Rate this post

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (có đáp án): Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) (phần 3)

Câu 46.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17

Năm 1937, diễn ra sự kiện lịch sử gì có liên quan đến ba nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản?

A. Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản rút ra khỏi Hội Quốc liên.

B. Đức mở rộng chiến tranh ở châu Âu.

C. Trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô thành lập.

D. Nhật Bản mở rộng chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

Câu 47. Trước các cuộc chiến tranh xâm lược của liên minh phát xít, thái độ của Hoa Kì như thế nào?

A. Hợp tác với Anh, Pháp chống lại liên minh phát xít.

B. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất, nên đã chủ trương đoàn kết với các nước tư bản chống phát xít.

C. Rất lo sợ chủ nghĩa phát xít, đồng thời vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản.

D. Không tham gia Hội Quốc liên và không can thiệp vào các sự kiện ở bên ngoài châu Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 48. Vấn đề Xuy-đét ở Tiệp Khắc đã dẫn đến sự tranh chấp gay gắt giữa

A. Đức, Tiệp Khắc, Liên Xô, Anh và Pháp.

B. Đức, I-ta-li-a, Nhật, Anh và Pháp.

C. Đức, Mĩ, Liên Xô, Anh và Pháp.

D. Đức, Tiệp Khắc, Liên Xô, Anh và Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 49. Hội nghị Muy-ních được triệu tập vào thời gian nào? Không có sự tham gia của các nước nào?

Hiển thị đáp án

Câu 50. Với chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-ních đã có tác động đến Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cứu được tình thế hòa bình ở châu Âu.

B. khuyến khích bọn phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

C. hạn chế quá trình dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai.

D. đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít.

Hiển thị đáp án

Câu 51. Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

B. Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.

C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức.

Hiển thị đáp án

Câu 52. Lí do khách quan làm cho Đức không thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào nước Anh năm 1940 là

A. quân đội Đức đã suy yếu do đánh chiếm nhiều nước ở châu Âu.

B. Anh có ưu thế về không quân và hải quân

C. Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.

D. Cả B và C.

Hiển thị đáp án

Câu 53. Chiến lược “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị thất bại bởi mặt trận nào ở Liên Xô?

A. Mặt trận Xta-lin-grát.

B. Mặt trận Mát-xcơ-va.

C. Mặt trận Lê-nin-grát.

D. Mặt trận phía bắc Liên Xô.

Hiển thị đáp án

Câu 54. Trận Trân Châu cảng (12-1941) mở đầu cuộc Chiến tranh Thái Bình Dương giữa các nước

A. Nhật Bản với Mĩ – Anh.

B. Nhật Bản với Mĩ – Pháp.

C. Nhật Bản với Mĩ.

D. Nhật Bản với Mĩ – Anh – Pháp.

Hiển thị đáp án

A. ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Pháp kí bản Tuyên ngôn Liên hợp quốc, khẳng định quyết tâm chống phát xít.

B. ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc kí hiệp ước bảo vệ hòa bình an ninh thế giới.

C. ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh kí bản Tuyên ngôn Liên hợp quốc, khẳng định quyết tâm chống phát xít.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp ký Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu và Bắc Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 56. Cuộc tấn công của quân Đồng minh vào sào huyệt Béc-lin diễn ra khi

A. phát xít Đức đang tấn công Liên Xô.

B. phát xít Đức đang đánh chiếm các nước Đông Âu.

C. phát xít Nhật đang đánh chiếm các nước Đông Nam Á.

D. phát xít Đức phải kéo quân về cố thủ ở Béc-lin.

Hiển thị đáp án

Câu 57. Năm 1942 đế quốc Nhật Bản đã thống trị các vùng nào ở châu Á – Thái Bình Dương?

A. Đông Á, Tây Á và Tây Thái Bình Dương.

B. Đông Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương

C. Tây Á, Đông Á và Bắc Thái Bình Dương.

D. Đông Á, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

Câu 58. Nhật Bản tuyên bố lập “Khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á” với khẩu hiệu

A. “châu Á của người Nhật Bản”.

B. “phòng thủ chung châu Á”

C. “châu Á của người châu Á”.

D. “Nhật Bản hợp tác toàn diện với châu Á”.

Hiển thị đáp án

Câu 59. Cho các sự kiện:

1. Quân Đức đánh thẳng vào nước Pháp.

2. Quân đội Đức tấn công Ba Lan.

3. Hiệp ước Tam cường Đức – I-ta-li-a – Nhật Bản được kí kết tại Béc-lin.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 2, 1, 3B. 2, 3, 1.

C. 3, 1, 2D. 3, 2, 1.

Hiển thị đáp án

A. phía tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh – Mĩ.

B. phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh – Pháp

C. phía đông chống các nước Đông Âu và phía tây chống các nước Anh -Pháp – Mĩ.

D. phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh – Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 61. Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), mặt trận nào đánh bại phát xít sớm nhất?

A. Mặt trận Xô – Đức.

B. Mặt trận Bắc Phi.

C. Mặt trận Tây Âu.

D. Mặt trận châu Á – Thái Bình Dương.

Hiển thị đáp án

A. Tạo ra thời cơ khách quan cho Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu.

Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) có đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 17.

Xem thêm :   Kinh Nghiệm Du Lịch Phú Quốc Tự Túc Cần Chuẩn Bị Những Gì? Kinh Nghiệm Xương Máu Khi Du Lịch Phú Quốc Tự Túc

I. NHẬN BIẾT

Câu 1. Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, được gọi là

A. phe Hiệp ước.

B. phe Liên minh.

C. trục Beclin – Rôma – Tôkiô.

D. phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, được gọi là trục Beclin – Rôma – Tôkiô.

Câu 2. Năm 1937 diễn ra sự kiện lịch sử gì có liên quan đến Đức, Italia và Nhật Bản?

A. Trục Beclin – Rôma – Tôkiô được thành lập.

B. Nhật Bản mở rộng chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương.

C. Đức mở rộng chiến tranh ở châu Âu.

D. Đức, Italia và Nhật Bản rút ra khỏi Hội Quốc liên.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Sau khi Đức đánh Ba Lan, những nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh và Pháp.

B. Anh, Pháp và Mĩ.

C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ.

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Hội nghị Muy-ních được triệu tập vào thời gian nào?

Hiển thị đáp án

Câu 5. Nước nào dưới đây không tham gia Hội nghị Muy-ních?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Đức.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Hít-le gây ra vụ Xuy-đét để thôn tính nước nào?

A. Ba Lan.

B. Tiệp Khắc.

C. Italia .

D. U-crai-na.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước

A. Đức, Liên Xô, Anh.

B. Đức, Italia, Nhật Bản.

C. Italia, Hunggari, Áo.

D. Mĩ, Liên Xô, Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước Đức, Italia, Nhật Bản.

A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật.

C. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Quân Đồng minh truy kích phát xít Nhật.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Trung Quốc, Liên Xô.

C. Anh, Pháp, Trung Quốc.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là Liên Xô, Mĩ, Anh.

A. Na-gôi-a, Tô-ki-ô.

B. Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki.

C. Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.

D. Hi-rô-si-ma, Na-gôi-a.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 11. Tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của

A. Phe Liên minh.

B. Phe Hiệp ước.

C. Phe phát xít.

D. Phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít.

A. Phát xít Đức tấn công Ba Lan.

B. Mặt trận Đồng minh chống phát xít ra đời.

C. Các nước Đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

D. Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng.

Hiển thị đáp án

II. Thông hiểu

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu?

A. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản.

D. Liên Xô đánh bại đạo quân chủ lực của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Sự kiện Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện đã đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu

Câu 14. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ gắn với sự kiện nào?

A. Đức đánh chiếm Pháp.

B Đức đánh chiếm Tiệp Khắc.

C. Đức đánh chiếm Ba Lan.

D. Đức đánh chiếm Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ gắn với sự kiện Đức đánh chiếm Ba Lan.

Câu 15. Chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị thất bại bởi chiến thắng nào của Liên Xô?

A. Xta-lin-grat.

B. Mát -xcơ-va.

C. Lê-nin-grat.

D. Cuốc-xcơ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị thất bại bởi chiến thắng Mát -xcơ-va của Liên Xô

Câu 16. Lý do khách quan làm cho nước Đức không thể thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào Anh năm 1940 là

A. quân đội Đức đã suy yếu do đánh chiếm nhiều nước ở châu Âu.

B. Anh có ưu thế về không quân và hải quân.

C. Liên Xô đã tuyên chiến với Đức ở mặt trận phía đông.

D. Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Lý do khách quan làm cho nước Đức không thể thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào Anh năm 1940 là Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.

Câu 17.Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

A. trận Mát-xcơ-va .

B. trận Cuốc-xcơ.

C. trận X-ta-lin-grát.

D. trận công phá Béc-lin.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là trận X-ta-lin-grát.

Câu 18. Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

A. Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

Xem thêm :   Các Điểm Du Lịch Đà Lạt Được Tổng Hợp Đầy Đủ, Những Điểm Du Lịch Di Sản Hấp Dẫn Ở Đà Lạt

B. Chuẩn bị cho việc thành lập phe Đồng minh.

C. Ngăn chặn Đức tấn công Ba Lan.

D. Khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

Câu 19.Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. phát xít Đức tấn công Liên Xô.

B. liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen.

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát.

D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng.

Câu 20.Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

A. Phe Trục.

B. Phe Đồng minh.

C. Phe Liên minh.

D. Phe Hiệp ước.

Hiển thị đáp án

Câu 21.Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

C. Tuyên ngôn Hòa bình.

D. Tuyên ngôn Liên hợp quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là Tuyên ngôn Liên hợp quốc.

A. Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn.

B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu.

C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới.

D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 23. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là gì?

A. Thái độ thỏa hiệp, nhượng bộ chủ nghĩa phát xít của các nước Anh, Pháp, Mĩ.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

C. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).

D. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước đế quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

Câu 24.Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn thế giới.

C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng.

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa: chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn thế giới.

III. Vận dụng

Câu 25. Chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-ních đã có tác động đến Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cứu được tình thế hòa bình ở châu Âu.

B. đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít.

C. hạn chế quá trình dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. khuyến khích các nước phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-ních đã có tác động đến Chiến tranh thế giới thứ hai là khuyến khích các nước phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

Câu 26. Điểm chung cơ bản giữa hai khối đế quốc: khối Anh, Pháp, Mĩ và khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là gì?

A. Coi Liên Xô là kẻ thù cần tiêu diệt.

B. Thực hiện đường lối thỏa hiệp, nhượng bộ Liên Xô.

C. Thực hiện đường lối đối ngoại trung lập.

D. Có tiềm lực mạnh về kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Điểm chung cơ bản giữa hai khối đế quốc: khối Anh, Pháp, Mĩ và khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là coi Liên Xô là kẻ thù cần tiêu diệt.

Câu 27. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?

A. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân.

D. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu – Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

Câu 28. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?

A. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại.

D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Câu 29: Sau khi xé bỏ Hoà ước Véc-xai, nước Đức phát xít hướng tới mục tiêu gì?

A. Chuẩn bị xâm lược các nước Tây Âu.

B. Chuẩn bị đánh bại Liên Xô.

C. Thành lập một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu.

Xem thêm :   Top Những Địa Điểm Du Lịch Sài Gòn Thú Vị Bậc Nhất Không Nên Bỏ Lỡ

D. Chuẩn bị chiếm vùng Xuy-đét và Tiệp Khắc.

Hiển thị đáp án

Câu 30: Đạo luật trung lập (8-1935) của Chính phủ Mĩ đã thể hiện chính sách

A. Không can thiệp vào tình hình các nước phát xít

B. Không can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu

C. Không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ

D. Không can thiệp vào cuộc chiến giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Hiển thị đáp án

Câu 31: Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phá xít?

A. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Hiển thị đáp án

Câu 32: Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Kêu gọi đoàn kết chống lại chủ nghĩa phát xít, kiên quyết bảo vệ vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một phần lãnh thổ của hai nước cho Đức để Đức tấn công Liên Xô

D. Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức và Italia.

Hiển thị đáp án

Câu 33: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là

A. Quân đội Đức tấn công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tấn công Anh, Pháp

D. Đức tấn công Liên Xô

Hiển thị đáp án

Câu 34: Thái độ của các nước Anh, Pháp đối với các hành động của Liên minh phát xít?

A. Liên kết với Liên Xô để chống phát xít.

B. Nhượng bộ thỏa hiệp phát xít.

C. Coi là kẻ thù nguy hiểm nhất.

D. Trung lập với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ.

Hiển thị đáp án

Câu 35: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

A. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đê thuộc địa.

B. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.

C. Nước Đức muốn phục thù đối với hệ thống Hoà ước Véc-xai – Oasinhtơn.

D. Chính sách trung lập của nước Mĩ đề phát xít được tự do hành động.

Hiển thị đáp án

Câu 36: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ từ lí do trực tiếp nào dưới đây?

A. Đức thôn tính Tiệp Khắc khiến Anh, Pháp buộc phải tuyên chiến.

B. Đức tân công Ba Lan buộc Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.

C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát buộc Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi.

D. Nhật tấn công Trân Châu cảng khiến Mĩ tuyên chiến với Liên minh phát xít.

Hiển thị đáp án

Câu 37: Sự kiện nào dưới đây lảm phả sản kế hoạch “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Trận Mát-xcơ-va (12 – 1941).

B. Trận Xta-lin-grat (11 – 1942).

C. Trận En A-la-men (10 – 1942)

D. Trận Cuốc-xcơ (8 – 1943)

Hiển thị đáp án

Câu 38: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

A. Liên Xô đánh bại đạo quân chủ lực của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.

B. Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật.

C. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Đức kí văn kiện đầu hàng quân Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Câu 39: Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ sau sự kiện nào dưới đây?

A. Trận En A-la-men (10 – 1942).

B. Trận Xta-lin-grat (11 – 1942).

C. Trận Béc-lin (4 – 1945).

D. Trận Trân Châu cảng (12 – 1941).

Hiển thị đáp án

Câu 40: Lực lượng trụ cột trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Liên Xô.

B. Anh, Mĩ.

C. Anh, Mĩ, Liên Xô.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Hay Nhất, Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em

D. Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng có đáp án

Trắc nghiệm Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX có đáp án

Trắc nghiệm Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp có đáp án

Tham khảo các loạt bài Trắc nghiệm lớp 11 khác:

Bài viết cùng lớp mới nhất

1 700 lượt xem
Tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối
Bài viết mới nhất
Tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Câu hỏi mới nhất
Thi thử THPT Quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Jack. All Rights Reserved DMCA.com Protection Status

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết chiến tranh thế giới thứ hai (1939 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *