Rate this post

Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán tiểu học lớp 1, 2, 3, 4, 5. Kỹ sư lạc lối | Tổng hợp bài giảng, giáo án điện tử môn toán Tiểu học | Tài liệu toán học PowerPoint | Tài liệu toán học ppt

Bạn đang xem: Tổng Hợp Bài Giảng Môn Toán Lớp 1

*

baigiangdienbien.edu.vn (kỹ sư lạc lối) chia sẻ tài liệu, giáo án, chuyên đề miễn phí. Chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi chuyên môn. Nhận word hóa tài liệu các loại, cũng như soạn chuyên đề theo yêu cầu.

Tổng hợp Giáo án điện tử PowerPoint

Hãy sử dụng office, word bản quyền tại Free Microsoft office crack full key

Dùng winrar mới nhất để giải nén: Download tải WinRAR 6.02 full mới nhất miễn phí vĩnh viễn

Tổng hợp bài giảng điện tử mới nhất theo chương trình GDPT 2018: Tải xuống

Mục lục

Bài giảng điện tử môn toán thcs Lớp 1

Lop 1/Toan hoc/Tiet 02. Nhieu hon it hon/Tiet 02. Nhieu hon it hon.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 03. Hinh vuong hinh tron/Tiet 03. Hinh vuong hinh tron.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 04. Hinh tam giac/Tiet 04. Hinh tam giac.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 06. Cac so 1 2 3/Tiet 06. Cac so 1 2 3.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 08. Cac so 1 2 3 4 5/Tiet 08. Cac so 1 2 3 4 5.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 10. Be hon Dau be/Tiet 10. Be hon Dau be.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 101. Cac so co 2 chu so/Tiet 101. Cac so co 2 chu so.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 102. Cac so co 2 chu so (tt)/Tiet 102. Cac so co 2 chu so (tt).ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 104. So sanh cac so co 2 chu so/Tiet 104. So sanh cac so co 2 chu so.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 106. Bang cac so tu 1 den 100/Tiet 106. Bang cac so tu 1 den 100.ppt

Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Canada Tự Túc, Kinh Nghiệm Du Lịch Canada Từ Chuyến Đi Thực Tế

ADVERTISEMENT
Lop 1/Toan hoc/Tiet 109. Giai toan co loi van (tt)/Tiet 109. Giai toan co loi van (tt).ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 11. Lon hon Dau lon/Tiet 11. Lon hon Dau lon.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 113. Phep cong trong PV100 (khong nho)/Tiet 113. Phep cong trong PV100 (khong nho).ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 116. Phep tru trong PV100 (khong nho)/Tiet 116. Phep tru trong PV100 (khong nho).ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 119. Cac ngay trong tuan le/Tiet 119. Cac ngay trong tuan le.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 120. Cong tru (khong nho) trong PV100/Tiet 120. Cong tru (khong nho) trong PV100.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 122. Dong ho thoi gian/Tiet 122. Dong ho thoi gian.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 128. On tap Cac so den 10/Tiet 128. On tap Cac so den 10.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 13. Bang nhau Dau bang/Tiet 13. Bang nhau Dau bang.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 132. On tap Cac so den 100/Tiet 132. On tap Cac so den 100.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 16. So 6/Tiet 16. So 6.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 18. So 8/Tiet 18. So 8.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 20. So 0/Tiet 20. So 0.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 21. So 10/Tiet 21. So 10.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 26. Phep cong trong PV3/Tiet 26. Phep cong trong PV3.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 28. Phep cong trong PV4/Tiet 28. Phep cong trong PV4.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 30. Phep cong trong PV5/Tiet 30. Phep cong trong PV5.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 32. So 0 trong phep cong/Tiet 32. So 0 trong phep cong.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 36. Phep tru trong PV3/Tiet 36. Phep tru trong PV3.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 38. Phep tru trong PV4/Tiet 38. Phep tru trong PV4.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 40. Phep tru trong PV5/Tiet 40. Phep tru trong PV5.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 42. So 0 trong phep tru/Tiet 42. So 0 trong phep tru.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 46. Phep cong trong PV6/Tiet 46. Phep cong trong PV6.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 47. Phep tru trong PV6/Tiet 47. Phep tru trong PV6.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 49. Phep cong trong PV7/Tiet 49. Phep cong trong PV7.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 50. Phep tru trong PV7/Tiet 50. Phep tru trong PV7.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 52. Phep cong trong PV8/Tiet 52. Phep cong trong PV8.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 53. Phep tru trong PV8/Tiet 53. Phep tru trong PV8.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 55. Phep cong trong PV9/Tiet 55. Phep cong trong PV9.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 56. Phep tru trong PV9/Tiet 56. Phep tru trong PV9.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 58. Phep cong trong PV10/Tiet 58. Phep cong trong PV10.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 60. Phep tru trong PV10/Tiet 60. Phep tru trong PV10.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 62. Bang cong tru trong PV10/Tiet 62. Bang cong tru trong PV10.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 69. Diem doan thang/Tiet 69. Diem doan thang.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 70. Do dai doan thang/Tiet 70. Do dai doan thang.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 72. Mot chuc tia so/Tiet 72. Mot chuc tia so.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 73. 11 va 12/Tiet 73. 11 va 12.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 74. 13 14 15/Tiet 74. 13 14 15.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 75. 16 17 18 19/Tiet 75. 16 17 18 19.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 76. 20 hai chuc/Tiet 76. 20 hai chuc.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 77. Phep cong dang 14 + 3/Tiet 77. Phep cong dang 14 + 3.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 79. Phep tru dang 17 – 3/Tiet 79. Phep tru dang 17 – 3.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 81. Phep tru dang 17 – 7/Tiet 81. Phep tru dang 17 – 7.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 84. Bai toan co loi van/Tiet 84. Bai toan co loi van.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 85. Giai toan co loi van/Tiet 85. Giai toan co loi van.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 86. Xang-ti-met Do do dai/Tiet 86. Xang-ti-met Do do dai.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 89. Ve doan thang do dai cho truoc/Tiet 89. Ve doan thang do dai cho truoc.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 92. Cac so tron chuc/Tiet 92. Cac so tron chuc.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 94. Cong so tron chuc/Tiet 94. Cong so tron chuc.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 96. Tru so tron chuc/Tiet 96. Tru so tron chuc.ppt Lop 1/Toan hoc/Tiet 98. Diem o trong diem o ngoai hinh/Tiet 98. Diem o trong diem o ngoai hinh.ppt

Xem thêm :   Tuyển Tập Đề Thi Lịch Sử Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022, Đề Thi Thử Lịch Sử

Bài giảng điện tử môn toán thcs Lớp 2

lop 2/Toan hoc/Tiet 03. So hang – tong/Tiet 03. So hang – tong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 05. De-xi-met/Tiet 05. De-xi-met.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 07. So bi tru-so tru-hieu/Tiet 07. So bi tru-so tru-hieu.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 100. Bang nhan 5/Tiet 100. Bang nhan 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 102. Duong gap khuc Do dai duong gap khuc/Tiet 102. Duong gap khuc Do dai duong gap khuc.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 107. Phep chia/Tiet 107. Phep chia.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 108. Bang chia 2/Tiet 108. Bang chia 2.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 109. Mot phan hai/Tiet 109. Mot phan hai.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 111. So bi chia-so chia-thuong/Tiet 111. So bi chia-so chia-thuong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 112. Bang chia 3/Tiet 112. Bang chia 3.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 113. Mot phan ba/Tiet 113. Mot phan ba.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 115. Tim 1 thua so/Tiet 115. Tim 1 thua so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 117. Bang chia 4/Tiet 117. Bang chia 4.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 118. Mot phan tu/Tiet 118. Mot phan tu.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 12. Phep cong co tong bang 10/Tiet 12. Phep cong co tong bang 10.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 120. Bang chia 5/Tiet 120. Bang chia 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 121. Mot phan nam/Tiet 121. Mot phan nam.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 124. Gio phut/Tiet 124. Gio phut.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 125. Thuc hanh xem dong ho/Tiet 125. Thuc hanh xem dong ho.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 127. Tim so bi chia/Tiet 127. Tim so bi chia.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 129. Chu vi Hinh tam giac chu vi Hinh tu giac/Tiet 129. Chu vi Hinh tam giac chu vi Hinh tu giac.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 13. 26 + 4 va 36 + 24/Tiet 13. 26 + 4 va 36 + 24.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 131. So 1 trong phep nhan phep cong/Tiet 131. So 1 trong phep nhan phep cong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 132. So 0 trong phep nhan phep cong/Tiet 132. So 0 trong phep nhan phep cong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 137. Don vi chuc tram nghin/Tiet 137. Don vi chuc tram nghin.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 138. So sanh cac so tron tram/Tiet 138. So sanh cac so tron tram.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 139. Cac so tron chuc tu 110 den 200/Tiet 139. Cac so tron chuc tu 110 den 200.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 140. Cac so tu 101-110/Tiet 140. Cac so tu 101-110.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 141. Cac so tu 111-200/Tiet 141. Cac so tu 111-200.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 142. Cac so co 3 chu so/Tiet 142. Cac so co 3 chu so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 143. So sanh cac so co 3 chu so/Tiet 143. So sanh cac so co 3 chu so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 145. Met/Tiet 145. Met.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 146. Ki – lo – met/Tiet 146. Ki – lo – met.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 147. Mi – li – met/Tiet 147. Mi – li – met(1).ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 147. Mi – li – met/Tiet 147. Mi – li – met.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 149. Viet so thanh tong cac tram chuc/Tiet 149. Viet so thanh tong cac tram chuc.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 15. 9 cong voi 1 so 9 + 5/Tiet 15. 9 cong voi 1 so 9 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 150. Phep cong (khong nho) trong PV 1000/Tiet 150. Phep cong (khong nho) trong PV 1000.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 152. Phep tru (khong nho) trong PV 1000/Tiet 152. Phep tru (khong nho) trong PV 1000.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 155. Tien Viet Nam/Tiet 155. Tien Viet Nam.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 16. 29 + 5/Tiet 16. 29 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 161. On tap cac so trong PV 1000/Tiet 161. On tap cac so trong PV 1000.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 164. On tap ve phep cong phep tru (tt)/Tiet 164. On tap ve phep cong phep tru (tt).ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 165. On tap ve phep nhan phep chia/Tiet 165. On tap ve phep nhan phep chia.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 17. 49 + 25/Tiet 17. 49 + 25.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 19. 8 cong voi 1 so 8 + 5/Tiet 19. 8 cong voi 1 so 8 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 20. 28 + 5/Tiet 20. 28 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 21. 38 + 25/Tiet 21. 38 + 25.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 23. Hinh chu nhat hinh tu giac/Tiet 23. Hinh chu nhat hinh tu giac.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 24. Bai toan ve nhieu hon/Tiet 24. Bai toan ve nhieu hon.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 26. 7 + voi 1 so 7 + 5/Tiet 26. 7 + voi 1 so 7 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 27. 47 + 5/Tiet 27. 47 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 28. 47 + 25/Tiet 28. 47 + 25.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 30. Bai toan ve it hon/Tiet 30. Bai toan ve it hon.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 32. Ki-lo-gam/Tiet 32. Ki-lo-gam.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 34. 6 cong voi 1 so 6 + 5/Tiet 34. 6 cong voi 1 so 6 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 35. 26 + 5/Tiet 35. 26 + 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 36. 36 + 15/Tiet 36. 36 + 15.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 38. Bang cong/Tiet 38. Bang cong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 40. Phep cong co tong bang 100/Tiet 40. Phep cong co tong bang 100.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 41. Lit/Tiet 41. Lit.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 45. Tim so hang trong mot tong/Tiet 45. Tim so hang trong mot tong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 47. So tron chuc tru di mot so/Tiet 47. So tron chuc tru di mot so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 48. 11 tru di mot so 11-5/Tiet 48. 11 tru di mot so 11-5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 49. 31 – 5/Tiet 49. 31 – 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 50. 51 – 15/Tiet 50. 51 – 15.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 52. 12 tru di mot so 12 – 8/Tiet 52. 12 tru di mot so 12 – 8.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 53. 32 – 8/Tiet 53. 32 – 8.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 54. 52 – 28/Tiet 54. 52 – 28.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 56. Tim so bi tru/Tiet 56. Tim so bi tru.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 57. 13 tru di mot so 13 – 5/Tiet 57. 13 tru di mot so 13 – 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 58. 33 – 5/Tiet 58. 33 – 5.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 59. 53 – 15/Tiet 59. 53 – 15.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 61. 14 tru di mot so 14 – 8/Tiet 61. 14 tru di mot so 14 – 8.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 62. 34 – 8/Tiet 62. 34 – 8.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 63. 54 – 18/Tiet 63. 54 – 18.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 65. 15 16 17 18 tru di mot so/Tiet 65. 15 16 17 18 tru di mot so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 66. 55 – 8 va 56 – 7 va 37 – 8 va 68 – 9/Tiet 66. 55 – 8 va 56 – 7 va 37 – 8 va 68 – 9.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 67. 65 – 38 va 46 – 17 va 57 – 28 va 78 – 29/Tiet 67. 65 – 38 va 46 – 17 va 57 – 28 va 78 – 29.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 69. Bang tru/Tiet 69. Bang tru.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 71. 100 tru di 1 so/Tiet 71. 100 tru di 1 so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 72. Tim so tru/Tiet 72. Tim so tru.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 73. Duong thang/Tiet 73. Duong thang.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 76. Ngay gio/Tiet 76. Ngay gio.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 77. Thuc hanh xem dong ho/Tiet 77. Thuc hanh xem dong ho.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 78. Ngay thang/Tiet 78. Ngay thang.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 79. Thuc hanh xem lich/Tiet 79. Thuc hanh xem lich.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 81. On tap ve phep cong, phep tru/Tiet 81. On tap ve phep cong, phep tru.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 84. On tap ve hinh hoc/Tiet 84. On tap ve hinh hoc.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 85. On tap ve do luong/Tiet 85. On tap ve do luong.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 91. Tong cua nhieu so/Tiet 91. Tong cua nhieu so.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 92. Phep nhan/Tiet 92. Phep nhan.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 93. Thua so – tich/Tiet 93. Thua so – tich.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 94. Bang nhan 2/Tiet 94. Bang nhan 2.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 96. Bang nhan 3/Tiet 96. Bang nhan 3.ppt lop 2/Toan hoc/Tiet 98. Bang nhan 4/Tiet 98. Bang nhan 4.ppt

Xem thêm :   Bài 1 - Số Nguyên Âm

Bài giảng điện tử môn toán thcs Lớp 3

Bài giảng điện tử môn toán thcs Lớp 4

lop 4/Toan hoc/Tiet 01. On tap cac so den 100000/Tiet 01. On tap cac so den 100000.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 04. Bieu thuc co chua 1 chu/Tiet 04. Bieu thuc co chua 1 chu.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 06. Cac so co 6 chu so/Tiet 06. Cac so co 6 chu so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 08. Hang va lop/Tiet 08. Hang va lop.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 09. So sanh cac so co nhieu chu so/Tiet 09. So sanh cac so co nhieu chu so.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 10. Trieu va lop trieu/Tiet 10. Trieu va lop trieu.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 100. Phan so bang nhau/Tiet 100. Phan so bang nhau.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 101. Rut gon phan so/Tiet 101. Rut gon phan so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 103. Quy dong mau so cac phan so/Tiet 103. Quy dong mau so cac phan so.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 104. Quy dong mau so cac phan so (tt)/Tiet 104. Quy dong mau so cac phan so (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 107. So sanh 2 phan so cung mau so/Tiet 107. So sanh 2 phan so cung mau so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 109. So sanh 2 phan so khac mau so/Tiet 109. So sanh 2 phan so khac mau so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 11. Trieu va lop trieu (tt)/Tiet 11. Trieu va lop trieu (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 113. Phep cong phan so/Tiet 113. Phep cong phan so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 114. Phep cong phan so (tt)/Tiet 114. Phep cong phan so (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 117. Phep tru phan so/Tiet 117. Phep tru phan so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 118. Phep tru phan so (tt)/Tiet 118. Phep tru phan so (tt).xvl.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 121. Phep nhan phan so/Tiet 121. Phep nhan phan so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 124. Tim phan so cua 1 so/Tiet 124. Tim phan so cua 1 so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 125. Phep chia phan so/Tiet 125. Phep chia phan so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 133. Hinh thoi/Tiet 133. Hinh thoi.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 134. Dien tich hinh thoi/Tiet 134. Dien tich hinh thoi.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 137. Gioi thieu ti so/Tiet 137. Gioi thieu ti so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 138. Tim 2 so biet tong va ti/Tiet 138. Tim 2 so biet tong va ti.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 14. Day so tu nhien/Tiet 14. Day so tu nhien.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 142. Tim 2 so biet hieu va ti/Tiet 142. Tim 2 so biet hieu va ti.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 147. Ti le ban do/Tiet 147. Ti le ban do.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 148. Ung dung cua ti le ban do/Tiet 148. Ung dung cua ti le ban do.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 15. Viet so tu nhien trong he thap phan/Tiet 15. Viet so tu nhien trong he thap phan.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 16. So sanh va xep cac so tu nhien/Tiet 16. So sanh va xep cac so tu nhien.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 18. Yen ta tan/Tiet 18. Yen ta tan.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 19. Bang don vi do khoi luong/Tiet 19. Bang don vi do khoi luong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 20. Giay the ki/Tiet 20. Giay the ki.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 22. Tim so trung binh cong/Tiet 22. Tim so trung binh cong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 24. Bieu do/Tiet 24. Bieu do.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 25. Bieu do (tt)/Tiet 25. Bieu do (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 29. Phep cong/Tiet 29. Phep cong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 30. Phep tru/Tiet 30. Phep tru.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 32. Bieu thuc co chua 2 chu/Tiet 32. Bieu thuc co chua 2 chu.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 33. Tinh chat giao hoan cua phep cong/Tiet 33. Tinh chat giao hoan cua phep cong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 34. Bieu thuc co chua 3 chu/Tiet 34. Bieu thuc co chua 3 chu.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 35. Tinh chat ket hop cua Phep cong/Tiet 35. Tinh chat ket hop cua Phep cong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 37. Tim 2 so khi biet tong va hieu/Tiet 37. Tim 2 so khi biet tong va hieu.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 39. Goc nhon goc tu goc/Tiet 39. Goc nhon goc tu goc.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 40. Hai duong thang vuong goc/Tiet 40. Hai duong thang vuong goc.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 41. Hai duong thang song song/Tiet 41. Hai duong thang song song.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 42. Ve hai duong thang vuong goc/Tiet 42. Ve hai duong thang vuong goc.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 43. Ve hai duong thang song song/Tiet 43. Ve hai duong thang song song.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 44. Thuc hanh ve hinh chu nhat/Tiet 44. Thuc hanh ve hinh chu nhat.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 45. Thuc hanh ve hinh vuong/Tiet 45. Thuc hanh ve hinh vuong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 49. Nhan voi so co 1 chu so/Tiet 49. Nhan voi so co 1 chu so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 50. Tinh chat giao hoan cua phep nhan/Tiet 50. Tinh chat giao hoan cua phep nhan.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 51. Nhan voi 10-100 Chia cho 10-100/Tiet 51. Nhan voi 10-100 Chia cho 10-100.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 52. Tinh chat ket hop cua phep nhan/Tiet 52. Tinh chat ket hop cua phep nhan.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 53. Nhan voi so co tan cung la chu so 0/Tiet 53. Nhan voi so co tan cung la chu so 0.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 54. De-xi-met vuong/Tiet 54. De-xi-met vuong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 55. Met vuong/Tiet 55. Met vuong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 56. Nhan 1 so voi 1 tong/Tiet 56. Nhan 1 so voi 1 tong.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 57. Nhan 1 so voi 1 hieu/Tiet 57. Nhan 1 so voi 1 hieu.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 59. Nhan voi so co 2 chu so/Tiet 59. Nhan voi so co 2 chu so.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 61. Gioi thieu nhan nham so co 2 chu so voi 11/Tiet 61. Gioi thieu nhan nham so co 2 chu so voi 11.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 62. Nhan voi so co 3 chu so/Tiet 62. Nhan voi so co 3 chu so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 63. Nhan voi so co 3 chu so (tt)/Tiet 63. Nhan voi so co 3 chu so (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 66. Chia mot tong cho mot so/Tiet 66. Chia mot tong cho mot so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 67. Chia cho so co 1 chu so/Tiet 67. Chia cho so co 1 chu so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 69. Chia 1 so cho 1 tich/Tiet 69. Chia 1 so cho 1 tich.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 70. Chia 1 tich cho 1 so/Tiet 70. Chia 1 tich cho 1 so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 71. Chia 2 so co tan cung la cac chu so 0/Tiet 71. Chia 2 so co tan cung la cac chu so 0.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 72. Chia cho so co 2 chu so/Tiet 72. Chia cho so co 2 chu so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 73. Chia cho so co 2 chu so (tt)/Tiet 73. Chia cho so co 2 chu so (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 75. Chia cho so co 2 chu so (tt)/Tiet 75. Chia cho so co 2 chu so (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 77. Thuong co chu so 0/Tiet 77. Thuong co chu so 0.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 78. Chia cho so co 3 chu so/Tiet 78. Chia cho so co 3 chu so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 80. Chia cho so co 3 chu so (tt)/Tiet 80. Chia cho so co 3 chu so (tt).ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 83. Dau hieu chia het cho 2/Tiet 83. Dau hieu chia het cho 2.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 84. Dau hieu chia het cho 5/Tiet 84. Dau hieu chia het cho 5.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 86. Dau hieu chia het cho 9/Tiet 86. Dau hieu chia het cho 9.PPT lop 4/Toan hoc/Tiet 87. Dau hieu chia het cho 3/Tiet 87. Dau hieu chia het cho 3.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 89. Luyen tap chung/Tiet 89. Luyen tap chung.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 91. Ki-lo-met vuong/Tiet 91. Ki-lo-met vuong.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 93. Hinh binh hanh/Tiet 93. Hinh binh hanh.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 94. Dien tich hinh binh hanh/Tiet 94. Dien tich hinh binh hanh.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 96. Phan so/Tiet 96. Phan so.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 97. Phan so va phep chia so tu nhien/Tiet 97. Phan so va phep chia so tu nhien.ppt lop 4/Toan hoc/Tiet 98. Phan so va phep chia so tu nhien (tt)/Tiet 98. Phan so va phep chia so tu nhien (tt).ppt

Xem thêm :   Bật Mí Chi Phí Đi Du Lịch Đà Lạt 2 Người Cực Chi Tiết, 10 Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Lạt Tự Túc

Bài giảng điện tử môn toán thcs Lớp 5

lop 5/Toan hoc/Tiet 134. Thoi gian/Tiet 134. Thoi gian.ppt lop 5/Toan hoc/Tiet 164. Mot so dang bai toan da hoc/Tiet 164. Mot so dang bai toan da hoc.ppt lop 5/Toan hoc/Tiet 32. Khai niem so thap phan/Tiet 32. Khai niem so thap phan.ppt lop 5/Toan hoc/Tiet 36. So TP bang nhau/Tiet 36. So TP bang nhau.ppt lop 5/Toan hoc/Tiet 68. Chia 1 soTN cho 1 so TP/Tiet 68. Chia 1 soTN cho 1 so TP.ppt lop 5/Toan hoc/Tiet 84. Su dung may tinh bo tui Ti so phan tram/Tiet 84. Su dung may tinh bo tui Ti so phan tram.ppt

Kết luận

Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán THCS lớp 6, 7, 8, 9. Kỹ Tài liệu toán học PowerPoint | Tài liệu toán học ppt Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán THCS lớp 6, 7, 8, 9 được chia sẻ trong chuyên mục Tài liệu Tiểu học

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Tổng Hợp Bài Giảng Môn Toán Lớp 1, Bài Giảng Toán Lớp 1 . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *