https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/@sovanhoathethaovadulichtin5717

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
Theo dõi tiến trình của các sự kiện
văn hoá
Di sản văn hóa
CÁC MÔN THỂ THAO
du lịch
Giới thiệu
Khu vực, địa điểm du lịch
Ở lại
HÀNH KHÁCH
Thông tin du lịch
Gia đình
Thủ tục hành chính
Đảng – Đoàn thể

*

*

Không gian văn hóa cao và các hoạt động trình diễn sản phẩm văn hóa, du lịch tại Lễ hội…

Bạn đang xem: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Điện Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 185/KH-baigiangdien.edu.vnDL ngày 06/02/2023 về việc tổ chức Không gian văn hóa vùng cao và…

*

Họp Ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh…

Ngày 7/2, tại hội trường UBND tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ V…

*

Quản lý, sử dụng và hoàn trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

JCx8Ii
QPk2fnzdt_jpg.jpg” alt=”*”>