Rate this post

Qua bài học này giúp học sinh nắm được tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Ngoài ra, họ sẽ giải thích tại sao cuối thế kỷ XIX, khi các nước Đông Nam Á bị các nước thực dân phương Tây xâm chiếm và đặt trên ách sau đó Thái Lan là quốc gia duy nhất trong khu vực không chỉ bị xâm lược mà còn đổi mới và phát triển đất nước. Để giải thích những lý do này, chúng tôi mời tất cả các sinh viên của chúng tôi tìm hiểu:Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)

1. Tổng quan lý thuyết

1.1. Quá trình thực dân hóa ở các nước Đông Nam Á

1.2. Phong trào thuộc địa nhân dân Indonesia chống Hà Lan

1.3. Phong trào chống thực dân ở Philippines

1.4. Phong trào nhân dân Campuchia chống thực dân Pháp

1.5. Cuộc đấu tranh của nhân dân Lào chống thực dân Pháp đầu thế kỷ XX

1.6. Siam (Thái Lan) giữa thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20

2. Luyện cốt thép

2.1. bài tập trắc nghiệm

2.2. bài tập sách giáo khoa

Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa phải đẩy mạnh xâm lược thuộc địa Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng Giàu tài nguyên thiên nhiên lại có nền văn hiến lâu đời Chế độ phong kiến ​​đang khủng hoảng. Nền kinh tế kém phát triển Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội triền miên

*

(Bản đồ Đông Nam Á các nước đô hộ)

*
*

Nổi dậy A – rung động

Năm 1898, Mỹ gây chiến với Tây Ban Nha, lật đổ Tây Ban Nha và chiếm đóng Philippines. Nhân dân Phi-líp-pin anh dũng chống Mỹ đến năm 1902 thì thất bại. Philippines trở thành thuộc địa của Mỹ.

Bạn đang xem: Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX)

*
*

Bonifacio (Phi-líp-pin)

*

*

Jose Rizal – Joseridan (Philippines)

Năm 1752, vương triều Rama thực hiện chính sách đóng cửa, đến giữa thế kỷ 19, trước nguy cơ phương Tây xâm lược, Rama IV (Mông Cổ trị vì 1851-1868) đã mở cửa thông thương với nước ngoài. Rama V (Chula- son long lên ngôi 1868-1910) thực hiện nhiều chính sách cải cách.

*
*

Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20) ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp các em học sinh nắm vững các kiến ​​thức trọng tâm Lịch sử 11 bài 4.

Lý thuyết Lịch Sử 11 Bài 4:Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20)

1. Quá trình đô hộ của các nước Đông Nam Á

Một. Lý do:

– Đến giữa thế kỷ XIX, các nước tư bản phương Tây về cơ bản đã hoàn thành cuộc cách mạng tư sản, đua nhau bành trướng thế lực và đô hộ.

– Các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây vì:

+ Vị trí địa lý chiến lược quan trọng.

+ Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào.

+ Chế độ phong kiến ​​ở các nước khủng hoảng.

b. Quá trình xâm lấn.

– Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX, thực dân phương Tây từng bước xâm nhập và hoàn thành việc chinh phục các nước Đông Nam Á.

Xem thêm :   10 điểm du lịch việt nam hấp dẫn khách nước ngoài

c. kết quả:

*

– Inđônêxia – thuộc địa của thực dân Hà Lan.

– Phi-líp-pin – thuộc địa của Tây Ban Nha, sau đó là của Mĩ.

– Miến Điện, Malaixia – thuộc địa của thực dân Anh.

– Ba nước Đông Dương – thuộc địa của thực dân Pháp.

– Xiêm trở thành “vùng đệm” của Anh, Pháp.

2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân Inđônêxia.

Một. Lý do:

– Mâu thuẫn giữa nhân dân In-đô-nê-xi-a với thực dân Hà Lan ngày càng sâu sắc => làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.

b. Di chuyển chiến đấu đáng chú ý:

– Cuối thế kỷ khởi nghĩa nông dân do Samini lãnh đạo (1890).

– Đầu thế kỷ XX, trong phong trào yêu nước cùng tồn tại hai xu hướng cứu nước: dân chủ tư sản và vô sản:

+ Phong trào công nhân nhanh chóng được hình thành với sự ra đời của các tổ chức: Công hội đường sắt (1905), Hiệp hội công nhân đường sắt (1908),…

+ Giai cấp tư sản dân tộc ngày càng lớn mạnh, tiếp thu những tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu.

3. Phong trào chống thực dân ở Philippin.

Một. Cuộc chiến chống thực dân Tây Ban Nha

* Lý do:

– Thực dân Tây Ban Nha áp đặt ách thống trị hơn 300 năm lên Philippin, bóc lột và bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động => Mâu thuẫn giữa nhân dân Philippin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng gay gắt dẫn đến sự bùng nổ của Tây Ban Nha thực dân. các động tác chiến đấu.

* Phong trào chiến tranh tiêu biểu:

– Khởi nghĩa ở Kavito (1872).

– Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, phong trào yêu nước theo hướng dân chủ tư sản ở Philippin, nổi lên hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc: xu hướng cải lương và xu hướng bạo động.

+ Xu hướng cải cách do: Tổ chức “Liên minh Phi-líp-pin” do Jose Ridan đứng đầu; Chủ trương: Tuyên truyền, nâng cao ý thức dân tộc, đòi quyền bình đẳng với người Tây Ban Nha.

+ Khuynh hướng bạo động do: tổ chức “Liên hiệp những người con yêu của nhân dân” – do Boni-Fascius đứng đầu; chính trị: Đấu tranh lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, xây dựng quốc gia độc lập.

*

– Kết quả: lần lượt các dtr di chuyển đều thất bại.

b. Phong trào chống Mỹ:

Năm 1898, Hoa Kỳ gây chiến với Tây Ban Nha, lật đổ Tây Ban Nha và chiếm đóng Philippines.

*

– Nhân dân Phi-líp-pin anh dũng chống Mỹ đến năm 1902 thì thất bại => Phi-líp-pin trở thành thuộc địa của Mỹ.

4. Phong trào quần chúng Campuchia chống thực dân Pháp

Một. Lý do

– Từ 1884, Campuchia trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. ách thống trị tàn bạo, hà khắc của thực dân Pháp càng làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Pháp ngày càng sâu sắc. => Nhiều phong trào kháng chiến yêu nước diễn ra.

b. Các đòn đánh tiêu biểu:

– Cuộc nổi dậy của hoàng tử Sivotha (1861-1892).

– Khởi nghĩa Ac-si-mét (1863-1866).

Khởi nghĩa Pucômbo (1866-1867).

c. kết quả: Sự thất bại.

Xem thêm :   Rừng anime thiên nhiên - anime rừng xanh đẹp ảnh nền

5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX

Một. Lý do

– Từ năm 1893, Lào trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Sự cai trị tàn bạo, hà khắc của thực dân Pháp càng làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân Lào và Pháp ngày càng sâu sắc. => Nhiều phong trào kháng chiến yêu nước diễn ra.

b. Các đòn đánh tiêu biểu:

– Khởi nghĩa Phakađuc (1901-1903).

– Khởi nghĩa ong và mê (1901 – 1937).

c. kết quả: Sự thất bại.

6. Xiêm giữa thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước sự nhòm ngó và nguy cơ xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm La tiến hành công cuộc canh tân đất nước.

Thời gian: Diễn ra ở Siam dưới triều đại của các vị vua Rama IV và Rama V.

*

nội dung: phát triển trên nhiều lĩnh vực, theo mô hình của các nước phương Tây.

+ Chính trị: thiết lập chế độ quân chủ lập hiến,..

+ Kinh tế: xóa bỏ chế độ nô lệ nợ nần; khuyến khích vốn tư nhân trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh,..

+ Quân đội được trang bị và huấn luyện theo kiểu phương Tây.

+ Ngoại giao: thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo (“ngoại giao cây tre”).

– Kết quả:

– Xiêm giữ được độc lập tương đối về chính trị.

– Hành vi phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa của Xiêm La.

Thiên nhiên: cuộc cách mạng tư sản vẫn chưa kết thúc.

Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)

Tôi biết

Câu hỏi 1. Giữa thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại dưới chế độ xã hội nào?

A. Chủ nghĩa xã hội

B. Vốn

C. Quyền Sở Hữu Nô Lệ

D. Phong kiến

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: một cách dễ dàng

Giải thích:

Cho đến giữa thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á vẫn duy trì chế độ xã hội quân chủ phong kiến ​​(SGK Lịch sử 11- Trang 18)

Câu 2. Nửa sau thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?

A. Bru này

B. Xin-ga-po

C. Xiêm La

D. Mã Lai

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Với chính sách đối ngoại khôn khéo, Xiêm trở thành nước duy nhất không trở thành thuộc địa (SGK Lịch sử 11- Trang 25)

Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào mở đầu cho phong trào chống Pháp của nhân dân Lào?

A. Khởi nghĩa Pucômbô

B. Khởi nghĩa Potpachay

C. Cuộc nổi dậy của ong kẹo

D. Cuộc nổi dậy của Phacaduceus

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: một cách dễ dàng

Giải thích:

Mở đầu cuộc kháng chiến chống ách nô lệ hà khắc của thực dân Pháp, nhân dân Lào đã phát động cuộc khởi nghĩa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Phakađuc (SGK Lịch Sử 11- Trang 23).

Câu 4. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân nào hoàn thành việc chinh phục In-đô-nê-xi-a?

A. Hà Lan.

B. Pháp.

C. Bồ Đào Nha.

D. Tây Ban Nha.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: hoặc

Xem thêm :   Xin visa du lịch canada 2022, điều kiện xin visa du lịch canada

Giải thích:

Đến giữa thế kỷ XIX, thực dân Hà Lan đã hoàn thành cuộc chinh phục Indonesia

Câu 5. Cuối thế kỉ 19, đế quốc nào thoát khỏi ảnh hưởng của Bồ Đào Nha và biến Phi-líp-pin thành thuộc địa?

A. Hà Lan.

B. Pháp.

C. Châu Mỹ.

D. Tây Ban Nha.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Cuối thế kỷ 19, Mỹ từ bỏ ảnh hưởng của Bồ Đào Nha và biến Philippines thành thuộc địa.

Câu 6. Cuối thế kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của nước nào?

A. Mỹ

B. Tây Ban Nha

C. Pháp

Tên

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp chấm dứt đô hộ và bắt đầu thực hiện chính sách bóc lột ở ba nước Đông Dương (SGK Lịch Sử 11- Trang 19).

Câu 7. Giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến ​​ở Đông Nam Á giữa thế kỷ XIX.

A. hình thành

B. nở hoa

C. khủng hoảng, suy thoái

D. phát triển ban đầu

Hiển thị câu trả lời

Trả lời:

Giải thích:

Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ​​ở Đông Nam Á bước vào thời kỳ khủng hoảng và suy thoái trầm trọng về mọi mặt (SGK Lịch Sử 11- Trang 18).

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Boloven, Lào từ năm 1901 đến năm 1937 do ai lãnh đạo?

A. Mặt tiền

B. Ong kẹo và Komadam

C. Pucômbô

D. Dương Thiên Bảo

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích:

Cuộc khởi nghĩa ở đồng bằng Lombardia do Bees Candy và Commadam lãnh đạo nổ ra năm 1901 và kéo dài đến năm 1937 (SGK Lịch Sử 11- Trang 24)

Câu 9. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan kết thúc cuộc xâm lược và thiết lập chế độ thuộc địa ở nước nào?

A. Phi-líp-pin

B. In-đô-nê-xi-a

C.Lào

D. Mi-an-ma

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích:

Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan hoàn thành việc chinh phục và xác lập nền thống trị ở đây (SGK Lịch Sử 11- Trang 18)

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia gắn liền với nghĩa quân Trương Quyền ở Việt Nam?

A. Khởi nghĩa Ac-si-mét.

Cuộc khởi nghĩa của B.Pucômbô.

Xem thêm: Bộ sách lớp 11 gồm những gì, Bộ sách giáo khoa 2022 gồm những gì

Cuộc khởi nghĩa của C. Sivotha.

Khởi nghĩa C. Phacađuc.

Hiển thị câu trả lời

Trả lời: BỎ

Giải thích:

Khởi nghĩa Pucômbô ở Campuchia gắn liền với nghĩa quân Trương Quyền ở Việt Nam.

Lý thuyết Bài 5: Châu Phi và Mĩ Latinh

Lý thuyết Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Lý thuyết Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Lý thuyết Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Lý thuyết Bài 9: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc chiến tranh bảo vệ Cách mạng (1917 – 1921)

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Các Nước Đông Nam Á (Cuối Thế Kỉ Xix, Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 11 Cơ Bản . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *