Rate this post

– Chọn bài – ĐỊA LÝ VIỆT NAM Bài 1. Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN – VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG Bài 2. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Bài 3. Thực hành: Về bản đồ Việt Nam. sự hình thành và phát triển lãnh thổ Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) Bài 6. Thực hành: Các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ ĐỌC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THIÊN NHIÊN Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi Bài 8. Đất nước nhiều đồi núi (tt) Bài 9. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa Bài 11. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm (tt) Bài 12. Thực hành Vẽ a biểu đồ khí hậu hiển thị nhiệt độ – tỷ lệ độ ẩm. Nhận xét về sự phân hóa khí hậu Bài 13. Sự đa dạng của tự nhiên Bài 14. Sự đa dạng của tự nhiên (tt) Bài 15. Sự đa dạng của tự nhiên (tt) Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ địa lý Hoàn thành sơ đồ Hoàn thành sơ đồ về một số dãy núi và đỉnh núi VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Bài 17. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường Bài 18. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường (tiếp theo) Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu diễn biến rừng ở nước ta, nguyên nhân và hậu quả, Bài 20. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng tránh ĐỊA LÝ PHỔ BIẾN Bài 21. Đặc điểm dân cư và phân bố dân cư ở nước ta Bài 22. Lao động và việc làm Bài 23. Đô thị hóa Bài 24. Chất lượng cuộc sống Bài 25. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng ĐỊA LÝ KINH TẾ Bài 26. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Bài 27. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp theo) ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ – MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN BỐ ĐẤT ĐAI. 29 Đặc điểm nông nghiệp nước ta Bài 30. Những vấn đề phát triển nông nghiệp Bài 31. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt Bài 32. Vấn đề phát triển ngư nghiệp và lâm nghiệp Bài 33. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VÀ MỘT SỐ SỐ LIỆU 34. Cơ cấu ngành Tiết 35. Vấn đề phát triển ngành công nghiệp năng lượng Tiết 36. Vấn đề phát triển ngành chế biến nông lâm thủy sản Tiết 37. Vấn đề phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Bài 38 Vấn đề tổ chức của vùng công nghiệp Bài 39. Bài tập: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch Cơ cấu công nghiệp MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ 40. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải Bài 41. Vấn đề phát triển ngành thông tin liên lạc Bài 42 .Thực hành: Xác định trên bản đồ một số trục đường chính và các trung tâm giao thông. Đặt vấn đề Bài 44. Vấn đề phát triển du lịch CÁC VÙNG KINH TẾ ĐỊA LÍ Bài 45. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và Tây Nguyên Bài 46. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng Bài 47. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở đồng bằng sông Hồng Bài 48. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Bắc Trung Bộ Bài 49. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ Bài 50. Thực hành: So sánh phát triển thủy sản ở Duyên hải Bắc Trung Bộ và Duyên hải Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Bài 51. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Bài 52. Thực hành: So sánh trồng cây lâu năm và chăn nuôi đại gia súc giữa Tây Nguyên với Trung du và Tây Nguyên Bắc Bộ Bài 53. Vấn đề khai thác theo chiều sâu lãnh thổ ở Tây Nguyên Đông Nam Bộ Bài 54. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ Bài 55. Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long Bài 56. Vấn đề lương thực và dinh dưỡng ở Đồng bằng sông Cửu Long Bài 57. Phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng trên biển Đông và các đảo, quần đảo Bài 58. Thực hành: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, phân tích đặc điểm phân bố tài nguyên biển và các ngành kinh tế biển Bài 59. Các vùng kinh tế chủ yếu ĐỊA LÍ Bài 60. Tìm hiểu địa lí các tỉnh , thành phố Bài 61. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (Tiếp theo) Bài 62. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (Tiếp theo)

Xem thêm :   Thành Tích, Lịch Sử Đối Đầu Ý Vs Xứ Wales, Nhận Định Trận Mỹ

Các bạn đang xem: Bài 10 Tính Chất Ẩm Ướt Của Gió Mùa Nhiệt Đới

Xem tất cả tài liệu Lớp 12: đây

*
*
*

*
*

Gửi bài đánh giá

Đánh giá trung bình 4/5. Số bình luận: 1119

Không ai đã đánh giá nó! Hãy là người đầu tiên nhận xét về bài đăng này.

Xem thêm: Đà Nẵng thuộc về văn hóa nào, Đà Nẵng Trên Con Đường Di Sản (Phần 1)

–Chọn bài học —

↡- Chọn bài – ĐỊA LÍ VIỆT NAM Bài 1. Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập. của sự hình thành và phát triển lãnh thổ Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) Bài 6. Thực hành: Các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN Bài 7. Đất nước có nhiều đồi núi Bài 8 .Thiên nhiên nhiều đồi núi (tt) Bài 9. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Bài 11. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt) Bài 12. Thực hành Vẽ khí hậu đồ thị tương quan nhiệt độ-độ ẩm. Nhận xét về sự phân hóa khí hậu Bài 13. Sự đa dạng của tự nhiên Bài 14. Sự đa dạng của tự nhiên (tt) Bài 15. Sự đa dạng của tự nhiên (tt) Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ địa lý Hoàn thành sơ đồ Hoàn thành sơ đồ về một số dãy núi và đỉnh núi VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Bài 17. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường Bài 18. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên và môi trường (tiếp theo) Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu diễn biến rừng ở nước ta, nguyên nhân và hậu quả, Bài 20. Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng tránh ĐỊA LÝ PHỔ BIẾN Bài 21. Đặc điểm dân cư và phân bố dân cư ở nước ta Bài 22. Lao động và việc làm Bài 23. Đô thị hóa Bài 24. Chất lượng cuộc sống Bài 25. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng ĐỊA LÝ KINH TẾ Bài 26. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Bài 27. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp theo) ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ – MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN BỐ ĐẤT ĐAI. 29 Đặc điểm nông nghiệp nước ta Bài 30. Những vấn đề phát triển nông nghiệp Bài 31. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt Bài 32. Vấn đề phát triển ngư nghiệp và lâm nghiệp Bài 33. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VÀ MỘT SỐ SỐ LIỆU 34. Cơ cấu ngành Tiết 35. Vấn đề phát triển ngành công nghiệp năng lượng Tiết 36. Vấn đề phát triển ngành chế biến nông lâm thủy sản Tiết 37. Vấn đề phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Bài 38 Vấn đề tổ chức của vùng công nghiệp Bài 39. Bài tập: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch Cơ cấu công nghiệp MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ 40. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải Bài 41. Vấn đề phát triển ngành thông tin liên lạc Bài 42 .Thực hành: Xác định trên bản đồ một số trục đường chính và các trung tâm giao thông. Đặt vấn đề Bài 44. Vấn đề phát triển du lịch CÁC VÙNG KINH TẾ ĐỊA LÍ Bài 45. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và Tây Nguyên Bài 46. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng Bài 47. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số và sản lượng lương thực ở Đồng bằng sông HồngBài 48. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ Bài 49. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ Bài 50. Thực hành: So sánh phát triển thủy sản ở Duyên hải Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ Duyên hải Bài 51. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Bài 52. Thực hành: So sánh trồng cây lâu năm và chăn nuôi đại gia súc giữa Tây Nguyên với Trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên Bài 53. Vấn đề khai thác theo chiều sâu lãnh thổ ở Đông Nam Bộ Bài 54. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ Bài 55. Vấn đề sử dụng hợp lý và phục hồi tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long Bài 56. Vấn đề lương thực và dinh dưỡng ở Đồng bằng sông Cửu Long Bài 57. Phát triển kinh tế, quốc gia an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các hải đảo Bài 58. Thực hành: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, phân tích đặc điểm phân bố tài nguyên biển và các ngành kinh tế biển Bài 59. Các vùng kinh tế chủ yếu ĐỊA LÍ CỦA ĐỊA PHƯƠNG Bài 60. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành thành phố Bài 61. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (Tiếp theo) Bài 62. Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (Tiếp theo)

Xem thêm :   Gợi ý các điểm du lịch tết 2022 đi du lịch ở đâu, 26 hoạt động du lịch tết 2022 mới toanh từ klook

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, vui lòng KHÔNG trả phí dưới bất kỳ hình thức nào!

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa (Tiếp) . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *