9 đến hết 15 tuổi
B. Từ 8 đến hết 15 tuổi C. Từ 9 đến 15 tuổi
D. Từ 8 đến 15 tuổi

Câu 26: Dương Văn Nội tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc Thủ đô vào năm nào?

A. 1946B. 1945 C. Cả 3 đáp án trên đều sai
D. 1944

Câu 27: Điều lệ Đội quy định như thế nào về Huy hiệu Đội?

A. Hình tròn, viền vàng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”B. Hình tròn, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng” C. Hình tròn, viền trắng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”D. Hình tròn, viền xanh, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”

Câu 28: Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội được quy định như thế nào?

A. 02 năm
B. 01 học kỳ
C. 01 năm học D. 01 năm

Câu 29: Điều lệ Đội quy định độ tuổi của nhi đồng như thế nào?

A. Từ 6 đến 7 tuổi
B. Từ 6 đến 9 tuổi
C. Từ 6 đến 8 tuổi D. Từ 6 đến 10 tuổi

Câu 30: Quyền của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định trong Điều lệ Đội như thế nào?

A. Được Đội Thiếu niên TNTP Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.B. Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.C. Được sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chỉ huy liên đội, chi đội. Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội
D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm :   112 Địa Điểm Du Lịch Đà Lạt Hấp Dẫn Không Thể Bỏ Qua 12/2022

Bộ số 2

A. Đội viên, thiếu niên và nhi đồng tự rèn luyện
B. Cả 03 phương án trên đều đúng
C. Rèn luyện theo sự hướng dẫn của phụ trách Đội
D. Rèn luyện qua các buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội

Câu 2: Ban Chỉ huy chi đội do ai bầu ra?

A. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội bầu ra
B. Do chi đội bầu ra
C. Do đại hội chi đội bầu ra
D. Do giáo viên chủ nhiệm – phụ trách chi đội bầu ra

Câu 3: Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ban hành năm 2018 gồm mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 07 chương và 17 điều
B. 07 chương và 18 điều
C. 07 chương và 19 điều
D. 06 chương và 19 điều

Câu 4: Có bao nhiêu em nhi đồng thì có thể thành lập Sao Nhi đồng?

A. Tối thiểu 5 em nhi đồng
B. Tối thiểu 3 em nhi đồng
C. Tối thiểu 7 em nhi đồng
D. Tối thiểu 9 em nhi đồng

Câu 5: Đây là tên một mô hình sáng tạo của Hội đồng Đội quận Long Biên, thành phố Hà Nội được nhân rộng tạo sự lan tỏa lớn trong các em thiếu nhi và cha mẹ học sinh về ý thức khi tham gia giao thông đường bộ?

A. Cổng trường an toàn giao thông
B. Thi viết “Gương người tốt việc tốt”C. Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
D. Hội thi vẽ tranh “Quê hương tôi”

Câu 6: Điều lệ Đội quy định độ tuổi của nhi đồng như thế nào?

A. Từ 6 đến 8 tuổi
B. Từ 6 đến 9 tuổi
C. Từ 6 đến 7 tuổi
D. Từ 6 đến 10 tuổi

Câu 7: Chi đội được thành lập khi có từ bao nhiêu đội viên trở lên?

A. Có từ 6 đội viên trở lên
B. Có từ 5 đội viên trở lên
C. Có từ 3 đội viên trở lên
D. Có từ 4 đội viên trở lên

Câu 8: Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh
B. Cả 3 đáp án trên
C. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.D. Tuân theo Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

A. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3B. Đội viên lớp 4 và lớp 5C. Đội viên lớp 8 và lớp 9D. Đội viên lớp 6 và lớp 7

Câu 10: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm Đội TNTP Hồ Chí Minh là…?

A. Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường
B. Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
C. Cả 3 đáp án trên
D. Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi

Câu 11: Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp?

A. 02 cấp
B. 01 cấp
C. 03 cấp
D. 04 cấp

Câu 12: Đội TNTP Hồ Chí Minh do tổ chức nào phụ trách?

A. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
B. Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Hội đồng Đội Trung ương
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 13: Điều lệ Đội quy định số lượng thành viên Ban Chỉ huy Liên đội là bao nhiêu?

A. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 19 thành viên
B. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 15 thành viên
C. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên
D. Tối thiểu có 5 thành viên, tối đa không quá 17 thành viên

A. Biết sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin thành thạo
B. Rèn luyện đạo đức, nếp sống và hiểu biết pháp luật
C. Yêu Sao, yêu Đội, tiếu bước lên Đoàn
D. Kính yêu Bác Hồ và hiểu biết truyền thống

Câu 15: Người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền và bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 03 quyền – 03 nhiệm vụ
B. 03 quyền – 02 nhiệm vụ
C. 02 quyền – 03 nhiệm vụ
D. 02 quyền – 02 nhiệm vụ

Câu 16: Người anh hùng đầu tiên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công Hạng Ba là ai?

A. Phan Đình Giót
B. Lê Văn Tám
C. Lí Tự Trọng
D. Dương Văn Nội

Câu 17: Bài hát Đội ca còn có tên gọi khác là gì?

A. Cùng nhau ta đi lên
B. Rạng ngời trang sử Đội ta
C. Khăn quàng thắm mãi vai em
D. Khăn quàng thắp sáng bình minh

Câu 18: Điều lệ Đội quy định Sao Nhi đồng do ai thành lập?

A. Do chi đội phụ trách lớp nhi đồng thành lập
B. Do Liên đội thành lập
C. Do giáo viên chủ nhiệm – phụ trách lớp nhi đồng thành lập
D. Do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thành lập

Câu 19: Các biểu trưng của Đội bao gồm?

A. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội
B. Cờ Đội, Khăn quàng, Đội ca, Khẩu hiệu Đội
C. Cờ Đội, Huy hiệu Đội, Khăn quàng
D. Cờ Đội, Huy hiệu Đội Khăn quàng, Khẩu hiệu Đội

A. Đội viên lớp 8 và lớp 9B. Đội viên lớp 4 và lớp 5C. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3D. Đội viên lớp 6 và lớp 7

A. Nhi đồng từ lớp 1 đến lớp 3B. Đội viên lớp 8 và lớp 9C. Đội viên lớp 6 và lớp 7D. Đội viên lớp 4 và lớp 5

Câu 22: Lời hứa của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có mấy nội dung?

A. 02 nội dung
B. 04 nội dung
C. 03 nội dung
D. 01 nội dung

Câu 23: Dương Văn Nội tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc Thủ đô vào năm nào?

A. 1945B. Cả 3 đáp án trên đều sai
C. A. 1944D. A. 1946

Câu 24: Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội được quy định như thế nào?

A. 01 học kỳ
B. 02 năm
C. 01 năm
D. 01 năm học

Câu 25: Đây là tên phong trào do Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm học 2017 – 2018?

A. Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô Anh hùng xây dựng thành phố Vì hòa bình”B. Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”C. Phong trào “Xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”D. Phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

Câu 26: Điều lệ Đội quy định như thế nào về Khăn quàng?

A. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác, đường cao bằng một phần ba cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 0,75m
B. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 1,00m
C. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 1,00m
D. Bằng vải màu đỏ (gọi là Khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần ba cạnh đáy. Khăn quàng đỏ có kích thước tối thiểu đường cao: 0,25m, cạnh đáy: 1,00m

A. Rèn luyện theo khối lớp học của mình
B. Rèn luyện theo Hạng Sẵn sàng
C. Rèn luyện theo Hạng Trưởng thành
D. Rèn luyện theo Hạng Măng non

Câu 28: Độ tuổi của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

A. Từ 8 đến 15 tuổi
B. Từ 9 đến hết 15 tuổi
C. Từ 9 đến 15 tuổi
D. Từ 8 đến hết 15 tuổi

Câu 29: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh do cấp nào quyết định?

A. Do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định.B. Do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định
C. Do đội viên và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong cả nước quyết định
D. Do Hội đồng Đội Trung ương quyết định

Câu 30: Điều lệ Đội quy định như thế nào về Huy hiệu Đội?

A. Hình tròn, viền trắng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”B. Hình tròn, viền xanh, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”C. Hình tròn, viền vàng, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”D. Hình tròn, ở trong có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”

Đáp án cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội – Tuần 1

Câu 1: Bác Tôn Đức Thắng đã thay mặt Bác Hồ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội lá cờ thêu dòng chữ vàng cho Đội “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng” vào dịp nào?

Câu 2: Đội TNTP Hồ Chí Minh vinh dự được nhà nước trao tặng Huân chương “Sao vàng” – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích của Đội vào dịp nào?

A: Kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
B: Kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
C: Kỉ niệm 40 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
D: Kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

Xem thêm :   10 Địa Điểm Du Lịch Nha Trang Có Bãi Tắm Đẹp Nhất Nha Trang, 10 Địa Điểm Du Lịch Nha Trang Có Bãi Tắm Đẹp Nhất

Câu 3: Tên “Đội TNTP Hồ Chí Minh” có từ ngày, tháng, năm nào?

Câu 4: Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 5: Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào “Trần Quốc Toản” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành các phong trào nhánh với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, đó là những phong trào nào?

A: Áo lụa tặng bà
B: Những viên gạch hồng
C: Tất cả các đáp án trên D: Đi tìm địa chỉ đỏ

Câu 6: Nhiệm vụ của Đội TNTP Việt Nam (từ tháng 11/1956) là gì?

A: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.B: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D: Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 7: Qua các thời kì xây dựng và phát triển, Đội được mang nhiều tên gọi khác nhau. Thứ tự đó là gì?

A: Cả A, B, C đều sai
B: Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh C: Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh
D: Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 8: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ” gắn với hoạt động cụ thể nào?

A: Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
B: Thăm các khu di tích cách mạng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng
C: Cả 3 đáp án trên đều đúng D: Làm kế hoạch nhỏ

Câu 9: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu thi đua tuỳ theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy”. Câu hỏi nói trên được Bác Hồ nói trong dịp nào?

Câu 10: Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là gì?

A: Đội TNTPB: Đội Thiếu nhi Tháng Tám
C: Hồng nhi Đội
D: Đội Nhi đồng Cứu quốc

Câu 11: Năm 1958, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã tập hợp được các thiếu nhi cùng tham gia lao động tiết kiệm, lấy tiền góp chung xây dựng công trình nào?

A: Cả 3 đáp án trên đều đúng B: Khách sạn Khăn quàng đỏ
C: Nhà máy nhựa Tiền Phong
D: Tượng đài Kim Đồng

A: Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”B: Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”C: Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật D: Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 13: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) gồm những nhiệm vụ gì?

A: Cả 3 phương án trên đều đúng B: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
C: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ
D: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

A: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
B: Làm nghìn việc tốt C: Cả 3 phương án trên đều sai
D: Chăm học chăm làm

Câu 15: Khu di tích Kim Đồng được khánh thành tại quê hương anh Kim Đồng vào ngày, tháng, năm nào?

A: 60 năm
B: 80 năm C: 70 năm
D: 90 năm

Câu 17: Tờ báo đầu tiên của Đội có tên gọi “Tiền phong Thiếu niên”, tiền thân của báo “TNTP” ngày nay ra đời vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 18: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà” là phong trào nhánh của phong trào truyền thống nào?

A: Cả 3 đáp án trên
B: Phong trào “Trần Quốc Toản” C: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”D: Phong trào “Nghìn việc tốt”

Câu 19: Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

Câu 20: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) bao gồm những nhiệm vụ gì?

A: Cả 3 phương án trên đều đúng. B: Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ.C: Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn
D: Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng

Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ở địa phương nào?

A: Cao Bằng B: Bắc Kạn
C: Sơn La
D: Tuyên Quang

Câu 22: Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào thời gian nào?

A: Tháng 5/1981B: Tháng 6/1976C: Tháng 5/1959 D: Tháng 12/1976

Câu 23: Ba phong trào truyền thống của Đội là gì?

A: Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Em yêu đường sắt quê em”B: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”C: Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”D: Phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Áo lụa tặng bà”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Câu 24: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự phụ trách của Đoàn, tổ chức Đội đã tập hợp các em thiếu nhi tham gia tích cực vào các phong trào chống giặc đói, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, làm liên lạc, du kích, trinh sát, tình báo vào thời gian nào?

Câu 25: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm nào?

A: Năm 1986 B: Năm 1981C: Năm 1990D: Năm 1976

Câu 26: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được thực hiện bằng hình thức nào?

A: Chăm sóc công trình măng non
B: Thu tiền
C: Thu sách vở mới
D: Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai, vỏ lon

A: Cả 3 đáp án trên đều sai
B: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất tổ quốc”C: “Thiếu niên Việt Nam hãy làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy” D: “Vâng lời Bác Hồ dạy, Em xin hứa sẵn sàng, Là con ngoan trò giỏi, Cháu Bác Hồ kính yêu”

Câu 28: Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã quyết định thống nhất lực lượng thiếu nhi, lấy tên là Đội Thiếu nhi Tháng Tám và thống nhất một số chủ trương thiếu nhi đeo khăn quàng đỏ, bài ca chính thức, khẩu hiệu, đẳng hiệu, cấp hiệu, phiên chế tổ chức của Đội vào thời gian nào?

A: Tháng 3/1949B: Tháng 3/1951 C: Tháng 3/1950D: Tháng 3/1952

Câu 29: Đội Nhi đồng Cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám vào thời gian nào?

A: Tháng 02/1951B: Tháng 8/1945C: Tháng 9/1945D: Tháng 3/1951

Câu 30: “Đội Thiếu nhi Tháng Tám” đổi tên thành “Đội TNTP Việt Nam” vào năm nào?

A: 1945B: 1956 C: 1976D: 1975

Bộ số 2

Câu 1: Bác Hồ viết thư gửi Ủy ban Trung ương Đội TNTP trực thuộc Đoàn TNCS Lênin đề nghị cho thiếu nhi Việt Nam được sang học ở Liên Xô vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 2: Năm 1963, phong trào “Nghìn việc tốt” được phát triển sâu rộng trong các tỉnh miền Bắc. Phong trào này xuất phát từ tỉnh, thành nào?

A. Thành phố Hồ Chí Minh
B. Tỉnh Bắc Ninh
C. Thủ đô Hà Nội
D. Thành phố Hải Phòng

Câu 3: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” được thực hiện bằng hình thức nào?

A. Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai, vỏ lon
B. Thu sách vở mới
C. Chăm sóc công trình măng non
D. Thu tiền

Câu 4: Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào “Trần Quốc Toản” tiếp tục phát triển mạnh mẽ thành các phong trào nhánh với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, đó là những phong trào nào?

A. Tất cả các đáp án trên
B. Những viên gạch hồng
C. Đi tìm địa chỉ đỏ
D. Áo lụa tặng bà

A. Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”B. Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”C. Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 6: Ba phong trào truyền thống của Đội là gì?

A. Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”B. Phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Áo lụa tặng bà”, Phong trào “Kế hoạch nhỏ”C. Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Em yêu đường sắt quê em”D. Phong trào “Trần Quốc Toản”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”

Xem thêm :   Bài 9 Lịch Sử 11

Câu 7: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 22, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trao cho Đội khẩu hiệu mới “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng” vào thời gian nào?

A. Tháng 6/1976B. Tháng 7/1976C. Tháng 8/1976D. Tháng 9/1976

Câu 8: Đội Nhi đồng cứu quốc được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 9: Phong trào “Nghìn việc tốt” (1963) gồm những nhiệm vụ gì?

A. Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, bảo vệ của công, làm kế hoạch nhỏ
B. Xây dựng nền nếp học tập, giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
C. Cả 3 phương án trên đều đúng
D. Chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, người nhà cô đơn

Câu 10: “Đội Thiếu nhi Tháng Tám” đổi tên thành “Đội TNTP Việt Nam” vào năm nào?

A. 1956B. 1945C. 1975D. 1976

A. Tại Hà Nội
B. Tại chiến khu DC. Tại Việt Bắc
D. Tại Thanh Hoá

Câu 12: Khi mới thành lập, Đội Nhi đồng Cứu quốc có bao nhiêu đội viên?

A. 3 đội viên
B. 7 đội viên
C. 5 đội viên
D. 9 đội viên

Câu 13: Năm 1958, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã tập hợp được các thiếu nhi cùng tham gia lao động tiết kiệm, lấy tiền góp chung xây dựng công trình nào?

A. Nhà máy nhựa Tiền Phong
B. Khách sạn Khăn quàng đỏ
C. Tượng đài Kim Đồng
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 14: Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào thời gian nào?

A. Tháng 6/1976B. Tháng 12/1976C. Tháng 5/1959D. Tháng 5/1981

Câu 15: Đội Nhi đồng Cứu quốc khi mới thành lập gồm có 5 đội viên. Để đảm bảo bí mật, tổ chức Đội đã đặt cho từng đội viên bí danh để hoạt động. Hãy cho biết Cao Sơn là bí danh của đội viên nào?

A. Nông Văn Dền
B. Lí Thị Xậu
C. Nông Văn Thàn
D. Lí Thị Ni

A. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
B. Chăm học chăm làm
C. Làm nghìn việc tốt
D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 17: Phong trào “Trần Quốc Toản” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo nên sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Phong trào này nhằm phát huy truyền thống gì của dân tộc ta?

A. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”B. Truyền thống cần cù lao động
C. Tôn sư trọng đạo
D. Truyền thống hiếu học

Câu 18: “Ngày nay, các cháu là nhi đồng, ngày sau các cháu là người chủ của nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế giới hoà bình và dân chủ, sẽ không có chiến tranh. Các cháu thi đua tuỳ theo sức của các cháu, làm việc gì có ích cho kháng chiến thì thi đua làm việc ấy”. Câu hỏi nói trên được Bác Hồ nói trong dịp nào?

Câu 19: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ” gắn với hoạt động cụ thể nào?

A. Cả 3 đáp án trên đều đúng
B. Giữ gìn vệ sinh trường lớp, xóm làng
C. Thăm các khu di tích cách mạng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng
D. Làm kế hoạch nhỏ

Câu 20: Phong trào “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà” là phong trào nhánh của phong trào truyền thống nào?

A. Cả 3 đáp án trên
B. Phong trào “Trần Quốc Toản”C. Phong trào “Kế hoạch nhỏ”D. Phong trào “Nghìn việc tốt”

Câu 21: Đội TNTP Hồ Chí Minh được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu vào ngày, tháng, năm nào?

Câu 22: Người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đầu tiên là ai ?

A. Anh Phục Hưng
B. Anh Phục Quốc
C. Anh Đức Thanh
D. Anh Bát Ngư

Câu 23: Qua các thời kì xây dựng và phát triển, Đội được mang nhiều tên gọi khác nhau. Thứ tự đó là gì?

A. Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh
B. Cả A, B, C đều sai
C. Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội TNTP Hồ Chí Minh
D. Đội Nhi đồng Cứu quốc – Đội Thiếu nhi Cứu quốc – Đội TNTP Việt Nam – Đội Thiếu nhi Tháng Tám – Đội TNTP Hồ Chí Minh

Câu 24: Nhiệm vụ của Đội TNTP Việt Nam (từ tháng 11/1956) là gì?

A. Cả 3 phương án trên đều sai
B. Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
C. Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”D. Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Câu 25: Ai là người sáng lập và lãnh đạo tổ chức Đội TNTP?

A. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
B. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
C. Đảng Cộng sản Việt Nam
D. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 26: Nhiệm vụ của Đội Thiếu nhi Tháng Tám (từ tháng 3/1951) là gì?

A. Cả 3 phương án trên đều sai
B. Thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt / Giữ gìn vệ sinh thật tốt / Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”C. Làm giao thông liên lạc, canh gác các cuộc họp bí mật cho cán bộ, làm lực lượng dự bị đánh Tây đuổi Nhật
D. Làm theo lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”

A. 60 năm
B. 80 năm
C. 90 năm
D. 70 năm

Câu 28: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình nào được xây dựng từ phong trào?

A. 1976 – “Đoàn tàu Thống nhất”B. 1958 – “Nhà máy nhựa TNTP”C. 1858 – “Vì Miền Nam ruột thịt”D. 1959 – “Hợp tác xã Măng non”

Câu 29: Tính đến năm 2020, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đã diễn ra bao nhiêu lần?

A. 9 lần
B. 10 lần
C. 8 lần
D. 7 lần

Câu 30: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm nào?

Qua Video về 80 Năm Lịch Sử Thủ đô Chấm Vn được chia sẻ từ các chuyên gia, tư vấn viên và các cộng tác gửi tới mọi người tham khảo để áp dụng vào vấn đề tương tự của mình đang gặp phải

*

Toàn cảnh trận mưa lũ kỷ lục ở Hàn Quốc trong 80 năm |…

You
Tube
41K views

*

Những Cảnh Tượng Kinh Hoàng Trong Trận Mưa Lịch Sử Tại…

You
Tube
15K views

*

Hàn Quốc: Mưa lớn lịch sử tại Seoul khiến 8 người…

You
Tube
174 views

*

Top 19 80 năm lịch sử thủ đô chấm vn Update 2022 – Reviewstieutien
Bạn có những câu hỏi hoặc những thắc mắc cần mọi người trợ giúp hay giúp đỡ hãy gửi câu hỏi và vấn đề đó cho chúng tôi. Để chúng tôi gửi vấn đề mà bạn đang gặp phải tới mọi người cùng tham gia đóng gop ý kiếm giúp bạn… Gửi Câu hỏi & Ý kiến đóng góp »

*

đáp án Thi Ioe Lớp 11 Vòng 4

*

Nghe Doc Truyen Dam Duc

*

Nội Dung Bài Hội Thổi Cơm Thi ở đồng Vân

*

Anh Trai Dạy Em Gái ăn Chuối

*

đáp án Thi Ioe Lớp 9 Vòng 1

*

Những Câu Nói Hay Của Mc Trong Bar

*

đáp án Life A2 B1

*

ép đồ X Hero Siege 3.45 Rus

*

U30 Là Bao Nhiêu Tuổi

*

028 62555888

*

How To Hack Whatsapp || Is It Real Or Fake || 2022…

*

How To Recover My Facebook Using Messenger 2019 TAGALOG

*

Full Ethical Hacking Course – Network Penetration…

*

Facebook Password Sniper Not Working To Facebook Hack…

*

How To Get Hidden Email And Phone Number Of Facebook…

*

How To Recover A Hacked Facebook Page

*

How To Recover Hacked Facebook Account Using Your Old…

*

My Facebook Account Hacked ? How To Check Your…

*

As Data From Facebook Breach Resurfaces, Here”s How To…

*

How To Stop Hackers On Facebook!!! – TUTORIAL
Bài viết mới

*

Công Thông Tin Tư Vấn – Hỏi Đáp – Tra Cứu – Tìm Kiếm Trực Tuyến

Trang chuyên tư vấn hỗ trợ hỏi đáp, tra cứu và tìm kiếm thông tin đọc giả đang quan tâm. Chúng tôi luôn mong muốn đóng góp ý kiến và được đồng hành cùng các bạn. Hacked by Qh3xg3m

Bài viết gần đây

Menu

Danh mục & Tìm kiếm

Danh Mục — Chọn Danh Mục —Nhiếp Ảnh, Dựng Phim(3)Hôn nhân gia đình(4)Nuôi Dạy Con(5)Phong cách sống(13)Sức khỏe giới tính(8)Công Nghệ Thông Tin(2)Sales Bán Hàng(5)Kỹ năng mềm(6)Thiết kế(8)Tin Học(3)Ngoại Ngữ(5)Giáo dục(4) Search for:

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Luyện Tập Lập Luận Giải Ngữ Văn Lớp 7 Tập 2

Follow Us

Thiết kế bởi www.baigiangdienbien.edu.vn

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Bạn đang tìm kiếm 80 năm lịch sử thủ đô chấm vn ? bạn đang tìm kiếm 80 năm lịch sử thủ đô chấm vn . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *